Search results

 1. TitleÚstavní soud ČR: strážce ústavy nad politikou nebo v politice? / Jana Ondřejková, Jan Malíř a kolektiv
  Author Ondřejková, Jana (Author)
  Another authors Malíř, Jan, 1977- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2020
  Scope303 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationCílem publikace je poskytnout průřezový pohled na to, jak k rozhodování o politických otázkách přistupuje Ústavní soud ČR, jemuž je v souladu s domácí i evropskou tradicí svěřeno provádění centralizovaného ústavního přezkumu, a jaké faktory přístup Ústavního soudu ČR k uvedeným otázkám ovlivňují. První část se zaměřuje na strukturální otázky spojené s judicializací politických otázek v kontextu ústavního přezkumu, jmenovitě na pojetí Ústavního soudu jako politického aktéra, míru a techniky institucionální zdrženlivosti Ústavního soudu, jakož i na vliv osobních postojů ústavních soudců na přijímaná rozhodnutí. Ve druhé části je ukázáno, jakou politickou roli může, ale také nemusí Ústavní soud hrát v konkrétních případech, které mají politickou relevanci a jakými je udělování státního občanství nebo vyrovnání se s předchozími politickými režimy. Ve třetí části zkoumáno, jak se k přezkumu vysoce citlivých politických otázek přistupovalo v meziválečném Československu.
  Výrazy tezauru ústavní soud * kontrola ústavnosti * politický život * Česká republika * Československo
  Klasifikační znaky1226 - Organizace právního systému
  1206 - Prameny a odvětví práva
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7502-431-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Ústavní soud ČR: strážce ústavy nad politikou nebo v politice?

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88957PSS - Poslanecká sněmovna
  Ústavní soud ČR: strážce ústavy nad politikou nebo v politice?
 2. TitleVnější limity soudcovské interpretace a argumentace / Jana Ondřejková
  Author Ondřejková, Jana (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope175 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationZměny v postavení soudní moci a v rolích, jež na sebe bere, nemusejí být pouze terčem kritiky, pro kterou se v českém kontextu vžil zejména termín „soudcokracie“. Dávají také podnět ke konstruktivnímu promýšlení odpovídajících limitů, které by současně podpořily legitimitu soudní moci v nových podmínkách. První část knihy představuje nahlédnutí do moderního vývoje myšlení o soudní moci v teorii práva, právní sociologii, právní psychologii i politologii. V jejich vzájemném potkávání totiž můžeme najít situace, kdy soudy sice vynesou rozhodnutí v rámci zákonem stanovené pravomoci a působnosti a představující jeden z možných interpretačních závěrů, přesto je dané rozhodnutí z hlediska dalších společenských věd vnímáno jako problematické. Reakci na tento problém představují nové konstitucionalistické teorie, jejichž rozbor je předmětem druhé části knihy: nový konstitucionalismus a nový commonwealthský model konstitucionalismu, ale též právní konstitucionalismus, politický konstitucionalismus a plurální konstitucionalismus. Třetí část knihy nahlíží na otázku vnějších limitů soudcovské interpretace a argumentace prizmatem politických aktérů (např. vládnoucí většiny, opozice, zájmových skupin). Problematizuje případnou snahu soudců o prosazování představ o žádoucí podobě politik a uvádí argumenty pro tzv. minimalismus při formulaci soudních rozhodnutí.
  Výrazy tezauru soudní pravomoc * soudní řízení * interpretace práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7502-258-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87410PSS - Poslanecká sněmovna
  Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace
 3. TitlePrincip přednosti evropského práva v teorii a soudní praxi / Jana Ondřejková
  Author Ondřejková, Jana (Author)
  PublicationPraha : Leges, 2012
  Scope191 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Praktik
  NoteAnglické resumé. Na obálce uvedena edice Teoretik
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPřestože prohlubující se integrace členských států v rámci Evropských společenství a potažmo EU trvá už více než 50 let, z války soudů, postojů národních parlamentů a názorů části doktríny je patrné, že doposud nejsou vyjasněny základní relace mezi právními řády členských států na jedné straně a evropským právem na straně druhé. Absence politické vůle jednoznačně ukotvit vztah evropského a národního práva však neposkytuje pouze široký interpretační prostor Soudnímu dvoru EU a národním ústavním soudům, ale i obecné teorii práva, teorii ústavního práva a mezinárodního práva veřejného.
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * nadřazenost práva Společenství * soudní řízení
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-87576-25-0
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Princip přednosti evropského práva v teorii a soudní praxi

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82274EXH - externí sklad Měšice
  F 82274EXH - externí sklad Měšice
  Princip přednosti evropského práva v teorii a soudní praxi
 4. TitleJak se píše o soudech a soudcích: soudní moc v mezioborové perspektivě / Jan Kysela, Jana Ondřejková a kolektiv
  Author Kysela, Jan, 1974- (Author)
  Another authors Ondřejková, Jana (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Leges, 2012
  Scope264 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Teoretik
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationKolektivní monografie téměř dvaceti autorů nabízí různé pohledy na soudce jako rozhodovatele právních sporů i politického aktéra, a to jak na národní, tak i na mezinárodní či evropské úrovni, na metody a limity soudcovského rozhodování v různých typech politických systémů, a zejména reflexi soudců v masmédiích, i na to, jak soudce zobrazuje krásná i dětská literatura nebo film.
  Výrazy tezauru právní věda * soudní systém * soudce * rozhodování * hromadné sdělovací prostředky * sdělovací prostředky
  Klasifikační znaky1226 - Organizace právního systému
  3226 - Komunikace
  ISBN978-80-87576-40-3
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Jak se píše o soudech a soudcích: soudní moc v mezioborové perspektivě

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82443EXH - externí sklad Měšice
  F 82443EXH - externí sklad Měšice
  Jak se píše o soudech a soudcích: soudní moc v mezioborové perspektivě