Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0061355^"
 1. TitleNásilná kriminalita mladších patnácti let / Jana Hulmáková a kol.
  Author Hulmáková, Jana, 1974- (Author)
  IssueVydání: první
  PublicationPraha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2023
  Scope194 stran : ilustrace ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Studie
  Note200 výtisků. Terminologický slovník
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  České a anglické resumé
  AnnotationOdborná kniha přináší výsledky empirického výzkumu, který byl v IKSP realizován a nabízí empiricky podložené poznatkty nejen z analýz statistických údajů, ale také z analýzy soudních spisů, z dotazníkového šetření mezi experty, kteří pracují s těmito dětmi v rámci systému soudnictví ve věcech mládeže a při výkonu ochranné výchovy, a z výzkumu veřejného mínění, který se věnoval této oblasti. Publikace zaměřená na problematiku násilné kriminality trestně neodpovědných dětí mladších patnácti let, v úvodu definuje hlavní koncepty, jak je násilná kriminalita a agrese a v teoretickém nástinu základních faktorů, které je ovlivňují, nabízí autoři popis a analýzu trendů v násilné kriminalitě u této věkové kategorie v České republice, a to včetně otázek vztahujících se např. k tomu, zda v dlouhodobém horizontu dochází ke změnám v její struktuře, či zda dochází ke zvyšování závažnosti násilných činů jinak trestných, kterých se dopouští.
  Výrazy tezauru dítě * mladý člověk * násilí * násilí mládeže * zločinnost mládeže * trestná činnost * výsledky výzkumu * Česká republika * 1. desetiletí 21. století * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky2816 - Demografie a populace
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7338-201-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Násilná kriminalita mladších patnácti let

  book

  Call numberLocationInfo
  F 91742PSS - Poslanecká sněmovna
  Násilná kriminalita mladších patnácti let
 2. TitleZáklady kriminologie a trestní politiky / Helena Válková, Josef Kuchta, Jana Hulmáková a kolektiv
  Author Válková, Helena, 1951- (Author)
  Another authors Kuchta, Josef, 1953- (Author)
  Hulmáková, Jana, 1974- (Author)
  Issue3. vydání
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2019
  Scopexxx, 585 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy mezioborové učebnice
  NoteTerminologický slovník
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru kriminologie * trestná činnost
  Klasifikační znaky3611 - Humanitní vědy
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7400-732-3
  Copy count1, currently available 0
  Document kindUčebnice
  Call numberLocationInfo
  F 88154EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 02.12.2024)
  Základy kriminologie a trestní politiky
 3. TitleMladiství v procesu poruchové socializace / Kazimír Večerka, Jana Hulmáková, Markéta Štechová
  Author Večerka, Kazimír, 1949- (Author)
  Another authors Hulmáková, Jana, 1974- (Author)
  Štěchová, Markéta (Author)
  IssueVydání: první
  PublicationPraha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2019
  Scope228 stran : ilustrace ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Studie
  Note200 výtisků
  Obsahuje bibliografii
  České a anglické resumé
  Určeno pro odbornou veřejnost
  AnnotationPublikace zahrnuje teoretické pojednání o příčinách a podmínkách recidivy mladistvých pachatelů a o vlivu formální sociální intervence na recidivu pachatelů z řad mládeže. Výzkumná šetření byla zarámována podrobnějšími informacemi o registrované kriminalitě mladistvých a vývoji trestní politiky vůči mladistvým pachatelům.
  Výrazy tezauru mladý člověk * delikvence * zločinnost mládeže * Česká republika
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7338-184-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Mladiství v procesu poruchové socializace (plný text)
  Document kindStudie
  Mladiství v procesu poruchové socializace

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88785EXH - externí sklad Holešovice
  Mladiství v procesu poruchové socializace
 4. TitleTrestání delikventní mládeže / Jana Hulmáková
  Author Hulmáková, Jana, 1974- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2013
  Scopexvi, 235 s. : il. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Beckova edice právní instituty
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AudiencePub. je určena široké právnické veřejnosti - zejména pak soudcům, státním zástupcům, probačním úředníkům a dalším odborníkům, může být přínosem též pro studenty práv, sociální práce a dalších souvisejích oborů
  AnnotationMonografie přináší ucelené, aktuální zpracování problematiky sankcí, ukládaných delikventní mládeži, včetně sankcí neformálních – odklonů v trestním řízení. Zabývá se rozborem právní úpravy sankcí v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže, včetně řešení aktuálních výkladových a aplikačních problémů v praxi, přináší výklad v kontextu principů, obsažených ve významných mezinárodních dokumentech z této oblasti, a ve srovnání s vybranými zahraničními právními úpravami. Věnuje se rovněž zpracování aktuálních poznatků zahraničních i českých výzkumů, zaměřených na účinnost jednotlivých druhů sankcí pro mládež, a to především z hlediska recidivy.
  Výrazy tezauru zločinnost mládeže * trestní odpovědnost mladistvých * trestná činnost * trestní řízení * trestní sankce * mladý člověk
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7400-450-6
  Copy count2, currently available 2
  URLTrestání delikventní mládeže (obsah)
  Document kindMonografie
  Trestání delikventní mládeže

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82938EXH - externí sklad Holešovice
  F 82938EXH - externí sklad Holešovice
  Trestání delikventní mládeže


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.