Search results

 1. TitlePraktikum finančního práva / Roman Vybíral a kolektiv
  Author Vybíral, Roman (Author)
  Issue3. aktualizované vydání
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2022
  Scope190 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteČeské a anglické resumé
  AnnotationPublikace zaměřující se na finanční právo a finanční vědy. Hlavní pozornost je věnována daňovém právu v širším slova smyslu, tj. zejména hmotněprávní úpravě daní, poplatků a cel a jejich správě. Z dalších oblastí publikace pojednává například o bankovním právu, pojišťovacím právu, právu kapitálového trhu, rozpočtovém právu a měnovém právu.
  Výrazy tezauru finanční právo * Česká republika
  Klasifikační znaky2421 - Volný pohyb kapitálu
  ISBN978-80-7380-894-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Praktikum finančního práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90867Poslanecká sněmovna
  Praktikum finančního práva
 2. TitleEvropská unie po brexitu : právně-institucionální budoucnost evropské integrace / Václav Šmejkal (ed.), Olga Francová, Michael Kohajda, Richard Král, Tereza Kunertová, Lenka Pítrová, Harald Christian Scheu, Pavel Svoboda, Magdaléna Svobodová, Aneta Vondráčková, Roman Vybíral, Jiří Zemánek
  Author Šmejkal, Václav, 1966- (Author) (Editor)
  Another authors Francová, Olga (Author)
  Kohajda, Michael, 1981- (Author)
  Král, Richard, 1963- (Author)
  Kunertová, Tereza, 1981- (Author)
  Pítrová, Lenka, 1954- (Author)
  Scheu, Harald Christian, 1969- (Author)
  Svoboda, Pavel, 1962 duben 9.- (Author)
  Svobodová, Magdaléna, 1976- (Author)
  Vondráčková, Aneta (Author)
  Vybíral, Roman (Author)
  Zemánek, Jiří, 1950- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2018
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právní monografie
  Portion of titlePrávně-institucionální budoucnost evropské integrace
  Note"Právní stav publikace je k 28.2.2018"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace se zaměřuje na konkrétní oblasti působení EU, jako je volný pohyb osob, dohled nad finančním systémem, mezinárodní ochrana lidských práv atd. Tato témata jsou řešena s ohledem na aktuální stav jednání o brexitu na jaře 2018. Autoři se však záměrně vyhýbají „věštbám“ o budoucí podobě EU.
  Výrazy tezauru členství v Evropské unii * politická reforma * volný pohyb osob * petice * lidská práva * hospodářská unie * měnová unie * hospodářská recese * fiskální politika * způsob financování * Evropská unie * Spojené království
  Klasifikační znaky1016 - Struktura Společenství
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-7598-098-4
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Evropská unie po brexitu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87750Poslanecká sněmovna
  F 87750Poslanecká sněmovna
  Evropská unie po brexitu
 3. TitlePojišťovací právo / Marie Karfíková, Vladimír Přikryl, Roman Vybíral a kolektiv
  Author Karfíková, Marie, 1950- (Author)
  Another authors Přikryl, Vladimír (Author)
  Vybíral, Roman (Author)
  Issue2. přepracované vydání
  PublicationPraha : Leges, 2018
  Scope432 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace poskytuje základní přehled právní úpravy soukromého pojištění. Výklad problematiky je podán z pohledu české právní úpravy a v kontextu unijního práva. Autoři popisují základní podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti, včetně tvorby technických rezerv, finančního umístění a solventnosti. Další část publikace je věnována problematice dohledu v pojišťovnictví, zejména jeho předmětu, rozsahu, zvláštnostem finančního dohledu a dohledu ve skupině. Významnou část pojistného trhu tvoří i pojišťovací zprostředkovatelé a právní úprava pojištění, které vzniká na základě pojistné smlouvy. Jde zejména o problematiku vzniku, trvání a zániku pojištění podle nové právní úpravy obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V této souvislosti je podán výklad i všech důležitých institutů škodového a obnosového pojištění, pojištění věci, majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění osob. Publikace rovněž poskytuje základní přehled povinných pojištění. Obsahově významnou část tvoří popis pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla včetně organizace a působnosti České kanceláře pojistitelů.
  Výrazy tezauru pojištění * pojistné právo * Česká republika
  Klasifikační znaky2431 - Pojišťovnictví
  ISBN978-80-7502-271-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Pojišťovací právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87411Poslanecká sněmovna
  Pojišťovací právo
 4. TitleFinanční právo : praktikum / Roman Vybíral a kolektiv
  Author Vybíral, Roman (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
  Scope191 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AudiencePraktická cvičení jsou primárně určena studentům právnických fakult, případně dalším vysokým školám, na kterých se vyučuje finanční právo a související obory.
  Výrazy tezauru finanční právo * Česká republika
  ISBN978-80-7380-532-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Finanční právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84439externí sklad Měšice
  Finanční právo