Search results

 1. TitlePrevence kriminality - nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti / Jana Firstová, David Zámek
  Author Firstová , Jana (Author)
  Another authors Zámek, David, 1975- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2021
  Scopexi, 189 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Právní monografie
  Note"Právní stav publikace je k 1.3.2021"--Rub titulní stránky. Kniha je dostupná také v ASPI a jako e-kniha
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  České a anglické resumé
  AnnotationSmyslem publikace je poskytnout základní informace o možnostech a podmínkách realizace prevence kriminality v České republice. Ambicí autorů nebylo podat podrobný a vyčerpávající pohled na předmětnou problematiku. Cílem bylo upozornit na nejdůležitější aspekty preventivní práce v teoretické, ale též v praktické rovině odpovídající dosažené úrovni poznání v dané oblasti. Stěžejním otázkám předmětné problematiky jako je např. systém prevence kriminality v ČR nebo prevence kriminality mládeže je v publikaci věnována zvýšená pozornost, jiné pasáže jsou v publikaci uchopeny informativně, kdy zájemci o hlubší uchopení bezpečnostní problematiky s akcentem kladeným na prevenci kriminality mohou využít pro svá studia a poznání další odbornou literaturu, na kterou je v příslušných pasážích textu odkazováno.
  Výrazy tezauru boj proti zločinu * boj proti zločinnosti * trestní právo * Česká republika
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7676-057-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Prevence kriminality - nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89686Poslanecká sněmovna
  Prevence kriminality - nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti
 2. TitleKriminalita mládeže v sociálních souvislostech / Jana Firstová
  Author Firstová , Jana (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
  Scope215 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationPublikace prezentuje analýzu rizikových faktorů kriminality mládeže, jež bývají dávány do souvislosti s rozvojem kriminální dráhy mladého jedince. Na základě vymezení předmětné problematiky se autorka věnuje kriminalitě mládeže, jakožto společenskému fenoménu v multidisciplinárním kontextu. Je uvedena aktuální fenomenologie popisovaného jevu v ČR s poukazem na rizika spjatá s recidivní podobou kriminálního jednání mládeže. Dále je věnována pozornost především psychosociálnímu vývoji jedince, negativním vlivům rodinného prostředí, rizikovým faktorům působícím v rámci školního prostředí či vrstevnické skupiny. Průběžně jsou v knize prezentovány výsledky realizovaného výzkumu zaměřeného právě na analýzu rizikových faktorů kriminality mládeže.
  Výrazy tezauru zločinnost mládeže * sociální stav * boj proti zločinnosti * kriminologie * Česká republika
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-7380-521-0
  Copy count1, currently available 1
  URL Kriminalita mládeže v sociálních souvislostech (obsah)
  Document kindMonografie
  Kriminalita mládeže v sociálních souvislostech

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84473externí sklad Měšice
  Kriminalita mládeže v sociálních souvislostech