Search results

 1. TitleSociální podnikání v České republice: explorace (re)integračního ponteciálu sociálních podniků u marginalizovaných osob s ohledem na propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody / Jiří Mertl, Pavel Bareš
  Author Mertl, Jiří, 1986- (Author)
  Another authors Bareš, Pavel, 1978- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2019
  Scope57, 5 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace se zaměřuje na vyhodnocení role sociálních podniků při zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Zachycuje stěžejní poznatky z praxe týkající se sociálního podnikání v českých podmínkách a možností českých sociálních podniků při zaměstnávání znevýhodněných osob, respektive konkrétněji při zaměstnávání osob se záznamem v rejstříku trestů. Jsou v ní také vyjasněny některé obecnější souvislosti jako např. vyjasnění pojmů osoba znevýhodněná na trhu práce, participace a integrace těchto osob na otevřeném trhu práce, pojetí sociálního podnikání v Evropě a v USA, koncept integračního sociálního podniku apod.
  Výrazy tezauru sociální hospodářství * trh práce * zaměstnavatel * Česká republika
  Klasifikační znaky1621 - Hospodářská struktura
  4411 - Trh práce
  ISBN978-80-7416-347-0
  Copy count1, currently available 1
  URL Sociální podnikání v České republice: explorace (re)integračního ponteciálu sociálních podniků u marginalizovaných osob s ohledem na propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody (plný text)
  Document kindStudie
  Sociální podnikání v České republice: explorace (re)integračního ponteciálu sociálních podniků u marginalizovaných osob s ohledem na propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17282PSS - Poslanecká sněmovna
  Sociální podnikání v České republice: explorace (re)integračního ponteciálu sociálních podniků u marginalizovaných osob s ohledem na propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody
 2. TitleZaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám / Jiří Mertl, Pavel Bareš
  Author Mertl, Jiří, 1986- (Author)
  Another authors Bareš, Pavel, 1978- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2018
  Scope42, 3 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografie
  České a anglické resumé
  AnnotationMonografie seznamuje s výsledky výzkumu zaměřeného na situace, do níž se propuštěná osoba dostává po propuštění. Identifikovány a popsány jsou některé důležité faktory, které zlepšují nebo naopak zhoršují šance propuštěných osob na trhu práce.
  Výrazy tezauru práce vězně * odnětí svobody * výkon trestu * trh práce * zaměstnanec * zaměstnavatel * Česká republika
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  4411 - Trh práce
  ISBN978-80-7416-323-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám (plný text)
  Document kindStudie
  Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17029PSS - Poslanecká sněmovna
  Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám
 3. Title(Neo)liberální governmentalita v České republice / Jiří Mertl, Petr Krčál
  Author Mertl, Jiří, 1986- (Author)
  Another authors Krčál, Petr, 1986- (Author)
  Západočeská univerzita
  PublicationBrno : Václav Klemm, 2013
  Scope167 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. V copyrightu uvedena též Západočeská univerzita v Plzni
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace je věnována politické moci, respektive vládnutí jako procesu, při němž dochází k jejímu uplatňování. V první části je čtenář seznámen se stručným historickým vhledem do procesu formování governmentality, a to skrze charakterizaci transformace pojímání moci od začátku 17. století. Po historickém vhledu je představena samotná governmentalita a její hlavní charakteristiky jako teoretického i analytického konceptu. Ve druhé části jsou vylíčeny konkrétní governmentality, tedy soubory technik a praktik využívané ve vládnutí v politicko-sociální praxi, a sice liberální a neoliberální, která je v dnešních západních společnostech dominantní. V poslední části je aplikován koncept governmentality na české prostředí, aby byl patrný přínos tohoto konceptu a rozšiřování neoliberální governmentality v České republice.
  Výrazy tezauru politická moc * politická filozofie * liberalismus * vláda
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-87713-07-5
  Copy count1, currently available 1
  URL (Neo)liberální governmentalita v České republice (obsah)
  Document kindMonografie
  (Neo)liberální governmentalita v České republice

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84216PSS - Poslanecká sněmovna
  (Neo)liberální governmentalita v České republice