Search results

 1. TitleSprávní právo : casebook / Richard Pomahač, Martin Kopecký, Lenka Pítrová, Helena Prášková, Josef Staša
  Author Pomahač, Richard, 1953- (Author)
  Another authors Kopecký, Martin, 1965- (Author)
  Pítrová, Lenka, 1954- (Author)
  Prášková, Helena, 1956- (Author)
  Staša, Josef, 1954- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2018
  Scope632 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteKniha je dostupná také v ASPI
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationUčebnice představuje správní právo v České republice v ojedinělé formě. Je připravená na bázi soudních rozhodnutí, zdůrazňuje dynamičnost tvorby a aplikace práva a inspiruje tedy čtenáře svým důrazem na nehotové odpovědi, namísto odpovědí perfektních. Casebook je rozčleněn na 94 částí, z nichž každá je věnována některému klíčovému soudnímu rozhodnutí. Rozhodnutí předchází úvod o skutečnostech a průběhu řízení, následuje citace z odůvodnění a výroku a každá část je uzavřena komentářem autorů k příslušnému rozhodnutí.
  Výrazy tezauru správní právo * rozsudek * interpretace práva * správní soud
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7552-938-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Správní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87364PSS - Poslanecká sněmovna
  Správní právo
 2. TitleNové přestupkové právo / Helena Prášková
  Author Prášková, Helena, 1956- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope448 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPřináší podrobný teoretický i praktický rozbor nové právní úpravy z pohledu teorie i praxe správního práva a nezbytného srovnání s teorií uplatňovanou v trestním právu a trestním řízení, používá historické a zahraniční srovnání. Jelikož přestupek mohou spáchat podle nové právní úpravy nejen fyzické osoby, ale též právnické osoby a podnikající fyzické osoby, zabývá se publikace analýzou právnické osoby, jejím postavením jako pachatele, přičitatelností jednání fyzických osob jednajících za právnickou osobu, objektivní odpovědností právnické osoby a liberačními důvody. Spolu s analýzou jsou uvedeny příklady a judikatura k jednotlivým uvedeným tématům.
  Výrazy tezauru Česká republika * správní delikt * trestný čin * správní rozhodnutí * výkon rozhodnutí * správní právo * správní postih
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1221 - Soudnictví
  1216 - Trestní právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-221-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Nové přestupkové právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86964PSS - Poslanecká sněmovna
  Nové přestupkové právo
 3. TitleZáklady odpovědnosti za správní delikty / Helena Prášková
  Author Prášková, Helena, 1956- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2013
  Scopexvi, 420 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní instituty
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationDetailně jsou rozebrány znaky přestupků, správních deliktů právnických osob a podnikajících fyzických osob, publikace obsahuje také rozbor jednotlivých hmotněprávních institutů (podmínky odpovědnosti, okolnosti vylučující protiprávnost, souběh správních deliktů, správní delikty trvající a pokračování ve správním deliktu, promlčení a důsledky smrti nebo zániku pachatele). Komplexní výklad se dotýká i vztahu správních deliktů k trestným činům a řešení praktických problémů, které jsou s tímto vztahem spojeny.
  Výrazy tezauru správní delikt * odpovědnost * správní právo
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-456-8
  Copy count3, currently available 3
  Document kindMonografie
  Základy odpovědnosti za správní delikty

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82676EXH - externí sklad Měšice
  F 82676EXH - externí sklad Měšice
  F 82676EXH - externí sklad Měšice
  Základy odpovědnosti za správní delikty