Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0062323^"
 1. Title"Práce šlechtí!" : sudetoněmecká dobrovolná pracovní služba v meziválečném Československu / Jitka Balcarová
  Author Balcarová, Jitka (Author)
  Another responsib. Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových (Publisher)
  PublicationPraha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2020
  Scope308 stran : ilustrace, portréty ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky ; 6/2020
  Note200 výtisků. Na obálce: Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových
  Obsahuje bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationKniha přináší na příkladu "pracovní služby" jako celosvětově rozšířeného prostředku řešení nezaměstnanosti mladých lidí během hospo­dářských krizí nové poznatky o ideovém pro­středí a nacionální praxi německé menšiny v meziválečném Československu. Publikace je koncipována převážně na základě výzkumu primárních pramenů rozličné povahy a je ve­dena úmyslem nabídnout širší odborné i laic­ké veřejnosti pohled na dosud v české histo­riografii opomíjený historický jev, který svou povahou přispíval k zostřující se nacionální situaci meziválečného Československa a spo­luutvářel militantní postoje části jeho němec­kých obyvatel.
  Výrazy tezauru národnostní menšina * hospodářská recese * neplacená práce * sdružení * nacionalismus * vlastenecké hnutí * Sudety * Československo * 30. léta 20. století
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  1611 - Hospodářská situace
  4406 - Zaměstnanost
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-88018-36-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  "Práce šlechtí!"

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89441PSS - Poslanecká sněmovna
  "Práce šlechtí!"
 2. Title"Jeden za všechny, všichni za jednoho!" : Bund der Deutschen a jeho předchůdci v procesu utváření "sudetoněmecké identity" / Jitka Balcarová
  Author Balcarová, Jitka (Author)
  Another responsib. Univerzita Karlova
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Karolinum, 2013
  Scope471 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméNěmčina
  NoteNěmecké resumé. Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationNacionální „obranné“ spolky sehrály v německé společnosti českých zemí 19. a 20. století významnou roli. Jako podstatná komponenta německého nacionálního hnutí podněcovaly ve veřejném prostoru ideovou a politickou radikalizaci na bázi xenofobního nacionalismu. Vyhrocená „nacionalizace“ ústící do absurdních představ o nadřazenosti a světovládě „germánské rasy“ s německým jádrem v čele však měla hluboké kořeny sahající do 19. století i dále do minulosti. Právě spolkové prostředí bylo jedním z míst, kde se tyto ideje koncentrovaly, nabývaly na razanci a v různé formě se šířily do širokých vrstev německé populace. Staly se jedním z prvků formování identity „sudetského Němce“ první poloviny 20. století. Autorka na základě analýzy a interpretace rozsáhlé pramenné základny z českých a zahraničních archivů odkrývá jejich podstatu, ideovou platformu a pestrou škálu jejich aktivit
  Výrazy tezauru nacionalismus * vlastenecké hnutí * nacionalistická strana * sdružení * Sudety * Německo * Rakousko-Uhersko * Československo * 19. století * 1. polovina 20. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-246-2234-7
  Copy count1, currently available 1
  URL "Jeden za všechny, všichni za jednoho!" (obsah)
  Document kindMonografie
  "Jeden za všechny, všichni za jednoho!"

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83707EXH - externí sklad Měšice
  "Jeden za všechny, všichni za jednoho!"


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.