Search results

 1. TitleOdpovědnost státu za výkon veřejné moci / Pavel Mates, Jakub Severa
  Author Mates, Pavel, 1947- (Author)
  Another authors Severa , Jakub (Author)
  PublicationPraha : Leges, 2014
  Scope176 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationPrávo požadovat náhradu škody či jiné újmy ze strany toho, kdo ji utrpěl v důsledku činnosti nebo naopak nečinnosti veřejné moci, patří k pojmovým znakům demokratických právních států. V této monografii se mohou čtenáři seznámit s tím, jak je toto právo zakotveno v českém právním řádu a jak je naplňováno. Autoři se nejporve zabývají ústavními garancemi tohoto práva, zmiňují také úpravu v mezinárodních smlouvách. Tato východiska zasazují do obecnějšího teoretického rámce pojmu odpovědnosti a jeho komponentů v právu soukromém i veřejném. Na tomto základě pak postupně objasňují základní předpoklady, které musí být splněny, aby bylo možno se odpovědnosti úspěšně dovolávat, analyzují jednotlivé právní tituly vzniku odpovědnosti, objasňují, za jakých podmínek je dána příčinná souvislost mezi nezákonným aktem a vznikem škody, resp. jiné újmy, jaký okruh subjektů přichází v úvahu, vysvětlují vztah úpravy odpovědnosti za škodu v zák. č. 82/1998 Sb. a v občanském zákoníku, seznamují s postupem při uplatňování nároků a dalšími instituty, které se v této oblasti vyskytují. Zmíněny jsou i podmínky regresu vůči těm, kteří škodu nebo jinou újmu způsobili.
  Výrazy tezauru veřejná správa * odpovědnost * Česká republika
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7502-021-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Odpovědnost státu za výkon veřejné moci (obsah)
  Document kindMonografie
  Odpovědnost státu za výkon veřejné moci

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84109PSS - Poslanecká sněmovna
  Odpovědnost státu za výkon veřejné moci