Search results

 1. TitleShrnutí předpisů o advokacii / Martin Pelikán
  Author Pelikán, Martin (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2018
  Scopexvi, 173 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právo prakticky
  Note"Právní stav publikace je k 31.12.2017"--Rub titulní stránky. Přehled souvisejících právních předpisů. Kniha je dostupná také v ASPI
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationText je přehledně rozčleněn do sedmi částí podle předpisů upravujících jednotlivé aspekty poskytování právních služeb ze strany advokáta, tak aby byl naplněn cíl poskytnout přehledný výklad jednotlivých předpisů upravujících advokacii.
  Výrazy tezauru advokát * profesní komora * právnická profese
  Klasifikační znaky1226 - Organizace právního systému
  ISBN978-80-7552-664-9
  Copy count1, currently available 0
  Document kindPříručky
  Call numberLocationInfo
  F 87467PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 22.03.2021)
  Shrnutí předpisů o advokacii
 2. TitleZajištění a utvrzení dluhu v praxi / Martin Pelikán
  Author Pelikán, Martin (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scopexvi, 400 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právo prakticky
  Note"Právní stav publikace je k 1.10.2016"--Rub titulní stránky. Kniha je dostupná také v ASPI
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationMonografie formou praktických příkladů, vzorů a tabulek seznamuje s instituty používanými v právní praxi k zajištění a utvrzení dluhu, kterými jsou například ručení, finanční záruka, směnka, zástavní právo, smluvní pokuta a další. Uvádí mj. i praktické vzory, kterými jsou například zástavní smlouva k nemovitým věcem nebo smlouva o zákazu zcizení a zatížení nemovitostí.
  Výrazy tezauru soukromé právo * závazkové právo * závazková odpovědnost * dluh * Česká republika * monografie
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7552-192-7
  Copy count1, currently available 1
  URLZajištění a utvrzení dluhu v praxi (obsah)
  Document kindMonografie
  Zajištění a utvrzení dluhu v praxi

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86764PSS - Poslanecká sněmovna
  Zajištění a utvrzení dluhu v praxi
 3. TitleNáhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích / Gabriel Achour, Martin Pelikán
  Author Achour, Gabriel, 1971- (Author)
  Another authors Pelikán, Martin (Author)
  IssueVydání: první
  PublicationOstrava : Key Publishing s.r.o., 2015
  Scope275 stran : grafy ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právo
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationNáhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích představuje jednak stručné shrnutí dané problematiky, jednak i příručku každému, kdo chce svůj nárok na náhradu újmy uplatňovat, popřípadě se naopak uplatněnému nároku bránit. Informuje o uplatňování práva na náhradu škody v rámci soudního řízení (včetně například řízení trestního), o specifikách náhrady škody způsobené členy orgánů obchodních korporací nebo specifika uplatňování těchto práv v rámci pracovněprávních vztahů. Pro vysvětlení jednotlivých částí je vždy za každou kapitolou uveden praktický příklad, v některých případech doplněný vzorem smluvního ujednání, podání či jiného úkonu použitelného v běžném občanském či obchodním životě.
  Výrazy tezauru náhrada škody * škoda * občanské právo * obchodní právo * občanskoprávní řízení * obchodní vztahy * monografie * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1221 - Soudnictví
  2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7418-231-0
  Copy count1, currently available 1
  URLNáhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích (obsah)
  Document kindMonografie
  Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85025PSS - Poslanecká sněmovna
  Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích