Search results

 1. TitleUž je zítra?, aneb, Jak pandemie mění Evropu / Ivan Krastev ; z anglického originálu Is it tomorrow, yet? - how the pandemic changes Europe přeložil Ladislav Nagy
  Uniform title Is it tomorrow, yet? Česky
  Author Krastev, Ivan, 1965- (Author)
  Another authors Nagy, Ladislav, 1974- (Translator)
  IssuePrvní české vydání
  PublicationPraha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020
  Scope56 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Politeia
  Portion of titleJak pandemie mění Evropu
  NoteVydáno ve spolupráci s Centrem pro filozofii, etiku a náboženství FF UK
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationAutor vyvolal na vrcholu koronavirové krize celosvětový zájem svým článkem o vlivu pandemie na budoucí společenské změny. Nyní navazuje esejí, ve které zkoumá politické a kulturní důsledky Covidu-19 jako laboratorního sociálního experimentu. Brilantně a provokativně analyzuje sociální dopady karanténní dystopie, návrat vládních intervencí, uzavírání hranic národních států, roli odborníků a krizového řízení v demokratických a autoritářských státech (big data government), etické otázky zdravotnických a ekonomických opatření, mezigenerační a mezinárodní solidaritu. Politologické analýzy a data z výzkumů historických pandemií kombinuje s příklady literárních zpracování či filozofických pojednání a ukazuje paradoxy proměněného světa, pro jehož obyvatele je pandemie základní společnou zkušeností.
  Výrazy tezauru covid * epidemie * hospodářská recese * hospodářský důsledek * sociální dopad * mezinárodní spolupráce * Evropa
  Klasifikační znaky2841 - Zdraví
  1611 - Hospodářská situace
  1631 - Ekonomická analýza
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-246-4647-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindEseje
  Už je zítra?, aneb, Jak pandemie mění Evropu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89051PSS - Poslanecká sněmovna
  Už je zítra?, aneb, Jak pandemie mění Evropu
 2. TitleSvobodné ženy, svobodní muži : eseje o pohlaví, genderu a feminismu / Camille Paglia ; předmluva Bianca Bellová ; přeložil a doslovem opatřil Ladislav Nagy
  Uniform title Free woman, free men. Česky
  Author Paglia, Camille, 1947- (Author)
  Another authors Bellová, Bianca, 1970- (Author of introduction)
  Nagy, Ladislav, 1974- (Translator)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : Argo, 2019
  Scope282 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePřeloženo z angličtiny
  Obsahuje bibliografii
  AnnotationAutorka zde dostává své pověsti kritické myslitelky, jež vyhledává kontroverze, chce provokovat a především neuznává žádné modly – ať už v oblasti umění, kritiky nebo lidských práv. Její provokativní osten míří především proti dvěma terčům: feminismu v podobě, do jaké se vyvinul zejména v posledních několika letech, a situaci na anglosaských univerzitách, zejména omezování svobody projevu.
  Výrazy tezauru ženské hnutí * diskriminace na základě pohlaví * rovnost mezi muži a ženami * společenský život
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  1236 - Práva a svobody
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-257-3071-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindEseje
  Svobodné ženy, svobodní muži

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88800PSS - Poslanecká sněmovna
  Svobodné ženy, svobodní muži
 3. TitlePodkarpatská Rus od vzniku ČSR po sovětskou anexi : (očima přímého účastníka událostí) / Vincent Shandor ; [z anglického originálu ... přeložil Ladislav Nagy]
  Author Shandor, Vincent, 1907-2003 (Author)
  Another authors Nagy, Ladislav, 1974- (Translator)
  Issue1. vyd.
  PublicationV Praze : Rybka, 2013
  Scope311 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationAutor zastával v letech 1938 až 1939 funkci zmocněnce autonomní karpatoukrajinské vlády v Praze. Jeho kniha je zprávou očitého svědka a účastníka událostí v zemi obývané rusínskými Ukrajinci, počínaje připojením Uherské Rusi coby Podkarpatské Rusi k nové Československé republice, pokračuje vyhlášením autonomie Karpatské Ukrajiny za druhé republiky a jednodenní, okolnostmi vynucenou samostatností, až po následnou anexi Kárpátalje horthyovským Maďarskem, vystřídanou připojením Zakarpatské Ukrajiny k SSSR. Autor se dožil i odtržení Ukrajiny od SSSR a vzniku samostatné Ukrajinské republiky, v jejímž rámci se Podkarpatsko nachází dodnes. Těžištěm knihy je šestiměsíční období spolkové autonomie Karpatské Ukrajiny v rámci okleštěného Česko-Slovenska.
  Výrazy tezauru Podkarpatská Rus * Ukrajina * dějiny * 1. polovina 20. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-87067-06-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Podkarpatská Rus od vzniku ČSR po sovětskou anexi (obsah)
  Document kindMonografie
  Podkarpatská Rus od vzniku ČSR po sovětskou anexi

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83726EXH - externí sklad Měšice
  Podkarpatská Rus od vzniku ČSR po sovětskou anexi
 4. TitlePortrait gallery : 46 Czechs / Pavel Brunclík, photos ; Pavel Kosatík, literary essays ; [English translation by Ladislav Nagy]
  Author Brunclík, Pavel, 1950- (Photographer)
  Another authors Kosatík, Pavel, 1962- (Author)
  Hanová, Katarina, 1977- (Photographer)
  Nagy, Ladislav, 1974- (Translator)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPrague : Pavel Brunclík in partnership with Dialog Jessenius, c2011
  Scope[203] s. : portréty ; 33 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageEnglish
  Additional Variant TitlesPortrait gallery - 46 Czechs
  46 Czechs
  NotePřeloženo z češtiny. "Photographs by Pavel Brunclík in partnership with Katarina Brunclíková"--Tiráž. Součástí přebalu knihy je plakát s mecenáškou Medou Mládkovou
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationTato kniha doprovázela výstavu fotografií Pavla Brunclíka „Portrait Gallery, Češi“ (1. 4. - 30. 5. 2011, Praha, Kampa - Sovovy mlýny). Nad výstavou převzala záštitu předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová. Vystavené fotografie osobností české kultury, vědy a sportu byly po skončení výstavy vydraženy pro obecně prospěšnou společnost Dialog Jessenius. Výtěžek z dražby fotografií a z prodeje knihy je určen na výrobu informačních DVD pro onkologické pacienty. Podrobnosti: www.dialog-jessenius.cz/
  Výrazy tezauru osobnosti kultury * vědecký pracovník * životopis * obrazové umění
  Klasifikační znaky3221.2 - Biografie a korespondence
  3600 - Věda
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-254-9229-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindObrazová publikace
  Portrait gallery

  book

  Call numberLocationInfo
  D 4381PSS - Poslanecká sněmovna
 5. TitleTropika diskursu : kulturně kritické eseje / Hayden White ; [z anglického originálu ... přeložil Ladislav Nagy]
  Author White, Hayden V., 1928-2018 (Author)
  Another authors Nagy, Ladislav, 1974- (Translator)
  Univerzita Karlova
  Issue1. české vyd.
  PublicationPraha : Karolinum, 2010
  Scope364 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Limes
  NotePub. vychází v rámci výzkumného záměru MSM 0021620824 Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie, řešeného na FF UK v Praze. Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha Tropika diskursu Haydena Whitea, který je znám svým pojetím "metahistorie", jež klade důraz na narativní povahu historického diskursu, patří v humanitních vědách již ke klasickým dílům. Jde svým způsobem o autorovu originální "rozpravu o metodě", teorii toho, co by bylo možné nazvat tropologickým rozuměním. Její význam se ani zdaleka neomezuje na techniku literárního rozboru či interpretaci historie, jejím základem je filosoficky fundované, syntetické pojetí kognitivního vztahu k realitě, prostředkované právě "diskursem". V tomto smyslu je Whiteova kniha svébytnou a důležitou alternativou jak k tradiční i moderní hermeneutice (H. G. Gadamer), tak například k Ricoeurově narativnímu porozumění. Tropus podle Whitea není ani ozdoba řeči, ani technika omezující se na umělecký jazyk, nýbrž nástroj, jehož funkcí je snaha o adekvátnější uchopení popisované skutečnosti. Interpretace historických, literárních či teoretických textů se pak neukazuje jako (subjektivní) omezení, nýbrž jako obecná podmínka kulturní racionality.
  Výrazy tezauru historie * filozofie
  Klasifikační znaky3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-246-1123-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Tropika diskursu (obsah)
  Document kindEseje
  Tropika diskursu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80168EXH - externí sklad Měšice
  Tropika diskursu
 6. TitleMeze interpretace / Umberto Eco ; [z anglického originálu ... přeložil Ladislav Nagy]
  Author Eco, Umberto, 1932-2016 (Author)
  Another authors Nagy, Ladislav, 1974- (Translator)
  Issue1. české vyd.
  PublicationPraha : Karolinum, 2004
  Scope330 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteVydavatel: Univerzita Karlova v Praze
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru literatura * jazykověda * literatura * kulturní dědictví
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  3611 - Humanitní vědy
  ISBN80-246-0740-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Meze interpretace

  book

  Call numberLocationInfo
  F 73631EXH - externí sklad Měšice
  Meze interpretace
 7. TitleStřet civilizací : boj kultur a proměna světového řádu / Samuel P. Huntington ; z anglického originálu ... přeložil Ladislav Nagy
  Author Huntington, Samuel P., 1927-2008 (Author)
  Another authors Nagy, Ladislav, 1974- (Translator)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Rybka, 2001
  Scope447 s. : tabulky ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteRejstřík
  AnnotationKniha předního amerického politologa je analýzou stavu světové politiky po skončení studené války, kdy hnacími silami již nejsou národní státy a ideologie, nýbrž civilizace vymezené náboženskými, právními a kulturními tradicemi. Globální politika bude formována především kulturními rozdíly a pokud propuknou války, budou se týkat celých civilizací. Právě na rozhraní těchto kultur ve "zlomových liniích" se nacházejí možná ohniska konfliktů, jež mohou přerůst v mezicivilizační střety. Huntington varuje před rozšířením a vystupňováním těchto střetů a zevrubně analyzuje důvody, které k nim vedou: změny mocenské rovnováhy mezi Západem a někdejšími koloniálními oblastmi třetího světa, ekonomický, vojenský i politický růst asijských civilizací, kulturní obrat nezápadních společností k domácím tradicím, demografická exploze a konflikty vyvolané militantností islámu a vzestupem Číny. Huntington pouze neanalyzuje a nepopisuje budoucí směr vývoje, nýbrž zároveň vyzývá k utváření budoucnosti. Na závěr své obecné analýzy geopolitické situace doporučuje Západu přehodnotit svou zahraniční politiku, prohloubit jednotu západní, tedy euroamerické civilizace, rozšířit součinnost s Ruskem, Japonskem a Indií, jakož i jihoamerickými státy, z nichž by se měly stát spolehliví spojenci, a učinit nezbytné kroky k omezení vojenské expanze států muslimské a čínské civilizace.
  Výrazy tezauru světová politika * civilizace * islám * kultura * mezinárodní konflikt * vztahy mezi Východem a Západem
  Klasifikační znaky3611.3 - Politologie a sociologie
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN80-86182-49-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Střet civilizací

  book

  Call numberLocationInfo
  F 70744EXH - externí sklad Měšice
  Střet civilizací