Search results

 1. TitleExekuční řízení : komentované vzory podání / Ladislav Ullrich
  Author Ullrich , Ladislav (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2020
  Scopex, 173 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace přináší obecné vzory nejčastějších podání v exekučním řízení. Každý vzor je doplněn o komentář, který komplexně pojednává o dané oblasti exekučního práva, zasazuje podání do širších souvislostí a přibližuje procesní situace, v rámci kterých jej lze využít k obraně svých práv. Pamatováno je rovněž na náležitosti, které musí podání splňovat, lhůty, v nichž je podání třeba učinit, a také na způsob, jakým bude soudní exekutor na podání reagovat.
  Výrazy tezauru výkon rozhodnutí * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7400-782-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Exekuční řízení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88967PSS - Poslanecká sněmovna
  Exekuční řízení
 2. TitleZnalecké právo / Petr Ševčík, Ladislav Ullrich
  Author Ševčík, Petr (Author)
  Another authors Ullrich , Ladislav (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2015
  Scopexx, 354 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní praxe
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace reaguje na vznik nového společenského fenoménu, kterým je znalecké právo. Zaměřuje se tak nejen na právní úpravu znalecké činnosti obsaženou v zákoně o znalcích a tlumočnících a doprovodných prováděcích předpisech, ale také na vybrané pasáže procesních právních předpisů, které materii znaleckého dokazování upravují do určité míry samostatně. Nedílnou součástí problematiky znaleckého práva je také otázka odpovědnosti za výkon znalecké činnosti, a to ve všech svých možných podobách. Kniha je doplněna o historický exkurz do legislativní úpravy znalecké činnosti na našem území a také o překlady zahraničních právních úprav regulujících znaleckou činnost v jiných členských státech Evropské unie.
  Výrazy tezauru znalecký posudek * odborná kvalifikace
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7400-539-8
  Copy count2, currently available 2
  URL Znalecké právo (obsah)
  Document kindMonografie
  Znalecké právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84945PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84945PSS - Poslanecká sněmovna
  Znalecké právo