Search results

 1. TitleZáklady práva pro neprávníky : po rekodifikaci soukromého práva / Tomáš Moravec a kolektiv
  Author Moravec, Tomáš, 1983- (Author)
  Issue5. aktualizované vydání
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020
  Scope294 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Vysokoškolské učebnice
  Varying form of titleZáklady práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace seznamuje čtenáře se základy práva a vývojem právní filozofie, s hlavními právními pojmy a jejich výkladem (právo, prameny práva, právní normy, výklad a realizace práva, systém práva, právní poměry, zákonnost a právní odpovědnost aj.) a také se základní problematikou státovědy (stát, formy státu, funkce státu apod.), jež s teorií práva úzce souvisí. Publikace se dále zabývá nejen oblastí hmotného práva, ale i práva procesního, zejména občanským soudním řízením. Publikace naopak neobsahuje problematiku správního a trestního řízení, která je upravena v jiných učebních pomůckách. Oproti čtvrtému vydání publikace reaguje na dílčí novely, které byly přijaty po rozsáhlé rekodifikaci soukromého práva a publikace tak odpovídá platné právní úpravě v České republice.
  Výrazy tezauru právní věda * filozofie práva * prameny práva * zákonnost * odpovědnost * politologie * práva jednotlivce
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-7380-826-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Základy práva pro neprávníky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89334PSS - Poslanecká sněmovna
  Základy práva pro neprávníky
 2. TitleSpotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu / Tomáš Moravec, Jan Pastorčák a kol.
  Author Moravec, Tomáš, 1983- (Author)
  Another authors Pastorčák, Jan (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2019
  Scopexxvi, 341 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní praxe
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace přináší ucelený pohled na aktuální problematiku spotřebitelského práva nejen v prostředí práva ČR, ale i v kontextu práva evropského. Klade důraz na pohled podnikatelů, kterým poskytuje komplexní návod k plnění jejich informačních a dalších povinností ve vztahu k spotřebiteli, zároveň však také poskytuje ucelený přehled spotřebitelských práv. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny o relevantní českou i evropskou judikaturu.
  Výrazy tezauru ochrana spotřebitele * poskytování služeb * Česká republika * Evropská unie
  Klasifikační znaky2026 - Spotřeba
  2031 - Uvádění na trh
  ISBN978-80-7400-745-3
  Copy count1, currently available 0
  Document kindKolektivní monografie
  Call numberLocationInfo
  F 88365PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 11.05.2022)
  Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu
 3. TitleInsolvenční zákon : komentář / Jiřina Hásová, Tomáš Moravec a kolektiv
  Author Hásová, Jiřina (Commentator for written text)
  Another authors Moravec, Tomáš, 1983- (Commentator for written text)
  Česko. Insolvenční zákon (2006, novela 2017) (Other)
  Issue3. vydání
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2018
  Scopexxvi, 1786 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice komentované zákony
  Spine TitleInsZ - komentář
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru solventnost * konkurz * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  4006 - Organizace podniku
  ISBN978-80-7400-691-3
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKomentované zákony
  Insolvenční zákon

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87384PSS - Poslanecká sněmovna
  F 87384PSS - Poslanecká sněmovna
  Insolvenční zákon
 4. TitleInsolvenční řízení / Jiřina Hásová, Tomáš Moravec
  Author Hásová, Jiřina (Author)
  Another authors Moravec, Tomáš, 1983- (Author)
  Issue2. vydání
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2018
  Scopexxi, 290 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní praxe
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationDruhé vydání publikace Insolvenční řízení, zabývající se právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním řízení, reaguje na všechny novely, kterými byl insolvenční zákon v průběhu doby dotčen. Mezi nejvýznamnější patří systémová novela provedená zákonem č. 274/2013 Sb. a akreditační novela provedená zákonem č. 64/2017 Sb. Publikace reflektuje i změny v evropské úpravě insolvenčního práva a revidované nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848, které upravuje insolvenční řízení s evropským přeshraničním prvkem.
  Výrazy tezauru solventnost * konkurz * Česká republika * Evropská unie
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  4006 - Organizace podniku
  ISBN978-80-7400-715-6
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKolektivní monografie
  Insolvenční řízení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87851PSS - Poslanecká sněmovna
  F 87851PSS - Poslanecká sněmovna
  Insolvenční řízení
 5. TitleInsolvenční řízení / Jiřina Hásová, Tomáš Moravec
  Author Hásová, Jiřina (Author)
  Another authors Moravec, Tomáš, 1983- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2013
  Scopexviii, 262 s. : il. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní praxe
  NotePublikace určena zejména věřitelům, dlužníkům, insolvenčním správcům, advokátům a právníkům, kteří se ve své pracovní činnosti problematikou úpadku zabývají.
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace přináší přehled o průběhu insolvenčního řízení a svým výkladem přispívá k dostatečné orientaci v insolvenčním právu. Poukazuje na nejdůležitější změny, ke kterým v právní úpravě insolvenčního řízení dochází, a na problémy, které se při aplikaci právní úpravy vyskytují. Odkazy na soudní judikaturu.
  Výrazy tezauru solventnost * konkurz * Česká republika * Evropská unie
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  4006 - Organizace podniku
  ISBN978-80-7400-459-9
  Copy count2, currently available 2
  URLInsolvenční řízení (obsah)
  Document kindMonografie
  Insolvenční řízení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82697EXH - externí sklad Měšice
  F 82697EXH - externí sklad Měšice
  Insolvenční řízení
 6. TitleSoudní pravomoc v insolvenčním řízení s evropským prvkem / Tomáš Moravec
  Author Moravec, Tomáš, 1983- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : Troas, 2012
  Scope122 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Chybné ISBN uvedeno na rubu titulního listu a v tiráži. 100 výt.
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * konkurz * solventnost * mezinárodní právo * soudní pravomoc * členský stát EU
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  4006 - Organizace podniku
  ISBN978-80-904-595-5-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Soudní pravomoc v insolvenčním řízení s evropským prvkem

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82705EXH - externí sklad Měšice
  Soudní pravomoc v insolvenčním řízení s evropským prvkem