Search results

 1. TitleKorespondence : T.G. Masaryk - Josef Svatopluk Machar Svazek I. (1893-1895) / editoři Helena Kokešová, Petr Kotyk, Irena Kraitlová
  Author Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937 (Recipient)
  Another authors Machar, Josef Svatopluk, 1864-1942 (Recipient)
  Kokešová, Helena, 1965- (Editor)
  Kotyk, Petr, 1963- (Editor)
  Kraitlová, Irena (Editor)
  Doubek, Vratislav, 1965- (Author of introduction)
  Merhautová, Lucie, 1975- (Author of introduction)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2017
  Scope453 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Portion of titleTGM - JSM
  Korespondence TGM - JSM
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  Partial contentsSkepse a naděje / V. Doubek, L. Merhautová
  AnnotationKniha se zaměřuje na počátek a první roky vztahu T. G. Masaryka a J. S. Machara. Obsahuje úvodní monografickou studii Vratislava Doubka a Lucie Merhautové Skepse a naděje. Formování základů reformního modernismu, založenou na souborech korespondence, pramenném výzkumu a dosavadní literatuře týkající se daného období. Obě osobnosti sleduje v širším časovém politickém i kulturním kontextu. Edice jejich vzájemné korespondence obsahuje 183 dokumentů z období 1893–1895, tedy od navázání spolupráce iniciované T. G. Masarykem, jenž se snažil získat talentovaného básníka jako pravidelného přispěvatele časopisu Naše doba, až po vzrušenou debatu vyvolanou publikováním prohlášení Česká moderna. Tento celek obsahuje 99 Masarykových dopisů, jednu jeho dopisnici a jeden telegram a 80 Macharových dopisů a dva fragmenty jeho dopisů.
  Výrazy tezauru Masaryk, Tomáš Garrigue (1850-1937) * Machar, Josef Svatopluk (1864-1942) * politický život * korespondence * 2. polovina 19. století
  Klasifikační znaky3221.2 - Biografie a korespondence
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-87782-68-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKorespondence
  Korespondence

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86946PSS - Poslanecká sněmovna
  Korespondence
 2. TitleDie Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894-1904) und die zentraleuropäische Moderne : Studien - Dokumente / Lucie Merhautová, Kurt Ifkovits (Hrsg.)
  Another authors Merhautová, Lucie, 1975- (Editor)
  Ifkovits, Kurt, 1964- (Editor)
  Issue1. Aufl.
  PublicationPraha : Masarykův ústav - Archiv AV ČR ; Essen : Klartext ; Wien : Österreichisches Theatermuseum, 2013
  Scope396 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic ; Germany ; Austria
  LanguageNěmčina
  Jazyk resuméEnglish
  Additional Variant TitlesZeit (1894-1904) - die wiener Wochenschrift und die zentraleuropäische Moderne
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha navazuje na publikaci Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894–1904) als Mittler zwischen der Tschechischen und Wiener Moderne. Tento svazek přináší čtrnáct studií od kolektivu autorů z ČR, Rakouska, Německa a Polska a je soustředěno na působení představitelů berlínské, vídeňské, české, českoněmecké, ukrajinské, polské a jihoslovanské umělecké moderny v týdeníku Die Zeit. Literárněhistorický a uměnohistorický pohled je rozšířen o další témata, která byla v časopise hojně zastoupena: hospodářství, sociologii, politiku, antisemitismus a ženskou otázku. Jednotlivé studie se zaměřují na osobnosti, které prostřednictvím Die Zeit mohly, mnohdy poprvé nebo poprvé s větší razancí, vstoupit do vídeňského a potažmo i středoevropského kontextu. Druhá část publikace obsahuje prameny. Jednotlivé studie odkazují na více než sto padesát článků z týdeníku Die Zeit. Z nich bylo vybráno dvacet tři textů, které jsou chronologicky přetištěny. Tato edice textů slouží jako příloha k jednotlivým studiím a jako celek zlomkovitě dokumentuje mnohohlasí typické pro revue po celou dobu její existence. Publikace je zakončena stručnými medailony autorů studií, soupisem editovaných textů, pramenů a literatury, anglickým shrnutím a jmenným rejstříkem.
  Výrazy tezauru kulturní politika * kulturní vztahy * společensko-hospodářské poměry * společenský život * literatura * literát * periodikum * Vídeň * Rakousko-Uhersko * východní Evropa * 2. polovina 19. století * 1. desetiletí 20. století
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-86495-99-6
  978-3-8375-1135-2
  978-3-99020-027-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894-1904) und die zentraleuropäische Moderne (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894-1904) und die zentraleuropäische Moderne

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83884EXH - externí sklad Měšice
  Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894-1904) und die zentraleuropäische Moderne
 3. TitleDie Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894-1904) als Mittler zwischen der Tschechischen und Wiener Moderne / Lucie Kostrbová, Kurt Ifkovits, Vratislav Doubek
  Author Merhautová, Lucie, 1975- (Author)
  Another authors Ifkovits, Kurt, 1964- (Author)
  Doubek, Vratislav, 1965- (Author)
  Issue1. Aufl.
  PublicationPraha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR ; Wien : Österreichisches Theatermuseum, 2011
  Scope502 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic ; Germany
  LanguageNěmčina
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace otevírá nový pohled na vztahy mezi českou a vídeňskou modernou přelomu 19. a 20. století, poprvé syntetickým způsobem zpracovává kontakty mezi vedoucími představiteli české literární i politické moderny (T. G. Masaryk, J. S. Machar, F. V. Krejčí, V. Mrštík, K. Kramář, J. Kaizl ad.) a vídeňským týdeníkem Die Zeit, který byl založen v roce 1894 Hermannem Bahrem, Heinrichem Kannerem a Isidorem Singerem a rychle se stal důležitým orgánem středoevropské moderny. V úvodu je rozvržen koncept prostředkování (Vermittlung), který nepředpokládá dialogickou strukturu, spíše počítá se specifickými zájmy aktérů v konkrétních historických situacích. V oddílu Studie jsou vzájemné vztahy interpretovány z politologické, bohemistické a germanistické perspektivy. Část Dokumenty obsahuje výbor z nejdůležitějších článků z Die Zeit a z korespondence. Publikace je doplněna o bibliografii bohemik z Die Zeit, slovníčkem spolupracovníků, soupisy dokumentů, pramenů a literatury a rejstříkem osob a děl.. Die Publikation eröffnet neue Perspektiven auf die Beziehungen der Tschechischen und Wiener Moderne der Jahrhundertwende. Basierend auf neu aufgefundenen Materialien bietet sie die erste synthetische Darstellung der Kontakte zwischen den führenden Vertretern der Tschechischen politischen und literarischen Moderne (T. G. Masaryk, J. S. Machar, F. V. Krejčí, V. Mrštík, K. Kramář, J. Kaizl u.a.) und der Wiener Wochenschrift Die Zeit, die 1894 von Hermann Bahr, Heinrich Kanner und Isidor Singer begründet und schnell zu einem bedeutenden Organ der zentraleuropäischen Moderne wurde.
  Výrazy tezauru kulturní politika * kulturní vztahy * literatura * periodikum * literát * Čechy (země) * Vídeň * Rakousko-Uhersko * 2. polovina 19. století * 1. desetiletí 20. století
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-86495-72-9
  978-3-85497-200-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894-1904) als Mittler zwischen der Tschechischen und Wiener Moderne (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894-1904) als Mittler zwischen der Tschechischen und Wiener Moderne

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83885EXH - externí sklad Měšice
  Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894-1904) als Mittler zwischen der Tschechischen und Wiener Moderne