Search results

 1. TitlePersonální řízení : úvod do moderní personalistiky / Marcela Palíšková, Kateřina Legnerová, Marek Stříteský
  Author Palíšková, Marcela, 1961- (Author)
  Another authors Legnerová, Kateřina, 1965- (Author)
  Stříteský, Marek (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2021
  Scopexix, 237 stran : ilustrace ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy ekonomické učebnice
  NoteObsahuje bibliografie a rejstřík
  AnnotationPráce s lidmi v organizaci patří ke klíčovým oblastem managementu. Struktura zaměstnanců a kvalita jejich lidského kapitálu, úroveň jejich znalostí, schopností a dovedností, významně ovlivňují konkurenceschopnost organizace. Učebnice přináší pohled na základní personální činnosti. Shrnuje nejen základní teoretická východiska, ale upozorňuje také na nové trendy a postupy. Všechny kapitoly mají jednotnou strukturu. V úvodu je vždy vysvětlen cíl a jsou uvedena klíčová slova. Otázky a úkoly v závěru každé kapitoly jsou nejen nástrojem k ověření získaných znalostí, ale jejich cílem je také vyvolat hlubší zájem o danou problematiku a poskytnout možnost zamyslet se nad vybranými tématy.
  Výrazy tezauru personální oddělení * management * hodnocení pracovníka * nábor * odměňování za práci * zaměstnanec * zaměstnavatel
  Klasifikační znaky4421 - Práce a mzdy
  4411 - Trh práce
  ISBN978-80-7400-702-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Personální řízení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89657PSS - Poslanecká sněmovna
  Personální řízení
 2. TitlePrognostika / Štědroň, Palíšková, Souček, Dvořák, Tilinger a kol.
  Author Štědroň, Bohumír, 1948- (Author)
  Another authors Palíšková, Marcela, 1961- (Author)
  Souček, Zdeněk, 1932- (Author)
  Dvořák, Antonín (Author)
  Tilinger, Pavel, 1948- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2019
  Scope236 stran : ilustrace ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice ekonomie
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace se prognostikou zabývá v nejširších souvislostech a prezentuje nové trendy v této oblasti, ke kterým patří i prognózování v politice a sportu. V úvodní kapitole je provedena deskripce kvantitativních a kvalitativních prognostických metod. Druhá kapitola přibližuje jak makroekonomické prognózy vývoje ČR, tak prognózy mezinárodních institucí, například Evropské komise, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Mezinárodního měnového fondu a Organizace spojených národů. Třetí kapitola se zabývá reflexí predikcí vytvořených na přelomu tisíciletí. Následující dvě kapitoly jsou zaměřeny na problematiku podniků, a to na význam strategického řízení podniku v 21. století a klíčovou roli lidských zdrojů v digitálním věku. Technologické prognózy RFID a umělé inteligence predikuje další kapitola. Nejnovější poznatky v oblasti umělé inteligence ukazují, že bude možná přímá komunikace s celou biosférou, která bude integrována do politického systému.
  Výrazy tezauru ekonomická prognóza * Česká republika
  Klasifikační znaky1631 - Ekonomická analýza
  ISBN978-80-7400-746-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Prognostika

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88500PSS - Poslanecká sněmovna
  Prognostika
 3. TitleManažerské rozhodování v praxi / Štědroň, Moos, Palíšková, Pastor, Svítek, Svoboda a kol. ; překladatel Jiří Handlíř
  Author Štědroň, Bohumír, 1979- (Author)
  Another authors Moos, Petr, 1946- (Author)
  Palíšková, Marcela, 1961- (Author)
  Pastor, Otto, 1948- (Author)
  Svítek, Miroslav, 1969- (Author)
  Svoboda, Libor (Author)
  Handlíř , Jiří, 1946- (Translator)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2015
  Scopexxv, 275 stran : ilustrace ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice ekonomie
  NoteObsah: 1. Vybrané metody manažerského rozhodování--2. Multikriteriální rozhodování v praxi--3. Manažerská práce ministra, člena vlády--4. Systémový pohled na rozhodování ve velkých organizacích--5. Zlepšování podnikových procesů podporou metodického rozhodování--6. Manažerské rozhodování v Číně--7. Partnerství pro místní rozvoj jako rámec pro manažerské rozhodování v managementu destinace--8. Manažerské rozhodování jako nezbytná součást práce uměleckého vedoucího a režiséra--9. Manažerské rozhodování v advokátní praxi--10. Manažerské rozhodování v profesionálních sportovních klubech--11. Inteligentní systémy na podporu rozhodování--12. Informační systém pro podporu rozhodování--13. Vliv změn vnějšího prostředí na rozhodování v personálním managementu--14. Manažerské rozhodování Franklina Delano Roosevelta--Příloha 1 Ekonomické řízení elitní veřejné vysoké školy--Příloha 2 Manažerské rozhodování na (německých) vysokých školách. Částečně přeloženo z němčiny. Anglické resumé. Další autoři: Eva Čáslavová, Miroslav Foret, Ludwig Gramlich, Lukáš Hlaváč, Pavel Kafka, Tomáš Kubálek, Markéta Kubálková, Ondřej Přibyl, Jaromír Řezáč, Jaroslav Šafránek, Ladislav Tajovský, Martin Vlček, Irena Žantovská
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru řídící pracovník * management * technika řízení
  Klasifikační znaky4021 - Management
  ISBN978-80-7400-587-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Manažerské rozhodování v praxi (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Manažerské rozhodování v praxi

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85589PSS - Poslanecká sněmovna
  Manažerské rozhodování v praxi