Search results

 1. TitleKompendium judikatury. ZDR IV., Posudkové lékařství / výběr a sestava Blanka Havlíčková
  Another authors Havlíčková, Blanka (Redactor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scope199 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titlePosudkové lékařství
  Note"Tato publikace je zařazena do sbírky rozhodnutí českých soudů týkajících se zdravotnictví"
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationSoubor zdravotnické judikatury zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva. Rozhodnutí do souboru zařazená jsou vybavena právními větami nebo výběrem nejdůležitějších argumentačních konstrukcí a doplněna naznačením vazeb ke klíčovým právním normám a k prejudikatuře.
  Výrazy tezauru lékařství * lékařský posudek * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky2841 - Zdraví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7552-525-3
  Copy count1, currently available 0
  Document kindJudikáty
  Call numberLocationInfo
  F 86310PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 06.12.2019)
  Kompendium judikatury
 2. TitleKompendium judikatury. ZDR III., Správní judikatura ve zdravotnictví / výběr a sestava Blanka Havlíčková
  Another authors Havlíčková, Blanka (Redactor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scope199 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleSprávní judikatura ve zdravotnictví
  Note"Tato publikace je zařazena do sbírky rozhodnutí českých soudů týkajících se zdravotnictví"
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationSoubor zdravotnické judikatury zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české správní soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva. Rozhodnutí do souboru zařazená jsou vybavena právními větami nebo výběrem nejdůležitějších argumentačních konstrukcí a doplněna naznačením vazeb ke klíčovým právním normám a k prejudikatuře.
  Výrazy tezauru zdravotnická legislativa * správní rozhodnutí * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky2841 - Zdraví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7552-524-6
  Copy count1, currently available 0
  Document kindJudikáty
  Call numberLocationInfo
  F 86310PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 06.12.2019)
  Kompendium judikatury
 3. TitleKompendium judikatury. EXE V., Exekuční proces / výběr a příprava Blanka Havlíčková
  Another authors Havlíčková, Blanka (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope199 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleExekuční proces
  Note"Tato publikace je zařazena do sbírky rozhodnutí českých soudů týkajících se exekuční činnosti"
  AnnotationPátý díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na vybrané otázky exekučního procesu, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva.
  Výrazy tezauru výkon rozhodnutí * rozsudek * občanskoprávní řízení * interpretace práva
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7552-256-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Kompendium judikatury: Exekuční proces (obsah)
  Document kindJudikáty
  Call numberLocationInfo
  F 85773PSS - Poslanecká sněmovna
  Kompendium judikatury
 4. TitleKompendium judikatury. EXE III., Odměna exekutora a náhrada nákladů / výběr a sestava Blanka Havlíčková
  Another authors Havlíčková, Blanka (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope199 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleOdměna exekutora a náhrada nákladů
  Note"Tato publikace je zařazena do sbírky rozhodnutí českých soudů týkajících se exekuční činnosti"
  AnnotationTřetí díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na náklady řízení a odměnu exekutora, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva.
  Výrazy tezauru výkon rozhodnutí * rozsudek * občanskoprávní řízení * nemzdové příjmy
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  4421 - Práce a mzdy
  ISBN978-80-7552-215-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Kompendium judikatury: Odměna exekutora a náhrada nákladů (obsah)
  Document kindJudikáty
  Call numberLocationInfo
  F 85773PSS - Poslanecká sněmovna
  Kompendium judikatury
 5. TitleKompendium judikatury. EXE IV., Způsoby realizace exekuce / výběr a příprava Blanka Havlíčková
  Another authors Havlíčková, Blanka (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope199 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleZpůsoby realizace exekuce
  Note"Tato publikace je zařazena do sbírky rozhodnutí českých soudů týkajících se exekuční činnosti"
  AnnotationČtvrtý díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na způsoby realizace exekuce, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva.
  Výrazy tezauru výkon rozhodnutí * rozsudek * občanskoprávní řízení * interpretace práva
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7552-250-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Kompendium judikatury: Způsoby realizace exekuce (obsah)
  Document kindJudikáty
  Call numberLocationInfo
  F 85773PSS - Poslanecká sněmovna
  Kompendium judikatury
 6. TitleKompendium judikatury. EXE II., Exekuční titul / výběr a sestava Blanka Havlíčková
  Another authors Havlíčková, Blanka (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : HBT : Wolters Kluwer, 2016
  Scope199 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleExekuční titul
  Note"Tato publikace je zařazena do sbírky rozhodnutí českých soudů týkajících se exekuční činnosti". ISBN i čárový kód neplatné - duplicitní
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationDruhý díl rozsáhlého otevřeného souboru exekuční judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva, zaměřené tentokrát na exekuční titul. Rozhodnutí do souboru zařazená jsou vybavena právními větami nebo výběrem nejdůležitějších argumentačních konstrukcí a doplněna naznačením vazeb ke klíčovým právním normám a k prejudikatuře.
  Výrazy tezauru výkon rozhodnutí * soudní řízení * Česká republika * rozhodčí řízení * rozhodnutí * interpretace práva
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7552-178-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindJudikáty
  Call numberLocationInfo
  F 85773PSS - Poslanecká sněmovna
  Kompendium judikatury
 7. TitleKompendium judikatury. EXE I., Odpovědnost soudního exekutora za škodu / výběr a sestava Blanka Havlíčková
  Another authors Havlíčková, Blanka (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope199 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleOdpovědnost soudního exekutora za škodu
  Note"Tato publikace je zařazena do sbírky rozhodnutí českých soudů týkajících se exekuční činnosti"
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationPrvní díl rozsáhlého pětisvazkového otevřeného souboru exekuční judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva. Rozhodnutí do souboru zařazená jsou vybavena právními větami nebo výběrem nejdůležitějších argumentačních konstrukcí a doplněna naznačením vazeb ke klíčovým právním normám a k prejudikatuře.
  Výrazy tezauru výkon rozhodnutí * konkurz * škoda * odpovědnost * žaloba na nezákonné rozhodnutí správního orgánu * správní odpovědnost * správní žaloba * Česká republika * interpretace práva * odvolání
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1211 - Občanské právo
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7552-081-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindJudikáty
  Call numberLocationInfo
  F 85773PSS - Poslanecká sněmovna
  Kompendium judikatury
 8. TitleKompendium judikatury. ZDR II., Trestní odpovědnost ve zdravotnictví / výběr a sestava Blanka Havlíčková
  Another authors Havlíčková, Blanka (Redactor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope199 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleTrestní odpovědnost ve zdravotnictví
  Note"Tato publikace je zařazena do sbírky rozhodnutí českých soudů týkajících se zdravotnictví"
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru trestní odpovědnost * zdravotnické povolání * chyba lékaře * lékařství * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky2841 - Zdraví
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7552-419-5
  Copy count1, currently available 0
  URL Kompendium judikatury. Trestní odpovědnost ve zdravotnictví (obsah)
  Document kindJudikáty
  Call numberLocationInfo
  F 86310PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 06.12.2019)
  Kompendium judikatury
 9. TitleKompendium judikatury. ZDR I., Odpovědnost za újmu na zdraví / výběr a sestava Blanka Havlíčková
  Another authors Havlíčková, Blanka (Redactor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope199 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleOdpovědnost za újmu na zdraví
  Note"Tato publikace je zařazena do sbírky rozhodnutí českých soudů týkajících se zdravotnictví"
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru zdravotní péče * odpovědnost * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  2841 - Zdraví
  ISBN978-80-7552-388-4
  Copy count1, currently available 0
  URL Odpovědnost za újmu na zdraví (obsah)
  Document kindJudikáty
  Call numberLocationInfo
  F 86310PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 06.12.2019)
  Kompendium judikatury
 10. TitlePrávo a cestovní ruch : kompendium judikatury. II. / [výběr a příprava Blanka Havlíčková, Daniela Kovářová]
  Another authors Havlíčková, Blanka (Editor)
  Kovářová, Daniela, 1964- (Editor)
  Česká centrála cestovního ruchu
  IssueVyd. 1.
  Issue dataPraha : Havlíček Brain Team, 2014
  Scope135 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteVydáno ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu Czech Tourism
  AnnotationTato publikace bezprostředně navazuje na rozsáhlé judikatorní kompendium Právo a cestovní ruch, které bylo vydáno v roce 2013. Tomu odpovídá též číslování rozhodnutí zařazených do tohoto souboru. Z obsahu například: Obrazový záznam pořízený hotelovým kamerovým systémem, Odpovědnost cestovní kanceláře za dodržení kvality služeb, Klamavý údaj a ochrana spotřebitele, Škoda způsobená na odložených věcech, Jednoznačnost vyjádření ceny zájezdu a jiné. (kompendium judikatury)
  Výrazy tezauru cestovní ruch * cestovní kancelář * smlouva * cestující * interpretace práva * organizovaná cesta
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-87109-53-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindJudikáty
  Call numberLocationInfo
  F 83014EXH - externí sklad Měšice
  Právo a cestovní ruch