Search results

 1. TitleU obětovaného prezidenta : hořké paměti Háchova tajemníka / Josef Kliment ; Václav Velčovský (ed.)
  Author Kliment, Josef, 1901-1978 (Author)
  Another authors Velčovský, Václav, 1983- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia, 2019
  Scope770 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Paměť ; sv. 109
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPaměti Josefa Klimenta představují unikátní pramen poznání protektorátu i poválečného období. Dosud nebyly souhrnně publikovány. Ukazují malého člověka ve stínu velkých, úředníka ve vleku dějinných zlomů, který někdy idealisticky, někdy naivně věřil v právo a spravedlnost. Jedná se o zpověď člověka se všemi slabostmi, shodou okolností vyneseného na výsluní. O co výše byl, o to hlubší byl pád. Po válce byl odsouzen na doživotí.
  Výrazy tezauru Kliment, Josef (1901-1978) * státní úředník * Hácha, Emil (1872-1945) * hlava státu * Protektorát Čechy a Morava * 30. léta 20. století * 40. léta 20. století
  ISBN978-80-200-2982-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMemoáry
  U obětovaného prezidenta

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88778PSS - Poslanecká sněmovna
  U obětovaného prezidenta
 2. TitleČeština pod hákovým křížem / Václav Velčovský
  Author Velčovský, Václav, 1983- (Author)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum : Ústav pro studium totalitních režimů, 2016
  Scope250 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationV politicky vypjatých časech se mluvčí upínají k jazyku jako ke stěžejní hodnotě, kterou je nutno bránit. V období nacistické okupace kulminovalo česko-německé nesoužití a jazyk hrál klíčovou roli. Jaké plány měli nacisté s češtinou? Jaké místo v protektorátu zaujímala čeština a němčina? Jak čeština fungovala ve veřejné správě, ve školství a ve vědě? Jak se změna politických poměrů odrážela na postojích obyvatel a na jejich komunikačních strategiích? A jak vůbec vypadal jazyk (za) totality?
  Výrazy tezauru Protektorát Čechy a Morava * jazyk * jazykověda * jazyková politika * čeština * němčina * politická ideologie * nacionální socialismus
  Klasifikační znaky3611 - Humanitní vědy
  0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-246-3543-9
  978-80-87912-56-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Čeština pod hákovým křížem

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86777PSS - Poslanecká sněmovna
  Čeština pod hákovým křížem
 3. TitleNesoužití : česko-německá jazyková politika 18.-20. století / Václav Velčovský
  Author Velčovský, Václav, 1983- (Author)
  Another responsib. Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta (Praha, Česko)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014
  Scope349 s. : il., faksim. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteČeské a anglické resumé. Pod názvem: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationFungování jazyka ve společnosti je jedním z klíčových témat současnosti. Aktuální výzvy multikulturní společnosti vedou k novému definování postojů k jazyku, k úloze státu a obecněji k naplňování jazykových práv každého jednotlivce. V předkládané knize je představena teorie jazykové politiky, jejíž základní modely jsou následně uplatněny na české země od konce 18. do poloviny 20. století, primárně na bázi česko-německých vztahů. Tematicky se publikace zaměřuje na dvě stěžejní oblasti, které jsou pro jazykovou politiku zásadní a zároveň obyvatelstvem nejbedlivěji sledované a hodnotově exponované – oblast školství a správy. Zatímco školství bývá vnímáno jako investice pro budoucí generace, a proto je pociťována obzvláště intenzivně jeho symbolická hodnota, správa cílí na současnost – na přístup k moci, k chodu státu a k justici v mateřštině. Na pozadí jazykové politiky kniha demonstruje doposud opomíjenou dimenzi česko-německých vztahů a otevírá otázku, proč Češi a Němci nebyli s to nalézt ve společné zemi modus vivendi.
  Výrazy tezauru jazykověda * jazyková politika * kulturní pluralismus * vzdělávání * pedagogická metoda * veřejná správa * Čechy (země) * Česká republika * dějiny * 18. století * 19. století * 20. století * monografie
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  3206 - Vzdělávání a výchova
  3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-7422-298-6
  Copy count1, currently available 0
  URLNesoužití (obsah)
  Document kindMonografie
  Call numberLocationInfo
  G 26458PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 02.02.2021)
  Nesoužití