Search results

 1. TitlePrávo mezinárodního obchodu : včetně problematiky mezinárodního rozhodčího řízení / Naděžda Rozehnalová, Jiří Valdhans, Tereza Kyselovská
  Author Rozehnalová, Naděžda, 1955- (Author)
  Another authors Valdhans, Jiří, 1979- (Author)
  Kyselovská, Tereza, 1984- (Author)
  Issue4. vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2021
  Scope523 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Note"Učebnice odpovídá právním předpisům účinným k 1. 1. 2021"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografie
  Výrazy tezauru mezinárodní hospodářské právo * Světová obchodní organizace * Světová banka * Mezinárodní měnový fond * obchodní politika * společná obchodní politika * obchodní záležitost * mezinárodní obchod * mezinárodní finance * rozhodčí řízení * mezinárodní arbitráž
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  2006 - Obchodní politika
  2021 - Mezinárodní obchod
  0816 - Mezinárodní rovnováha
  ISBN978-80-7676-046-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Právo mezinárodního obchodu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89577Poslanecká sněmovna
  Právo mezinárodního obchodu
 2. TitleNařízení Řím I ; Nařízení Řím II : komentář / Naděžda Rozehnalová, Jiří Valdhans, Tereza Kyselovská, Kristián Csach, Ľubica Gregová Širicová, Iveta Rohová, David Sehnálek, Klára Drličková
  Author Rozehnalová, Naděžda, 1955- (Commentator for written text)
  Another authors Valdhans, Jiří, 1979- (Commentator for written text)
  Kyselovská, Tereza, 1984- (Commentator for written text)
  Csach, Kristián, 1980- (Commentator for written text)
  Širicová, Ľubica (Commentator for written text)
  Rohová, Iveta, 1988- (Commentator for written text)
  Sehnálek, David, 1979- (Commentator for written text)
  Drličková, Klára, 1981- (Commentator for written text)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2021
  Scopexxvi, 608 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  NotePrávní stav publikace k 31.12.2020
  Obsahuje bibliografie a rejstřík
  Částečně slovenský text
  Content noteNařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) -- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II)
  AnnotationPublikace je kompletním zpracováním obsahujícím podrobné informace i o předcházejících (souvisejících) smlouvách a úmluvách (Bruselská úmluva, Římská úmluva, Maastrichtská a Amsterodamská smlouva a další), stejně jako pozadí a podmínky vzniku obou nařízení. Komentář obsahuje vysvětlení ke všem článkům obou nařízení s propojujícími kapitolami od předních odborníků na dané téma z České a Slovenské republiky.
  Výrazy tezauru Římská úmluva * nařízení Společenství * právo Evropské unie * mezinárodní úmluva * mezinárodní právo soukromé * komentář k zákonu * interpretace práva * Evropská unie
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  0806 - Mezinárodní politika
  1231 - Mezinárodní právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7598-971-0
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Nařízení Řím I

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89653legisl. stud. Mezinárodní právo a právo EUIn-Library Use Only
  Nařízení Řím I
 3. TitleIn varietate concordia: soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče / Tereza Kyselovská, David Sehnálek, Naděžda Rozehnalová (eds.)
  Another authors Kyselovská, Tereza, 1984- (Editor)
  Sehnálek, David, 1979- (Editor)
  Rozehnalová, Naděžda, 1955- (Editor)
  Issue1. vydání
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2019
  Scope530 stran : portréty ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Edition Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Edice Scientia ; sv. č. 651
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografie
  Výrazy tezauru mezinárodní právo * právo Evropské unie
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-210-9332-4
  Copy count1, currently available 1
  URL In varietate concordia: soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče (plný text)
  Document kindSborníky
  In varietate concordia: soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88423Poslanecká sněmovna
  In varietate concordia: soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče
 4. TitleMezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví : kolizní otázky / Tereza Kyselovská, Pavel Koukal
  Author Kyselovská, Tereza, 1984- (Author)
  Another authors Koukal, Pavel, 1979- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2019
  Scope388 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; sv. č. 669. = Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; vol. 669. Scientia
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace propojuje dvě právní odvětví mající významný vliv a praktické dopady v dnešním globalizovaném světě a znalostní ekonomice - mezinárodní právo soukromé a právo k duševnímu vlastnictví.
  Výrazy tezauru mezinárodní právo soukromé * duševní vlastnictví * mezinárodní dohoda * nařízení Společenství
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  0806 - Mezinárodní politika
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-210-9476-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví (plný text)
  Document kindKolektivní monografie
  Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88813Poslanecká sněmovna
  Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví
 5. TitleMezinárodní právo soukromé Evropské unie / Naděžda Rozehnalová, Klára Drličková, Tereza Kyselovská, Jiří Valdhans
  Author Rozehnalová, Naděžda, 1955- (Author)
  Another authors Drličková, Klára, 1981- (Author)
  Kyselovská, Tereza, 1984- (Author)
  Valdhans, Jiří, 1979- (Author)
  Issue2. vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2018
  Scope389 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteOznačení vydání v tiráži chybně: vydání první. Kniha je dostupná také v systému ASPI a v elektronické podobě
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationUčebnice uvádí do problematiky evropského justičního prostoru ve věcech civilních, poté čtenářům učebnice poskytne výklad o určování rozhodného práva pro smluvní a mimosmluvní závazky. Dále se zaměřuje na konkrétní oblasti – příslušnost soudů, uznání a výkon rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních a také v oblasti rodinného a dědického práva. V závěru se věnuje právnímu styku justičních orgánů v oblasti občanských a obchodních věcí a mezinárodním aspektům insolvenčního řízení.
  Výrazy tezauru soukromé právo * právo Evropské unie * Římská úmluva
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7598-123-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Mezinárodní právo soukromé Evropské unie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87933Poslanecká sněmovna
  Mezinárodní právo soukromé Evropské unie
 6. TitleÚvod do mezinárodního práva soukromého / Naděžda Rozehnalová, Klára Drličková, Tereza Kyselovská, Jiří Valdhans
  Author Rozehnalová, Naděžda, 1955- (Author)
  Another authors Drličková, Klára, 1981- (Author)
  Kyselovská, Tereza, 1984- (Author)
  Valdhans, Jiří, 1979- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scope303 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografie a rejstřík
  AnnotationUčebnice autorského kolektivu z katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity začíná úvodním vstupem do problematiky včetně historického vývoje a dále podává potřebný výklad pojmů a přehled pramenů mezinárodního práva soukromého a procesního. Čtenářům učebnice dále poskytne nejprve obecný výklad kolizního práva a poté se zaměřuje na konkrétní oblasti – subjekty soukromoprávních poměrů s mezinárodním prvkem, právní jednání a zastoupení, závazky ze smluv a mimosmluvní závazky, věcná práva, právo duševního vlastnictví, dědické právní poměry, rodinné právo, uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí a končí kapitolou o právní pomoci.
  Výrazy tezauru mezinárodní právo soukromé
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-7552-699-1
  Copy count3, currently available 3
  Document kindUčebnice
  Úvod do mezinárodního práva soukromého

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87063Poslanecká sněmovna
  F 87063Poslanecká sněmovna
  F 87063Poslanecká sněmovna
  Úvod do mezinárodního práva soukromého
 7. TitleInstitut zrušení rozhodčího nálezu z pohledu ochrany spotřebitele a judikatury Soudního dvora Evropské unie / Tereza Kyselovská
  Author Kyselovská, Tereza, 1984- (Author)
  Another responsib. Masarykova univerzita. Katedra mezinárodního a evropského práva
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2013
  Scope136 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně = Acta Universitatis Masarykianae Brunensis Iuridica. Řada teoretická, Edice S č. 421
  NoteAnglické resumé. Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Mezinárodní právo soukromé, Katedra mezinárodního a evropského práva
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationMonografie se zabývá problematikou spotřebitelského rozhodčího řízení. V první části se věnuje ochraně spotřebitele ve směrnicovém právu a relevantní judikatuře Soudního dvora EU ve vztahu spotřebitel a rozhodčí řízení. Ve druhé části je analyzována právní úprava důvodů pro zrušení rozhodčího nálezu v zákoně o rozhodčím řízení de lege lata (se zohledněním judikatury, požadavků unijního práva a tzv. „spotřebitelské novely“) a dle lege ferenda. Česká právní úprava je komparována se slovenskou právní úpravou.
  Výrazy tezauru rozhodčí řízení * ochrana spotřebitele * rozsudek Soudního dvora ES
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  2026 - Spotřeba
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-210-6418-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Institut zrušení rozhodčího nálezu z pohledu ochrany spotřebitele a judikatury Soudního dvora Evropské unie (obsah)
  Document kindStudie
  Institut zrušení rozhodčího nálezu z pohledu ochrany spotřebitele a judikatury Soudního dvora Evropské unie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84051externí sklad Měšice
  Institut zrušení rozhodčího nálezu z pohledu ochrany spotřebitele a judikatury Soudního dvora Evropské unie
 8. TitleMezinárodní soudnictví / Tereza Kyselovská ... [et al.]
  Author Kyselovská, Tereza, 1984- (Author)
  Another responsib. Masarykova univerzita. Právnická fakulta
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2011
  Scope120 s. ; 29 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně č. 475
  NoteNa obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
  Obsahuje bibliografie
  AudienceVýuková opora pro studenty specializovaných bakalářských oborů
  Výrazy tezauru řešení sporů * mezinárodní soud
  Klasifikační znaky0816 - Mezinárodní rovnováha
  1226 - Organizace právního systému
  ISBN978-80-210-5581-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Mezinárodní soudnictví

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16408externí sklad Měšice
  Mezinárodní soudnictví