Search results

 1. TitleZákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech : komentář / Luboš Dörfl, Alexandr Krysl, Markéta Lehká, Radek Visinger
  Author Dörfl, Luboš, 1969- (Commentator for written text)
  Another authors Krysl, Alexandr, 1976- (Commentator for written text)
  Lehká, Markéta (Commentator for written text)
  Visinger, Radek, 1981- (Commentator for written text)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : C.H. Beck 2021
  Scopexviii, 417 stran ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy komentáře
  NoteObsahuje bibliografii
  AnnotationKomentář nabízí právně-teoretický i praktický přístup ke zpracování klíčových témat zákona, jenž mění pravidla pro přístup ke znalecké činnosti, jejího výkonu i odpovědnosti z této činnosti vyplývající. Obsahuje například popis podmínek pro zápis znalců a dalších znaleckých subjektů do příslušných seznamů, procesního postupu Ministerstva spravedlnosti v řízení ve věcech znalců či v řízení o přestupku znalce, rozbor práv i povinností znalců i výklad všech typů jejich právní odpovědnosti. Publikace se zaměřuje nejen na výklad jednotlivých ustanovení zákona, ale prostřednictvím tohoto výkladu přináší také pohled na širší souvislosti činnosti znalců. Velkou pozornost věnuje analýze náležitostí znaleckého posudku a správnému postupu znalce při jeho vypracování, který je nově upraven nejen zákonem, ale též prováděcí vyhláškou. Obsahuje rovněž řadu praktických pohledů a zkušeností s efektivním využíváním znaleckého posudku jako důkazního prostředku v soudním řízení i jeho hodnocení soudem.
  Výrazy tezauru znalecký posudek * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7400-823-8
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

  book

  Call numberLocationInfo
  G 27102LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
 2. TitleSoudní dohled / Radek Visinger
  Author Visinger, Radek, 1981- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2019
  Scopexvi, 361 stran : ilustrace ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní monografie
  Note"Právní stav publikace je k 1.4.2019"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace se zabývá soudním dohledem podle zákona o soudech a soudcích. Věnuje se stěžejním tématům dohledu: průtahy v řízení a nepřiměřená délka řízení, soudcovská etika, důstojnost soudního jednání a transparentnost rozvrhů práce. K problému soudních průtahů je přistupováno v širších souvislostech, autor předkládá vlastní kategorizaci konkrétních příčin průtahového řízení podle jejich významnosti a obsáhle představuje nástroje pro měření kvality a výkonnosti soudnictví, jakož i faktory, jež mají na efektivnost soudů vliv.
  Výrazy tezauru soudní přezkum * soudní řízení * profesní etika * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1226 - Organizace právního systému
  ISBN978-80-7598-289-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Soudní dohled

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88506PSS - Poslanecká sněmovna
  Soudní dohled
 3. TitleStížnost pro porušení zákona ve věcech trestních / Radek Visinger
  Author Visinger, Radek, 1981- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scopexviii, 436 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právní monografie
  NoteAnglické resumé. Právní stav publikace je ke dni 1.1.2015
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationAutor v textu zúročil své dlouholeté zkušenosti z působení v odboru dohledu Ministerstva spravedlnosti. Kromě obecného výkladu zákonného textu zevrubně pojednává o praxi Ministerstva spravedlnosti spojené s přezkoumáváním podnětů ke stížnosti pro porušení zákona, dále o postupu státního zastupitelství a Nejvyššího soudu. Empirická zjištění získaná analýzou vzorku 80 podaných stížností pro porušení zákona (např. v oblasti nejčastěji se vyskytujících vad, které jsou stížností napravovány) vedou autora k podnětným úvahám de lege ferenda, které mohou přispět k diskusím kolem připravované rekodifikace trestního řádu.
  Výrazy tezauru odvolání * rozsudek * soudní vyšetřování * trestní řízení * trestný čin
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7478-805-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Stížnost pro porušení zákona ve věcech trestních (obsah)
  Document kindMonografie
  Stížnost pro porušení zákona ve věcech trestních

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85253PSS - Poslanecká sněmovna
  Stížnost pro porušení zákona ve věcech trestních