Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0062309^"
 1. TitleRozhodování o věcech veřejných / Jan Stejskal, František Ochrana, Beáta Mikušová Meričková a kolektiv
  Author Stejskal, Jan, 1980- (Author)
  Another authors Ochrana, František, 1952- (Author)
  Mikušová Meričková, Beáta, 1976- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2020
  Scopexii, 220 stran : ilustrace ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru vládní politika * politické chování * politická reprezentace
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-7598-829-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Rozhodování o věcech veřejných

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89231PSS - Poslanecká sněmovna
  Rozhodování o věcech veřejných
 2. TitleRole veřejného a soukromého sektoru v inovačním prostředí / Viktor Prokop, Jan Stejskal
  Author Prokop, Viktor (Author)
  Another authors Stejskal, Jan, 1980- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2018
  Scopexx, 353 stran : ilustrace ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace odkazuje na význam kooperativních a na znalostech založených vazeb mezi veřejným a soukromým sektorem, jež mají prokazatelně vliv na inovační aktivity firem, příp. dalších organizací, pro něž je výhodná spolupráce v ekonomickém prostředí.
  Výrazy tezauru znalostní ekonomika * průmyslová politika * nový výrobek * státní podpora * soukromý sektor * veřejný sektor
  Klasifikační znaky4011 - Druhy podniků
  1621 - Hospodářská struktura
  1606 - Hospodářská politika
  6806 - Průmyslová politika a struktura
  ISBN978-80-7598-131-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Role veřejného a soukromého sektoru v inovačním prostředí

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87960EXH - externí sklad Holešovice
  Role veřejného a soukromého sektoru v inovačním prostředí
 3. TitleNevýdělečné organizace v praxi / Václav Dobrozemský, Jan Stejskal
  Author Dobrozemský, Václav (Author)
  Another authors Stejskal, Jan, 1980- (Author)
  Issue2., aktualizované vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scope301 stran : formuláře ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Note"Publikace je zpracována dle právního stavu k 1.1.2017". Obálkový podnázev: právo, daně, účetnictví
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace pomůže při řešení různých životních situací z oblastí práva, daní a účetnictví nestátních neziskových organizací. Čtenáři se mohou inspirovat mnoha vzorovými stanovami, zápisy, vnitřními písemnostmi a různými podáními využitelnými v praxi spolků, pobočných spolků, ústavů, obecně prospěšných společností, nadací a nadačních fondů. Složitá oblast daní je zpracována za pomoci modelových příkladů, jejich řešení včetně vyplněných daňových přiznání a hlášení. Zejména účetní ocení zpracování postupů účtování v podvojném účetnictví a vzorových písemností a výkladu pravidel pro vedení jednoduchého účetnictví. Celá publikace je zpracována odborně, ale zároveň uživatelsky příznivě tak, aby byla šikovným pomocníkem pro praxi.
  Výrazy tezauru nezisková organizace * management
  Klasifikační znaky4016 - Právní forma organizací
  ISBN978-80-7552-476-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Nevýdělečné organizace v praxi

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86790EXH - externí sklad Holešovice
  Nevýdělečné organizace v praxi
 4. TitleTeorie a praxe veřejných služeb / Jan Stejskal, Helena Kuvíková, Beáta Mikušová Meričková, Veronika Linhartová
  Author Stejskal, Jan, 1980- (Author)
  Another authors Kuvíková, Helena, 1950- (Author)
  Mikušová Meričková, Beáta, 1976- (Author)
  Linhartová, Veronika, 1986- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scopexx, 259 stran : ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  České a anglické resumé
  AnnotationMonografie shrnuje dosavadní poznatky dílčí vědní disciplíny (teorie ekonomiky veřejných služeb), která se oddělila v průběhu 20. století od ekonomiky veřejného sektoru, resp. veřejné ekonomie. Má za cíl přiblížit v logických souvislostech poznatky současné ekonomické teorie a výsledky vlastního výzkumu praxe veřejných služeb a přispět tak k rozvoji teorie ekonomiky veřejných služeb jako samostatné ekonomické dílčí vědecké disciplíny.
  Výrazy tezauru účetnictví veřejných institucí * veřejné vlastnictví * veřejná služba * hospodářství * veřejný sektor * management * monografie
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika
  4011 - Druhy podniků
  4021 - Management
  1621 - Hospodářská struktura
  ISBN978-80-7552-726-4
  Copy count1, currently available 1
  URLTeorie a praxe veřejných služeb (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Teorie a praxe veřejných služeb

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86773EXH - externí sklad Holešovice
  Teorie a praxe veřejných služeb
 5. TitleNevýdělečné organizace v praxi / Václav Dobrozemský, Jan Stejskal
  Author Dobrozemský, Václav (Author)
  Another authors Stejskal, Jan, 1980- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope287 stran : formuláře ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObálkový podnázev: právo, daně, účetnictví. Pod názvem: publikace je zpracována dle právního stavu k 1.1.2016
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationPraktická publikace přináší všem nevýdělečným organizacím tj. spolkům, nadacím, nadačním fondům, ústavům atd. praktické návody na účtování, vzory smluv a dalších dokumentů a také konkrétní daňové příklady, které pomohou při řešení každodenních problémů.
  Výrazy tezauru nezisková organizace * daň * účetnictví
  Klasifikační znaky4016 - Právní forma organizací
  ISBN978-80-7552-040-1
  Copy count2, currently available 2
  URL Nevýdělečné organizace v praxi (obsah)
  Document kindMonografie
  Nevýdělečné organizace v praxi

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85607EXH - externí sklad Holešovice
  F 85607EXH - externí sklad Holešovice
  Nevýdělečné organizace v praxi
 6. TitleNevýdělečné organizace v teorii / Václav Dobrozemský, Jan Stejskal
  Author Dobrozemský, Václav (Author)
  Another authors Stejskal, Jan, 1980- (Author)
  Issue2., aktualizované vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope407 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObálkový podnázev: právo, daně, účetnictví. Obsah: 1. Úvod do problematiky neziskových organizací--2. Obecné právní principy existence NNO--3. Spolky--4. Ústavy--5. Obecně prospěšné společnosti--6. Nadace, nadační fondy--7. Ostatní druhy NNO--8. Účetnictví-- 9. Daně
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace provádí čtenáře procesem založení nevýdělečné organizace, přes vymezení hlavní a vedlejší činnosti, stanovami, až po eventuální zrušení a zánik organizace. Jednotlivé kapitoly se zabývají konkrétní právní formou nevýdělečných organizací, komentují důležité předpisy, které se k nim vztahují, jako třeba zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů či NOZ. Přidanou hodnotou je komplexní pohled na problematiku nevýdělečných organizací, právní úpravu jejich postavení a vnitřního práva, která vyplývá ze současně účinných právních předpisů.
  Výrazy tezauru nezisková organizace * soukromé právo * účetnictví * daň
  Klasifikační znaky4016 - Právní forma organizací
  ISBN978-80-7552-103-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Nevýdělečné organizace v teorii (obsah)
  Document kindMonografie
  Nevýdělečné organizace v teorii

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86306EXH - externí sklad Holešovice
  Nevýdělečné organizace v teorii
 7. TitleNevýdělečné organizace v teorii / Václav Dobrozemský, Jan Stejskal
  Author Dobrozemský, Václav (Author)
  Another authors Stejskal, Jan, 1980- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scope398 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Obálkový podnázev: právo, daně, účetnictví
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace se věnuje spolkům, ústavům, obecně prospěšným společnostem, nadacím a nadačním fondům, nebo třeba také církvím a politických stranám. Na začátku vymezuje pojmy nutně související s nevýdělečnými organizacemi, např. pojem veřejná a vzájemná prospěšnost. Dále se zabývá obecnými právními principy existence nevýdělečných organizací, adaptací na novou právní úpravu, statutárními orgány. Publikace provádí procesem založení nevýdělečné organizace, přes vymezení hlavní a vedlejší činnosti, stanovami, až po eventuální zrušení a zánik organizace.
  Výrazy tezauru nezisková organizace * organizace * veřejná instituce * monografie * Česká republika
  Klasifikační znaky4016 - Právní forma organizací
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7478-799-7
  Copy count1, currently available 1
  URLNevýdělečné organizace v teorii (obsah)
  Document kindMonografie
  Nevýdělečné organizace v teorii

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85060EXH - externí sklad Holešovice
  Nevýdělečné organizace v teorii
 8. TitleTeorie a praxe veřejné ekonomiky / Beáta Mikušová Meričková, Jan Stejskal
  Author Mikušová Meričková, Beáta, 1976- (Author)
  Another authors Stejskal, Jan, 1980- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2014
  Scope263 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace je aktuální a v současné době velmi potřebná, protože napomáhá vyvracet mýty a předsudky týkající se fungování veřejného sektoru. Integruje v sobě dosavadní poznatky veřejné ekonomie a také přidává praktické pohledy a příklady aplikací. Autoři rovněž využili rozsáhlé a aktuální zahraniční literatury.
  Výrazy tezauru ekonomie * veřejný sektor * veřejný majetek * veřejné výdaje * hospodářská politika * ekonomická prognóza * monografie * Česká republika
  Klasifikační znaky1621 - Hospodářská struktura
  2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika
  ISBN978-80-7478-526-9
  Copy count1, currently available 1
  URLTeorie a praxe veřejné ekonomiky (obsah)
  Document kindMonografie
  Teorie a praxe veřejné ekonomiky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84457EXH - externí sklad Holešovice
  Teorie a praxe veřejné ekonomiky
 9. TitleMěření hodnoty veřejných služeb : (na příkladu veřejných knihoven) / Jan Stejskal a kolektiv
  Author Stejskal, Jan, 1980- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer ČR, 2013
  Scope206 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru veřejná knihovna * veřejná služba * ekonomická hodnota
  Klasifikační znaky3221 - Dokumentace
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  1631 - Ekonomická analýza
  ISBN978-80-7478-412-5
  Copy count1, currently available 1
  URLMěření hodnoty veřejných služeb (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Měření hodnoty veřejných služeb

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83686EXH - externí sklad Holešovice
  Měření hodnoty veřejných služeb


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.