Search results

 1. TitleAutorské právo v architektuře / Pavla Sýkorová
  Author Sýkorová , Pavla, 1985- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2018
  Scopexx, 432 stran : ilustrace ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Právní praxe
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace objasňuje, co se rozumí architektonickým dílem, kdo může být autorem architektonického díla a jaká má autor práva k tomuto dílu. Tématem je také uzavírání licenčních, případně inominátních smluv. Stěžejní část je věnována jak soukromoprávním (vyplývajícím z autorského zákona a občanského zákoníku), tak veřejnoprávním prostředkům ochrany architektonického díla. Text doprovázejí praktické příklady a rozsáhlá judikatura, včetně té zahraniční.
  Výrazy tezauru autorské právo * značka * architektura * Česká republika
  Klasifikační znaky6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-7400-705-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Autorské právo v architektuře

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87657PSS - Poslanecká sněmovna
  Autorské právo v architektuře
 2. TitleBytové spoluvlastnictví v teorii a praxi / Pavla Sýkorová
  Author Sýkorová , Pavla, 1985- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2015
  Scope224 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktik
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationPříručka se podrobně zabývá bytovým spoluvlastnictvím, které bylo rekodifikací soukromého práva vtěleno do nového občanského zákoníku. Autorka podrobně vysvětluje koncepční změny, ke kterým došlo, a srovnává je s předchozí úpravou v zákoně o vlastnictví bytů. Většinu problematických ustanovení k bytovému spoluvlastnictví se snaží překlenout výkladem a pomoci tak praxi s řešením problémů do doby, než se k nim vysloví soudní judikatura. Na vztah nově zavedené superficiální zásady a bytového spoluvlastnictví je v publikaci upozorněno nejen historickým exkurzem do této problematiky, ale především komparací s úpravou německou, rakouskou, švýcarskou a severoamerickou, kde je superficiální zásada více či méně absolutizována. V této souvislosti se autorka vypořádává i s otázkou, zda je možné založit bytové spoluvlastnictví v rámci práva stavby.
  Výrazy tezauru byt * bytové právo * spoluvlastnictví * vlastnictví * stavba * Česká republika
  Klasifikační znaky2846 - Urbanismus a výstavba
  1211 - Občanské právo
  6831 - Pozemní a inženýrské stavby
  ISBN978-80-7502-096-3
  Copy count3, currently available 3
  URLBytové spoluvlastnictví v teorii a praxi (obsah)
  Document kindPříručky
  Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxi

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85565PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85565PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85565PSS - Poslanecká sněmovna
  Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxi