Search results

 1. TitleEnglish for administrative law / Martin Škurek, Eva Přidalová, Kamila Tozzi
  Author Škurek, Martin, 1984- (Author)
  Another authors Přidalová, Eva (Author)
  Tozzi, Kamila (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope159 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageEnglish
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografii
  AnnotationPublikace je zaměřena na problematiku veřejné správy z pohledu uživatele anglického jazyka. Poskytuje studentům základy odborné angličtiny ve správním právu. Odborné texty mají za cíl aktivovat osvojený právní jazyk a posilovat schopnost komunikovat o základních aspektech správního práva v cizím jazyce.
  Výrazy tezauru správní právo * veřejná správa * angličtina * terminologie * výuka jazyků
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  3231 - Informace a zpracování informací
  ISBN978-80-7502-390-2
  Copy count1, currently available 0
  Document kindStudie
  Call numberLocationInfo
  F 88601PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 06.10.2020)
  English for administrative law
 2. TitleSprávní právo trestní / Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek et al.
  Author Fiala, Zdeněk, 1981- (Author)
  Another authors Frumarová, Kateřina (Author)
  Horzinková, Eva, 1951- (Author)
  Škurek, Martin, 1984- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope304 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NotePřehled souvisejících právních předpisů
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AudienceUčebnice je určena zejména studentům policejních, právnických a dalších bezpečnostně zaměřených škol, jakož i odborné a poučené laické veřejnosti
  AnnotationPrvní dvě kapitoly učebnice popisují obecné základy a teoretická východiska právní odpovědnosti a správního trestání. Další kapitoly se věnují jednotlivým kategoriím správních deliktů – přestupkům, disciplinárním správním deliktům a pořádkovým správním deliktům – a řízení o nich. Autoři se zabývají i srovnáním s odpovědností v trestním právu hmotném a procesním, a vycházejí přitom z bohaté soudní judikatury, díky čemuž může být kniha dobrou pomůckou pro praxi.
  Výrazy tezauru správní právo * správní delikt * odpovědnost * trestní právo
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7502-219-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Správní právo trestní

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87182PSS - Poslanecká sněmovna
  Správní právo trestní
 3. TitleEvropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR / Martin Škurek
  Author Škurek, Martin, 1984- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2015
  Scope224 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Teoretik
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AudiencePublikace je určena jak odborníkům z řad právní teorie i praxe, tak i široké veřejnosti, jež se střetává s výkonem veřejné správy na úseku postihování přestupků.
  AnnotationPublikace komplexně rozebírá vztah evropského správního práva trestního a postihování přestupků podle české právní úpravy ve všech základních rovinách. Tato problematika dosud není v odborné literatuře příliš rozpracována, přestože postihování přestupků je velmi významnou činností orgánů veřejné správy, jejíž realizace může znamenat zásah do některých práv garantovaných Evropskou úmluvou o ochraně základních práv a svobod coby klíčového pramene evropského správního práva trestního.
  Výrazy tezauru správní právo * trestní právo * trestní soud * právo Evropské unie * Česká republika * členský stát EU * monografie
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1216 - Trestní právo
  1226 - Organizace právního systému
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-7502-094-9
  Copy count2, currently available 2
  URLEvropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR (obsah)
  Document kindMonografie
  Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85596PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85596PSS - Poslanecká sněmovna
  Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR