Search results

 1. TitleMonitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2012-2017 / Vlastimil Beran
  Author Beran, Vlastimil, 1981- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2020
  Scope65, 6 stran : ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English
  Edition Bulletin ; No. 13
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationMonitoring nákladů práce shrnuje roztříštěná data za státy Evropské unie a i data za USA v oblastech nákladů práce, zdanění práce ve vazbě na financování sociálního a zdravotního zabezpečení, podílu práce na nákladech a jednotkových nákladů práce. Pro vystižení trendů se data týkají období let 2012-2017. S ohledem na metodickou roztříštěnost sledování nákladů práce se vymezují jako zdroje aktuální a mezinárodně srovnatelná data z Eurostatu, konkrétně statistika práce a národní účty, OECD, Státní závěrečný účet České republiky a U.S. Department of commerce, Bureau of Economic Analysis.
  Výrazy tezauru mzdové náklady * práce * národní účty * statistika * členský stát EU * Česká republika * Spojené státy
  Klasifikační znaky4026 - Účetnictví
  4416 - Organizace práce a pracovní podmínky
  1626 - Národní účty
  1631 - Ekonomická analýza
  ISBN978-80-7416-385-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2012-2017 (plný text)
  Document kindStudie
  Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2012-2017

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17441PSS - Poslanecká sněmovna
  Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2012-2017
 2. TitleMonitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2011-2016 / Vlastimil Beran
  Author Beran, Vlastimil, 1981- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2019
  Scope59, 4 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Bulletin ISSN No. 12
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationMonitoring nákladů práce shrnuje roztříštěná data za státy Evropské unie i data za USA v oblastech nákladů práce, zdanění práce ve vazbě na financování sociálního a zdravotního zabezpečení, podílu práce na nákladech a jednotkových nákladů práce. Pro vystižení trendů se data týkají období let 2011-2016. S ohledem na metodickou roztříštěnost sledování nákladů práce se vymezují jako zdroje aktuální a mezinárodně srovnatelná data z Eurostatu, konkrétně statistika práce a národní účty, OECD, Státní závěrečný účet České republiky a U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.
  Výrazy tezauru Česká republika * statistika * práce * mzdové náklady * národní účty * členský stát EU * Spojené státy
  Klasifikační znaky4416 - Organizace práce a pracovní podmínky
  1626 - Národní účty
  1631 - Ekonomická analýza
  4026 - Účetnictví
  ISBN978-80-7416-354-8
  Copy count1, currently available 1
  URLMonitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2011-2016 (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17251PSS - Poslanecká sněmovna
 3. TitleMonitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2010-2015 / Vlastimil Beran
  Author Beran, Vlastimil, 1981- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2017
  Scope57, 6 stran : ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English
  Edition Bulletin ; No. 11
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationMonitoring nákladů práce shrnuje roztříštěná data za státy Evropské unie a i data za USA v oblastech nákladů práce, zdanění práce ve vazbě na financování sociálního a zdravotního zabezpečení, podílu práce na nákladech a jednotkových nákladů práce. Pro vystižení trendů se data týkají období let 2010-2015. S ohledem na metodickou roztříštěnost sledování nákladů práce se vymezují jako zdroje aktuální a mezinárodně srovnatelná data z Eurostatu, konkrétně statistika práce a národní účty, OECD, Státní závěrečný účet České republiky a U.S. Department of commerce, Bureau of Economic Analysis.
  Výrazy tezauru mzdové náklady * práce * národní účty * statistika * Česká republika * členský stát EU * Spojené státy
  Klasifikační znaky4026 - Účetnictví
  4416 - Organizace práce a pracovní podmínky
  1626 - Národní účty
  1631 - Ekonomická analýza
  ISBN978-80-7416-313-5
  Copy count1, currently available 1
  URLMonitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2010-2015 (plný text)
  Document kindStudie
  Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2010-2015

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17335PSS - Poslanecká sněmovna
  Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2010-2015
 4. TitleDostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí / Vlastimil Beran, Lenka Říhová
  Author Beran, Vlastimil, 1981- (Author)
  Another authors Říhová, Lenka (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2017
  Scope42, 6 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografie
  České a anglické resumé
  AnnotationVýzkum odhalil, že žádná ze zainteresovaných veřejných institucí nedisponuje ucelenou databází o jedincích v exekuci. Stěžejním problémem je nedostupnost dat (datové základny) pro jakékoliv analýzy, které by měly podpořit rozhodovací procesy institucí zabývajících se problematikou exekucí.
  Výrazy tezauru výkon rozhodnutí * dluh * zadluženost * informační systém * veřejná instituce
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1211 - Občanské právo
  2416 - Úvěrové a finanční instituce
  3231 - Informace a zpracování informací
  ISBN978-80-7416-321-0
  Copy count1, currently available 1
  URL Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí (plný text)
  Document kindStudie
  Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17005PSS - Poslanecká sněmovna
  Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí
 5. TitleZpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 - 2015 / Vlastimil Beran, Jana Godarová
  Author Beran, Vlastimil, 1981- (Author)
  Another authors Godarová, Jana (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2017
  Scope49 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationZpráva seznamuje čtenáře s výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zmapovat finanční situaci seniorů v České republice v letech 2010-2015. V roce 2015 žilo v České republice 10 529 752 obyvatel. Z toho osob starších 65 let bylo přes 17,9 %. V první části zprávy je uvedena predikce vývoje seniorské části populace, která jasně hovoří o dalším nárůstu této skupiny populace (20,5 % v roce 2020, 32,2 % v roce 2050). Statistiky vykazují trend prodlužování délky života (v ČR je naděje dožití při narození u mužů 78 let, u žen 82 let). Hospodaření seniorů či seniorských domácností je přímo odvislé od hlavního a mnohdy jediného zdroje jejich příjmů, výše starobního důchodu. Z celkového počtu nově přiznaných starobních důchodů (více než 50 %) nedosahuje výše hranice příjmové chudoby (10 220 Kč pro rok 2015). Druhým významným parametrem je cenová hladina statků a služeb základních potřeb. Výdaje seniorských domácností tvoří z více jak poloviny výdaje na potraviny a nealkoholické nápoje a bydlení, voda, energie, paliva (dělení dle mezinárodní klasifikace COICOP) a v průměrné seniorské domácnosti tvořily 49-66 % v roce 2015.
  Výrazy tezauru starý člověk * domácnost * příjem domácnosti * rodinný rozpočet * inflace * Česká republika * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky2816 - Demografie a populace
  1626 - Národní účty
  ISBN978-80-7416-319-7
  Copy count1, currently available 1
  URL Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 - 2015 (plný text)
  Document kindVýzkumné zprávy
  Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 - 2015

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17077PSS - Poslanecká sněmovna
  Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 - 2015
 6. TitleMonitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2009-2014 / Vlastimil Beran
  Author Beran, Vlastimil, 1981- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2016
  Scope55, 5 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Bulletin ISSN No. 10
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationMonitoring nákladů práce shrnuje roztříštěná data za státy Evropské unie a i data za USA v oblastech nákladů práce, zdanění práce ve vazbě na financování sociálního a zdravotního zabezpečení, podílu práce na nákladech a jednotkových nákladů práce. Pro vystižení trendů se data týkají období let 2009-2014. S ohledem na metodickou roztříštěnost sledování nákladů práce se vymezují jako zdroje aktuální a mezinárodně srovnatelná data z Eurostatu, konkrétně statistika práce a národní účty, OECD, Státní závěrečný účet České republiky a U.S. Department of commerce, Bureau of Economic Analysis.
  Výrazy tezauru statistika * práce * mzdové náklady * národní účty * Česká republika * členský stát EU * Spojené státy
  Klasifikační znaky4416 - Organizace práce a pracovní podmínky
  1626 - Národní účty
  1631 - Ekonomická analýza
  4026 - Účetnictví
  ISBN978-80-7416-251-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16875PSS - Poslanecká sněmovna
 7. TitleMonitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2008-2013 / Vlastimil Beran, Lenka Říhová
  Author Beran, Vlastimil, 1981- (Author)
  Another authors Říhová, Lenka (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v.v.i., 2015
  Scope54, 6 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Bulletin No. 9
  NoteČeské a anglické resumé
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationRoční monitoring nákladů práce shrnuje roztříštěná data za státy Evropské unie a i data za USA v oblastech nákladů práce, zdanění práce ve vazbě na financování sociálního a zdravotního zabezpečení a jednotkových nákladů práce. Pro vystihnutí trendů se data týkají roku 2002, běžného a předchozího roku. S ohledem na metodickou roztříštěnost sledování nákladů práce se vymezují jako zdroje aktuální a mezinárodně srovnatelná data z Eurostatu, konkrétně statistika práce a národní účty, OECD, Statní závěrečný účet ČR a U.S. Departament of commerce, Bureau of Economic Analysis. Precizace či doplnění některých údajů se opírá o specifické metody renomovaných institucí v zahraničí a VÚPSV, v.v.i. Dvouleté zpoždění vyplývá z termínů zpracování vstupních údajů Eurostatem a ČSÚ.
  Výrazy tezauru statistika * práce * národní účty * Česká republika * členský stát EU * Spojené státy * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky4416 - Organizace práce a pracovní podmínky
  1626 - Národní účty
  1631 - Ekonomická analýza
  ISBN978-80-7416-237-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Monitoring nákladů práce... (plný text)
  Document kindMonografie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16802PSS - Poslanecká sněmovna
 8. TitleMonitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2007-2012 / Vlastimil Beran, Július Szabo
  Author Beran, Vlastimil, 1981- (Author)
  Another authors Szabo, Július (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2013
  Scope52, 4 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Bulletin no. 8
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationMonitoring nákladů práce shrnuje roztříštěná data za státy Evropské unie a i data za USA v oblastech nákladů práce, zdanění práce ve vazbě na financování sociálního a zdravotního zabezpečení, podílu práce na nákladech a jednotkových nákladů práce. Pro vystihnutí trendů se data týkají období let 2007-2012. S ohledem na metodickou roztříštěnost sledování nákladů práce se vymezují jako zdroje aktuální a mezinárodně srovnatelná data z Eurostatu, konkrétně statistika práce a národní účty, OECD, Státní závěrečný účet ČR a U.S. Departament of commerce, Bureau of Economic Analysis. Zpracování údajů a propočty se opírají o metodiku certifikovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí v roce 2013 „Sledování nákladů práce a práce jako výrobního faktoru v ČR a v zahraničí“. Dvouleté zpoždění vyplývá z termínů zpracování vstupních údajů Eurostatem a ČSÚ.
  Výrazy tezauru statistika * práce * národní účty * Česká republika * členský stát EU * Spojené státy * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky1631 - Ekonomická analýza
  1626 - Národní účty
  4416 - Organizace práce a pracovní podmínky
  ISBN978-80-7416-149-0
  Copy count1, currently available 1
  URL Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2007-2012 (plný text)
  Document kindStudie
  Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2007-2012

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16600PSS - Poslanecká sněmovna
  Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2007-2012