Search results

 1. TitleJménem republiky! : osm případů zvůle komunistické justice / Ivana Bláhová, Lukáš Blažek, Martin Boštík, Tereza Stará
  Author Bláhová, Ivana (Author)
  Another authors Blažek, Lukáš, 1985- (Author)
  Boštík, Martin, 1975- (Author)
  Stará, Tereza (Author)
  PublicationPraha : Auditorium, 2015
  Scope398 stran : portréty, faksimile ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Chybné ISBN uvedeno na zadní straně obálky v čárovém kódu
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationBěhem politických procesů první poloviny 50. let 20. století bylo odsouzeno kolem 27 000 mužů a žen, z toho více než 200 bylo odsouzeno k trestu smrti. Na osmi vybraných případech autoři dokumentují řadu různých podob komunistické perzekuce. Politické procesy nedolehly drtivě jen na samotné odsouzené, ale postiženy byly i jejich rodiny, které trpěly stigmatizací, zákazy studia, znemožněním vykonávat odpovídající zaměstnání apod. Oběti samotné přicházely o část svého života, o své rodiny.
  Výrazy tezauru politická diskriminace * politický režim * politické násilí * soudní řízení * trestní sankce * Československo * 50. léta 20. století
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-87284-55-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Jménem republiky! (obsah)
  Document kindStudie
  Jménem republiky!

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26571PSS - Poslanecká sněmovna
  Jménem republiky!
 2. TitlePrávnická dvouletka : rekodifikace právního řádu, justice a správy v 50. letech 20. století / Ivana Bláhová, Lukáš Blažek, Jan Kuklík, Jiří Šouša a kolektiv
  Author Bláhová, Ivana (Author)
  Another authors Blažek, Lukáš, 1985- (Author)
  Kuklík, Jan, 1967- (Author)
  Šouša, Jiří, 1952- (Author)
  PublicationPraha : Auditorium, 2014
  Scope413 stran : portréty ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Přehled právních předpisů
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationMonografie mapuje období právnické dvouletky od jejího vyhlášení v létě 1948, až do konce roku 1950, kdy byly přijaty poslední z nových kodexů. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány organizaci práce na ministerstvu spravedlnosti, činnosti politické komise, jako nejdůležitějšího orgánu právnické dvouletky, i činnost komisí a subkomisí připravujících osnovy jednotlivých kodexů. Čtenář tak dostává jedinečnou možnost nahlédnout za oponu na jeviště legislativní práce konce 40. let a poznat, jak vznikaly kodexy práva rodinného, občanského, ale i trestního soudního i správního. Autoři v knize osvětlují nejen pozadí přípravy a politické vlivy na vznik lidově demokratického právního řádu, ale i přinášejí nový pohled na přejímání sovětských vzorů do československého práva.
  Výrazy tezauru národní právo * justice a vnitřní věci * zákoník * legislativa * Československo * 50. léta 20. století * občanský zákoník * politická reforma * školský systém * soudní systém * veřejná správa * monografie
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1226 - Organizace právního systému
  ISBN978-80-87284-52-0
  Copy count2, currently available 2
  URLPrávnická dvouletka (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Právnická dvouletka

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85666PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85666PSS - Poslanecká sněmovna
  Právnická dvouletka
 3. TitleOběti komunistické spravedlnosti : právní aspekty politických procesů 50. let 20. století / Ivana Bláhová, Lukáš Blažek, Jan Kuklík, Jiří Šouša a kolektiv
  Author Bláhová, Ivana (Author)
  Another authors Blažek, Lukáš, 1985- (Author)
  Kuklík, Jan, 1967- (Author)
  Šouša, Jiří, 1952- (Author)
  PublicationPraha : Auditorium, 2013
  Scope378 stran : portréty ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationFenomén politických procesů konce 40. a počátku 50. let v Československu představuje téma, které si tradičně spojujeme s etablováním a upevňováním komunistického režimu u nás. Jména jako Milada Horáková či Rudolf Slánský, kteří se stali nechtěnými ikonami monstrprocesů, jsou veřejnosti již dobře známá. Autoři této knihy se proto zaměřili na další, více, či méně známé osudy obětí komunistické justice, kterým dosud v odborné literatuře nebylo věnováno tolik pozornosti. Někteří z nich, jako Jiří Stříbrný či Fráňa Zeminová, patřili mezi všeobecně známé osobnosti své doby, aktivně angažované v politickém životě. Vedle nich však prošla náručí komunistické spravedlnosti také řada dnes de facto „bezejmenných“ obětí. Tato kniha se snaží mimo jiné ukázat právě na takové kauzy a představit tragické osudy obyčejných lidí, intelektuálů, dělníků, rolníků, otců a matek dětí.
  Výrazy tezauru politická diskriminace * soudní řízení * Československo * 50. léta 20. století * 60. léta 20. století * právní doktrína * právo na spravedlnost * trestní právo * monografie
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  1221 - Soudnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-87284-48-3
  Copy count1, currently available 1
  URLOběti komunistické spravedlnosti (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Oběti komunistické spravedlnosti

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85669PSS - Poslanecká sněmovna
  Oběti komunistické spravedlnosti