Search results

 1. TitleZákon o obcích : komentář / Martin Kopecký, Petr Průcha, Petr Havlan, Jan Janeček
  Author Kopecký, Martin, 1965- (Author)
  Another authors Průcha, Petr, 1949- (Author)
  Havlan, Petr, 1951- (Author)
  Janeček, Jan 1978- (Author)
  Česko. Zákon o obcích (2000, novela 2017) (Other)
  Issue3. vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scopexxii, 353 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  Note"Právní stav publikace je k 1.1.2018"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationDo třetího vydání byly zapracovány tři nově přijaté novely obecního zřízení: zákon č. 99/2017 Sb., účinný od 1. ledna 2018, který se týká především odměňování uvolených a neuvolněných členů zastupitelstva, zákon č. 183/2017 Sb., účinný od 1. července 2017, který – v souvislosti s novou úpravou přestupkového práva – zrušil dosavadní ustanovení o pokutách za správní delikty a zavedl do obecního zřízení skutkové podstaty a tresty za určité přestupky, a konečně zákon č. 257/2017 Sb., účinný od 2. září 2017, který doplnil dosavadní úpravu nakládání s majetkem obce. Do aktuálního vydání komentáře byla zapracována i vybraná soudní rozhodnutí z poslední doby, která mají ke komentovaným otázkám vztah.
  Výrazy tezauru obec * místní orgány státní správy * územní samospráva * správní pravomoc * Česká republika * komentář k zákonu * interpretace práva
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7552-862-9
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  URLZákon o obcích (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o obcích

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87169PSS - Poslanecká sněmovna
  F 87169LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Zákon o obcích
 2. TitleZákon o obcích : komentář / Martin Kopecký, Petr Průcha, Petr Havlan, Jan Janeček
  Author Kopecký, Martin, 1965- (Author)
  Another authors Průcha, Petr, 1949- (Author)
  Havlan, Petr, 1951- (Author)
  Janeček, Jan 1978- (Author)
  Issue2., aktualizované vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scopexxii, 356 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  Note"Právní stav publikace je k 23.8.2016"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Partial contentsZákon č. 128/2000 Sb., ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení)
  AnnotationV druhém vydání je obsažena novela obecního zřízení č. 106/2016 Sb., účinná od 1. července 2016, která se dotkla především formulací o právních jednáních obcí v návaznosti na terminologii občanského zákoníku, ale provedla i některé další dílčí úpravy. Do aktuálního vydání komentáře byla zapracována i vybraná soudní rozhodnutí z poslední doby, která mají ke komentovným otázkám vztah.
  Výrazy tezauru zákon * územní samospráva * místní orgány státní správy * správní celek * obec * správní pravomoc * interpretace práva
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7552-376-1
  Copy count2, currently available 2
  URL Zákon o obcích (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o obcích

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86233PSS - Poslanecká sněmovna
  F 86233PSS - Poslanecká sněmovna
  Zákon o obcích
 3. TitleZákon o obcích : komentář / Martin Kopecký, Petr Průcha, Petr Havlan, Jan Janeček
  Author Kopecký, Martin, 1965- (Author)
  Another authors Průcha, Petr, 1949- (Author)
  Havlan, Petr, 1951- (Author)
  Janeček, Jan 1978- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scopexxi, 319 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  Note"Právní stav publikace je k 20.2.2015"--Rub titulní strany
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationU jednotlivých paragrafů je uveden přehled souvisejících ustanovení obecního zřízení,jakož i přehled vybraných souvisejících právních předpisů. Text je doplněn vybranou judikaturou.
  Výrazy tezauru zákon * územní samospráva * místní orgány státní správy * správní celek * obec * správní pravomoc
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-807478-758-4
  Copy count2, currently available 2
  URL Zákon o obcích (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o obcích

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84936PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84936PSS - Poslanecká sněmovna
  Zákon o obcích
 4. TitleMajetek územních samosprávných celků v teorii a praxi / Petr Havlan, Jan Janeček a kolektiv
  Author Havlan, Petr, 1951- (Author)
  Another authors Janeček, Jan 1978- (Author)
  Issue2., aktualiz. vyd. a podstatně dopl. vyd.
  PublicationPraha : Leges, 2015
  Scope398 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Praktik
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha uceleně zpracovává majetkoprávní problematiku českých územních samospráv, tj. obcí a krajů.
  Výrazy tezauru Česká republika * vlastnictví * správní celek * územní samospráva * veřejný majetek
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7502-057-4
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84790PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84790PSS - Poslanecká sněmovna
  Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi
 5. TitleMajetek územních samosprávných celků v teorii a praxi / Petr Havlan, Jan Janeček a kolektiv
  Author Havlan, Petr, 1951- (Author)
  Another authors Janeček, Jan 1978- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Linde, 2013
  Scope343 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AudienceKniha je určena pracovníkům a funkcionářům územních samosprávných celků, dalším odborníkům teorie a praxe zaměřeným na majetkoprávní problematiku těchto subjektů, jakož i akademické obci, tj. zejména učitelům a studentům právnických a ekonomických fakult
  Výrazy tezauru vlastnictví * správní celek * Česká republika
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7201-899-4
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82847EXH - externí sklad Měšice
  F 82847EXH - externí sklad Měšice
  Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi
 6. TitlePublic property in the Czech Republic / Petr Havlan, Jan Janeček
  Author Havlan, Petr, 1951- (Author)
  Another authors Janeček, Jan 1978- (Author)
  Issue1. vyd.
  Publication[Brno] : Masarykova univerzita, 2009
  Scope177 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageEnglish
  Edition Edice učebnic č. 424
  NoteNa obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace je věnována základním otázkám právní úpravy veřejného majetku. Zvýšené pozornosti se v ní dostává zejména majetku státu a majetku územních samosprávných celků; opomenut ale není ani majetek dalších (vybraných) českých veřejných subjektů. Publikace obsahuje též exkurz do zahraničních právních úprav dané problematiky.
  Výrazy tezauru veřejný majetek * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-210-4842-3
  Copy count1, currently available 1
  URLPublic property in the Czech Republic (obsah)
  Public property in the Czech Republic (obsah)
  Document kindUčebnice
  Public property in the Czech Republic

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83205EXH - externí sklad Měšice
  Public property in the Czech Republic