Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0061018^"
 1. TitleNařízení eIDAS a české adaptační zákony : komentář / Tomáš Lechner
  Author Lechner, Tomáš (Commentator for written text)
  Another responsib. Česko. Zákon o elektronické identifikaci (2017) (Other)
  Česko. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (2016) (Other)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2023
  Scopexxiv, 461 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  NotePrávní stav k 1.4.2023
  Obsahuje bibliografie a rejstřík
  Content noteZákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci -- Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
  AnnotationKomentář k nařízení eIDAS (nařízení EU 910/2014), vybraným prováděcím předpisům a českým adaptačním zákonům (zák. č. 297/2016 Sb. a zák. č. 250/2017 Sb.) je kompletním a aktuálním zpracováním oblastí elektronické identifikace a služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Nařízení je také stěžejním předpisem pro elektronické právní jednání a použití elektronických dokumentů.
  Výrazy tezauru elektronická správa dokumentů * elektronický podpis * zpracování dat * ochrana dat * právo Evropské unie * legislativa * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky3236 - Informatika
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7598-924-6
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Nařízení eIDAS a české adaptační zákony

  book

  Call numberLocationInfo
  F 91442LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Nařízení eIDAS a české adaptační zákony
 2. TitleSpisová služba / Miroslav Kunt, Tomáš Lechner
  Author Kunt, Miroslav (Author)
  Another authors Lechner, Tomáš (Author)
  Issue3. aktualizované vydání
  PublicationPraha : Leges, 2022
  Scope412 stran : ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Praktik
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  České a anglické resumé
  AnnotationPraktická publikace přináší ve třetím vydání aktuální pohled na oblast spisové služby a evidence dokumentů všech forem včetně zásadních souvislostí od nástrojů e-governmentu až po problematiku využívání archiválií. Kniha podrobně rozebírá všechny změny, které byly provedeny v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a zohledňuje změny v prováděcí vyhlášce č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Publikace dále reflektuje rozvoj využívání elektronických nástrojů, elektronických dokumentů a elektronických zabezpečovacích prvků těchto dokumentů, a to nejen ve veřejné správě. Diskutovány jsou také metodické pokyny národního archivu, publikované v podobě informačních listů pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě
  Výrazy tezauru dokument * úřední dokument * parlamentní dokument * ukládání dat * archív * informační služba
  Klasifikační znaky3221 - Dokumentace
  3236 - Informatika
  ISBN978-80-7502-616-3
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Spisová služba

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90682PSS - Poslanecká sněmovna
  F 90682PSS - Poslanecká sněmovna
  Spisová služba
 3. TitleNahlížení do spisu podle občanského soudního řádu, trestního řádu, soudního řádu správního, správního řádu a daňového řádu / Pavel Mates, Petr Černý, Tomáš Lechner, Pavel Skalka
  Author Mates, Pavel, 1947- (Author)
  Another authors Černý, Petr (Author)
  Lechner, Tomáš (Author)
  Skalka, Pavel (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2020
  Scope151 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Praktik
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace popisuje problematiku práva na nahlédnutí do spisu, jehož uplatňování je běžnou součástí mnoha druhů řízení a je významným prvkem práva na spravedlivý proces. Zákonná úprava vymezující průběh, podmínky i omezení práva na nahlížení do spisu představuje realizaci práva na informace, garantovaného na ústavní úrovni. Jednotlivé kapitoly čtenáře seznamují s pojmem spis – obecně i pro jednotlivé typy řízení, s funkcí spisové služby a následně detailně rozebírají specifika práva na nahlížení, jak je upraveno v jednotlivých procesních předpisech.
  Výrazy tezauru právo na informace * soudní řízení * občanskoprávní řízení * trestní řízení * správní řízení * Česká republika
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7502-460-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Nahlížení do spisu podle občanského soudního řádu, trestního řádu, soudního řádu správního, správního řádu a daňového řádu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89335PSS - Poslanecká sněmovna
  Nahlížení do spisu podle občanského soudního řádu, trestního řádu, soudního řádu správního, správního řádu a daňového řádu
 4. TitleOchrana osobnosti, soukromí a osobních údajů / Pavel Mates (ed.), Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, Olga Sovová, Eduard Bruna, Markéta Brunová
  Author Mates, Pavel, 1947- (Author) (Editor)
  Another authors Valoušek, Martin, 1980- (Author)
  Fialová, Eva, 1981- (Author)
  Lechner, Tomáš (Author)
  Hálová, Markéta (Author)
  Sivák, Jakub, 1990- (Author)
  Sovová, Olga (Author)
  Bruna, Eduard (Author)
  Brunová, Markéta (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope427 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktik
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationPublikace pojednává o ochraně osobnosti, soukromí a osobních údajů v právu ústavním a unijním (GDPR), včetně jeho adaptace v českém právním řádu, obecné úpravě obsažené v občanském zákoníku a v řadě zvláštních oblastí, jako je bankovnictví a platební styk, poskytování zdravotní péče se zdůrazněním významu informovaného souhlasu a speciální kapitola je věnována problematice ochrany těchto práv v kybernetickém prostoru. Autoři se zabývají rovněž prokazováním a zjišťováním totožnosti v soukromoprávních vztazích i v kontaktu s orgány veřejné moci. V závěrečné kapitole se věnují trestněprávní ochraně soukromí.
  Výrazy tezauru ochrana soukromí * osobní údaje * ochrana dat * ochrana komunikací * Česká republika
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  3236 - Informatika
  ISBN978-80-7502-346-9
  Copy count3, currently available 0
  Document kindPříručky
  Call numberLocationInfo
  F 88371EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 01.10.2024)
  F 88371EXH - externí sklad Holešovicenedost.
  F 88371EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 11.04.2025)
  Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů
 5. TitleSpisová služba / Miroslav Kunt, Tomáš Lechner
  Author Kunt, Miroslav (Author)
  Another authors Lechner, Tomáš (Author)
  Issue2. aktualizované vydání
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope384 stran : ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Praktik
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace mapuje celkový vývoj spisové služby v České republice, přičemž detailně popisuje období od roku 2004 do současnosti. V úvodní části jsou diskutovány právní předpisy, které se oblasti spisové služby přímo týkají anebo s ní úzce souvisí. Stranou nezůstává ani zasazení do kontextu vývoje evropské legislativy. Stěžejní náplní publikace je podrobný rozbor všech etap výkonu spisové služby od příjmu dokumentů, přes jejich evidenci, rozdělování, oběh a vyřizování dokumentů, vyhotovování dokumentů, jejich podepisování a odesílání.
  Výrazy tezauru dokument * úřední dokument * parlamentní dokument * ukládání dat * archív * informační služba
  Klasifikační znaky3221 - Dokumentace
  ISBN978-80-7502-233-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Spisová služba

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87003EXH - externí sklad Holešovice
  Spisová služba
 6. TitleElektronické dokumenty v právní praxi / Tomáš Lechner
  Author Lechner, Tomáš (Author)
  PublicationPraha : Leges, 2013
  Scope255 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Praktik
  NoteObsah: 1. Vymezení pojmu dokument--2. Elektronický dokument--3. Elektronický dokument v různých rolích--4. Konverze dokumentů. Anglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationKniha pojednává o elektronickém dokumentu, který v běžné praxi začíná postupně nahrazovat svého listinného předchůdce. Dokládá, že tato náhrada není ještě využita v plném rozsahu. Přináší přehled současného právního pohledu na elektronické dokumenty s důrazem na jejich praktické využití. Klade si za cíl být užitečným průvodcem při akceptování elektronických dokumentů jako součásti každodenní praxe. Zohledňuje poslední novelizaci zákona o archivnictví a spisové službě i novou prováděcí vyhlášku o podrobnostech výkonu spisové služby. Pozornost je věnována důvěryhodnosti elektronického dokumentu a jeho využití v různých rolích, zejména jako nosiče podání, rozhodnutí, smluvního vztahu či jako důkazního prostředku. Přestože používání elektronických dokumentů má své nesporné výhody, existují případy, kdy je třeba elektronické dokumenty konvertovat do listinné podoby, a proto se lze v knize dočíst také o konverzích dokumentů.
  Výrazy tezauru elektronický podpis * elektronický dokument * správa dokumentů * Česká republika
  Klasifikační znaky3221 - Dokumentace
  2031 - Uvádění na trh
  ISBN978-80-87576-41-0
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Elektronické dokumenty v právní praxi

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82683EXH - externí sklad Holešovice
  F 82683EXH - externí sklad Holešovice
  Elektronické dokumenty v právní praxi


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.