Search results

 1. TitleEvropské insolvenční právo / Tomáš Moravec
  Author Moravec, Tomáš, 1983- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2021
  Scopexxiv, 259 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní praxe
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace přináší ucelený pohled na aktuální problematiku evropského insolvenčního práva. Klade důraz na podání aktuálního, uceleného a srozumitelného přehledu evropských předpisů dopadajících na oblast řešení úpadku a hrozícího úpadku. V přímo aplikovatelných předpisech zkoumá práva a povinnosti jednotlivých účastníků kolektivních řízeních, která jsou vedena za účelem vypořádání dluhů. V předpisech, které je nutno transponovat, přibližuje harmonizační limity, které jsou stanoveny pro členské státy Evropské unie. Výklad příslušných ustanovení je doplněn i o rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Publikace tak řeší mimo jiné problematiku uplatňování pohledávek v insolvenčních řízení, které probíhají v jiném členském státě Evropské unie, než je jejich domicil věřitele, možnosti obrany při napadání neplatnosti právních úkonů ze strany zahraničního insolvenčního správce či oprávnění insolvenčního správce nakládat s majetkem, který se nachází v jiném členském státě Evropské unie.
  Výrazy tezauru solventnost * konkurz * zrušení společnosti * soudní řízení * úvěrová instituce * pojišťovna * právo Evropské unie
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  4006 - Organizace podniku
  2416 - Úvěrové a finanční instituce
  2431 - Pojišťovnictví
  ISBN978-80-7400-832-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Evropské insolvenční právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89636Poslanecká sněmovna
  Evropské insolvenční právo
 2. TitleInsolvenční zákon : komentář / Tomáš Moravec, Jiřina Kotoučová a kolektiv
  Author Moravec, Tomáš, 1983- (Commentator for written text)
  Another authors Kotoučová, Jiřina (Commentator for written text)
  Česko. Insolvenční zákon (2006, novela 2019) (Other)
  Issue3. vydání
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2021
  Scopexxvi, 1812 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice komentované zákony
  Spine TitleInsZ - komentář
  NoteAutoři: Hana Erbsová, Jiřina Kotoučová, Jan Kubálek, Tomáš Moravec, Luboš Smrčka, Viktor Šmejkal
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationZákon č. 182/2006 Sb. upravuje insolvenční řízení a možnosti řešení úpadku dlužníka v úpadku - konkurs, reorganizaci, oddlužení. Komentář podává aktuální výklad jednotlivých ustanovení zákona vycházející ze současné praxe autorů předkládaného komentáře. Ten umožňuje získat dostatečný přehled např. o uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení, postavení dlužníka a jeho věřitelů, postavení insolvenčního správce a insolvenčního soudu. 4. vydání komentáře InsZ vychází z textu předchozího vydání, je v odpovídající míře aktualizováno a rozšířeno. Doplněno je zejména o výklad těch ustanovení zákona, které byly dotčeny všemi přijatými novelizacemi za uplynulé období od předchozího třetího vydání. Týká se to zmj. novelizace související s přijetím evropské směrnice o sanačním způsobu řešení úpadku, novele provedené zákonem č. 312/2019 Sb. a zákonem č. 230/2019 Sb. Výklad je také tradičně obohacen o rychle se rozvíjející aktuální judikaturu insolvenčních soudů.
  Výrazy tezauru solventnost * konkurz * zadluženost * občanské právo * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7400-849-8
  Copy count2, currently available 0, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Insolvenční zákon

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90036legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 90036Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 08.03.2024)
  Insolvenční zákon
 3. TitleZáklady práva pro neprávníky : po rekodifikaci soukromého práva / Tomáš Moravec a kolektiv
  Author Moravec, Tomáš, 1983- (Author)
  Issue5. aktualizované vydání
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020
  Scope294 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Vysokoškolské učebnice
  Varying form of titleZáklady práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace seznamuje čtenáře se základy práva a vývojem právní filozofie, s hlavními právními pojmy a jejich výkladem (právo, prameny práva, právní normy, výklad a realizace práva, systém práva, právní poměry, zákonnost a právní odpovědnost aj.) a také se základní problematikou státovědy (stát, formy státu, funkce státu apod.), jež s teorií práva úzce souvisí. Publikace se dále zabývá nejen oblastí hmotného práva, ale i práva procesního, zejména občanským soudním řízením. Publikace naopak neobsahuje problematiku správního a trestního řízení, která je upravena v jiných učebních pomůckách. Oproti čtvrtému vydání publikace reaguje na dílčí novely, které byly přijaty po rozsáhlé rekodifikaci soukromého práva a publikace tak odpovídá platné právní úpravě v České republice.
  Výrazy tezauru právní věda * filozofie práva * prameny práva * zákonnost * odpovědnost * politologie * práva jednotlivce
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-7380-826-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Základy práva pro neprávníky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89334Poslanecká sněmovna
  Základy práva pro neprávníky
 4. TitleSpotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu / Tomáš Moravec, Jan Pastorčák a kol.
  Author Moravec, Tomáš, 1983- (Author)
  Another authors Pastorčák, Jan (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2019
  Scopexxvi, 341 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní praxe
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace přináší ucelený pohled na aktuální problematiku spotřebitelského práva nejen v prostředí práva ČR, ale i v kontextu práva evropského. Klade důraz na pohled podnikatelů, kterým poskytuje komplexní návod k plnění jejich informačních a dalších povinností ve vztahu k spotřebiteli, zároveň však také poskytuje ucelený přehled spotřebitelských práv. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny o relevantní českou i evropskou judikaturu.
  Výrazy tezauru ochrana spotřebitele * poskytování služeb * Česká republika * Evropská unie
  Klasifikační znaky2026 - Spotřeba
  2031 - Uvádění na trh
  ISBN978-80-7400-745-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88365Poslanecká sněmovna
  Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu
 5. TitleInsolvenční řízení / Jiřina Hásová, Tomáš Moravec
  Author Hásová, Jiřina (Author)
  Another authors Moravec, Tomáš, 1983- (Author)
  Issue2. vydání
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2018
  Scopexxi, 290 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní praxe
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationDruhé vydání publikace Insolvenční řízení, zabývající se právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním řízení, reaguje na všechny novely, kterými byl insolvenční zákon v průběhu doby dotčen. Mezi nejvýznamnější patří systémová novela provedená zákonem č. 274/2013 Sb. a akreditační novela provedená zákonem č. 64/2017 Sb. Publikace reflektuje i změny v evropské úpravě insolvenčního práva a revidované nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848, které upravuje insolvenční řízení s evropským přeshraničním prvkem.
  Výrazy tezauru solventnost * konkurz * Česká republika * Evropská unie
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  4006 - Organizace podniku
  ISBN978-80-7400-715-6
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKolektivní monografie
  Insolvenční řízení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87851Poslanecká sněmovna
  F 87851Poslanecká sněmovna
  Insolvenční řízení
 6. TitleInsolvenční zákon : komentář / Jiřina Hásová, Tomáš Moravec a kolektiv
  Author Hásová, Jiřina (Commentator for written text)
  Another authors Moravec, Tomáš, 1983- (Commentator for written text)
  Česko. Insolvenční zákon (2006, novela 2017) (Other)
  Issue3. vydání
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2018
  Scopexxvi, 1786 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice komentované zákony
  Spine TitleInsZ - komentář
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru solventnost * konkurz * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  4006 - Organizace podniku
  ISBN978-80-7400-691-3
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKomentované zákony
  Insolvenční zákon

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87384Poslanecká sněmovna
  F 87384Poslanecká sněmovna
  Insolvenční zákon
 7. TitleInsolvenční řízení / Jiřina Hásová, Tomáš Moravec
  Author Hásová, Jiřina (Author)
  Another authors Moravec, Tomáš, 1983- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2013
  Scopexviii, 262 s. : il. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní praxe
  NotePublikace určena zejména věřitelům, dlužníkům, insolvenčním správcům, advokátům a právníkům, kteří se ve své pracovní činnosti problematikou úpadku zabývají.
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace přináší přehled o průběhu insolvenčního řízení a svým výkladem přispívá k dostatečné orientaci v insolvenčním právu. Poukazuje na nejdůležitější změny, ke kterým v právní úpravě insolvenčního řízení dochází, a na problémy, které se při aplikaci právní úpravy vyskytují. Odkazy na soudní judikaturu.
  Výrazy tezauru solventnost * konkurz * Česká republika * Evropská unie
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  4006 - Organizace podniku
  ISBN978-80-7400-459-9
  Copy count2, currently available 2
  URLInsolvenční řízení (obsah)
  Document kindMonografie
  Insolvenční řízení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82697externí sklad Měšice
  F 82697externí sklad Měšice
  Insolvenční řízení
 8. TitleSoudní pravomoc v insolvenčním řízení s evropským prvkem / Tomáš Moravec
  Author Moravec, Tomáš, 1983- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : Troas, 2012
  Scope122 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Chybné ISBN uvedeno na rubu titulního listu a v tiráži. 100 výt.
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * konkurz * solventnost * mezinárodní právo * soudní pravomoc * členský stát EU
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  4006 - Organizace podniku
  ISBN978-80-904-595-5-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Soudní pravomoc v insolvenčním řízení s evropským prvkem

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82705externí sklad Měšice
  Soudní pravomoc v insolvenčním řízení s evropským prvkem