Search results

 1. TitleListina základních práv Evropské unie : deset let v praxi - hodnocení a výhled / Magdaléna Svobodová, Harald Christian Scheu, Jan Grinc (eds.)
  Another authors Svobodová, Magdaléna, 1976- (Editor)
  Scheu, Harald Christian, 1969- (Editor)
  Grinc, Jan (Editor)
  PublicationPraha : Auditorium, 2019
  Scope267 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationKniha je věnována 10. výročí právní závaznosti Listiny základních práv Evropské unie. Její autoři, vyučující a doktorandi na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, hodnotí její působení na unijní úrovni i ve vnitrostátním prostředí jednotlivých členských států. Pozornost je věnována vybraným otázkám nejen aplikační praxe, ale také zohledňování Listiny v rámci unijní i národní normotvorby. Listina je zkoumána mimo jiné v kontextu kybernetického prostoru či genderové problematiky, které představují nové výzvy v oblasti ochrany základních práv.
  Výrazy tezauru Charta lidských práv * Evropská unie
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-87284-78-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Listina základních práv Evropské unie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88756PSS - Poslanecká sněmovna
  Listina základních práv Evropské unie
 2. TitleStátověda : stát, jednotlivec, konstitucionalismus / Jana Reschová, Miluše Kindlová, Jan Grinc, Ondřej Preuss, Marek Antoš
  Author Reschová, Jana, 1956- (Author)
  Another authors Kindlová, Miluše (Author)
  Grinc, Jan (Author)
  Preuss, Ondřej, 1984- (Author)
  Antoš, Marek, 1979- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2019
  Scopexxxiii, 449 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Francouzština
  Edition Právní monografie
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické a francouzské resumé
  AnnotationMonografie přináší výklad všech základních pojmů a institutů státovědy, jako je státní suverenita, vztah státu, společnosti a jednotlivce, ochrana lidských práv, ústavnost, dělba moci ve státě a fungování jednotlivých složek demokratického právního státu včetně politických stran a volebních systémů. Autoři ve výkladu státovědných otázek nabízejí nejen tradiční analýzu klasických institucí státu, ale mají vždy na zřeteli i dynamiku jejich současného vývoje v globalizovaném světě. Text je důsledně veden myšlenkou, že „studium klasických institucí má význam v tom, jak ve svém výsledku posouvají úděl člověka, jak přispívají k jeho emancipaci, jak nebrání nad míru, která je nezbytná, projevům jeho individuální a společenské svobody“. Výklad je ve značné míře opřen o studium pramenů, a to nejen právních, ale i dokumentů z příbuzných oborů politologie, sociologie, historie, filozofie, ekonomie či mezinárodních vztahů. Ve stejné míře autoři podávají ke svým závěrům srovnání s německou, francouzskou i angloamerickou naukou a sledují vývoj jednotlivých institutů od antických kořenů přes osvícenství až po současnost. Autoři tedy ve svých kapitolách nabízejí konfrontaci názorů klíčových autorů, stanovisek či rozhodnutí státních orgánů k dané problematice. Každá z kapitol je ukončena shrnutím a náměty k dalšímu přemýšlení o tématu. Kniha tak může sloužit jako základní literatura pro studenty právnických fakult, ale nabízí nové otázky a podněty také ústavním právníkům, politologům, sociologům či filozofům.
  Výrazy tezauru politologie * stát * státní občan * lidská práva * ústavní právo * volební systém * politická strana * oddělení pravomocí
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN978-80-7552-695-3
  Copy count3, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Státověda

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88493PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 20.06.2022)
  F 88493PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 07.12.2021)
  F 88493PSS - Poslanecká sněmovna
  Státověda
 3. TitleZáklady soukromého práva. VII, Obchodní korporace : veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným / Ivan Chalupa, David Reiterman, Jan Grinc
  Author Chalupa, Ivan, 1985- (Author)
  Another authors Reiterman, David (Author)
  Grinc, Jan (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2017
  Scopexvi, 239 stran : : ilustrace ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova skripta
  Portion of titleObchodní korporace
  Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným
  VOS, KS, SRO
  Note"Kniha vychází z právního stavu k 1.6.2017"--Strana vii
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru obchodní právo * soukromé právo * veřejná obchodní společnost * komanditní společnost * soukromá společnost s ručením omezeným
  Klasifikační znaky4016 - Právní forma organizací
  2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7400-674-6
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Základy soukromého práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87041PSS - Poslanecká sněmovna
  F 87041PSS - Poslanecká sněmovna
  Základy soukromého práva
 4. TitleNárodní parlamenty a demokratická legitimita Evropské unie / Jan Grinc
  Author Grinc, Jan (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2015
  Scope315 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Teoretik
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru národní parlament * demokracie * politická moc * evropská integrace * členský stát EU * Evropská unie
  Klasifikační znaky0421 - Parlament
  ISBN978-80-7502-091-8
  Copy count4, currently available 2
  URL Národní parlamenty a demokratická legitimita Evropské unie (obsah)
  Document kindMonografie
  Národní parlamenty a demokratická legitimita Evropské unie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85581PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85581PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 23.08.2022)
  F 85581PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85581PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 26.08.2022)
  Národní parlamenty a demokratická legitimita Evropské unie