Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0060425^"
 1. TitleZastřené počátky sociálního státu : nacionalismus a sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava / Radka Šustrová
  Author Šustrová, Radka, 1986- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Argo : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2020
  Scope530 stran : ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Každodenní život ; svazek 76
  Portion of titleNacionalismus a sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationAutorka ve své původně disertační práci řeší otázky sociálního zabezpečení v období Protektorátu Čechy a Morava. V analytických kapitolách zkoumá, jak Heydrichova politika „cukru a biče“ ovlivňovala distribucí důchodů a přídavků, jakým způsobem zasáhla dostupnost sociální a zdravotní péče, resp. fungování sociálního pojištění obyvatelstva v okupovaném prostoru Čech a Moravy. Na pozadí vzestupu českého a německého nacionalismu a formování se nové české státní ideologie ve 30. a 40. letech 20. století se rovněž zabývá systémem, institucemi a nástroji, které vytvářely sociálně ochranný rámec péče o české a německé obyvatelstvo v protektorátu. Na příkladech politiky práce, zdraví a rodiny definuje dva základní znaky státního sociálního systému v protektorátu: princip rasismu a princip segregace péče podle národní příslušnosti. Dané téma pak Šustrová zasazuje do širší problematiky kolaborace, legitimity režimu a české národní ideologie.
  Výrazy tezauru sociální politika * sociální zabezpečení * zdravotní politika * rodinná politika * politika zaměstnanosti * rasová diskriminace * nacionalismus * nacionální socialismus * Protektorát Čechy a Morava * druhá světová válka
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  2836 - Sociální ochrana
  0406 - Politický rámec
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-257-3280-9
  978-80-88304-35-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Zastřené počátky sociálního státu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89474PSS - Poslanecká sněmovna
  Zastřené počátky sociálního státu
 2. TitleDemokracie a socialismus : dva programové dokumenty demokratické levice z první poloviny 20. století / Radka Šustrová (ed.)
  Another authors Šustrová, Radka, 1986- (Editor)
  Issue1. české vydání
  PublicationOlomouc : Masarykova demokratická akademie : Burian a Tichák, 2018
  Scope242 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  ContentsCo chtějí socialisté -- Za svobodu do nové Československé republiky
  AnnotationAutoři programů Co chtějí socialisté (1934) a Za svobodu do nové Československé republiky (1941) argumentují, že demokracie a socialismus se navzájem doplňují. Tvrdí, že socialismus bez demokracie ani demokracie bez socialismu nemohou nastolit rovnováhu v občanské společnosti. Zastávají se občanských a sociálních práv. Ve své době byly nástinem „cesty z krize“ – politické, ekonomické a sociální, s níž se Československo potýkalo po krachu newyorské burzy v roce 1929.
  Výrazy tezauru sociální demokracie * politický program * hospodářská politika * kulturní politika * sociální politika * Československo * 1. polovina 20. století
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  0411 - Politická strana
  ISBN978-80-87274-48-4
  978-80-87348-35-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Demokracie a socialismus

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87915EXH - externí sklad Holešovice
  Demokracie a socialismus
 3. TitleZa svobodu, spravedlnost a solidaritu : dějiny sociální demokracie v českých zemích Für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität : die Geschichte der Sozialdemokratie in den böhmischen Ländern For freedom, justice and solidarity : history of Social Democracy in the Czech Lands / autory textů jsou Patrik Eichler, Pavel Horák, Rudolf Kučera, Jan Mervart, Thomas Oellermann, Martin Polášek, Vítězslav Sommer, Radka Šustrová, Ondřej Vojtěchovský a Tomáš Zahradníček ; překlad do anglického jazyka Jana Bímová ; překlad do německého jazyka David Růžička a Thomas Oellermann
  Author Eichler, Patrik, 1984- (Author)
  Another authors Horák, Pavel, 1983- (Author)
  Kučera, Rudolf, 1980- (Author)
  Mervart, Jan, 1980- (Author)
  Oellermann, Thomas, 1977- (Author)
  Polášek, Martin, 1979- (Author)
  Sommer, Vítězslav, 1981- (Author)
  Šustrová, Radka, 1986- (Author)
  Vojtěchovský, Ondřej, 1977- (Author)
  Zahradníček, Tomáš, 1971- (Author)
  Bímová, Jana (Translator)
  Růžička, David (Translator)
  Publication[Praha] : Masarykova demokratická akademie, [2016]
  ©2016
  Scope111 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa, portréty, faksimile ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English ; Němčina
  Par.titleFür Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität : die Geschichte der Sozialdemokratie in den böhmischen Ländern
  For freedom, justice and solidarity : history of Social Democracy in the Czech Lands
  NoteSouběžný anglický a německý text
  Výrazy tezauru sociální demokracie * sociálně-demokratická strana * Česká strana sociálně demokratická * dějiny * Čechy (země) * Československo * Česká republika * 19. století * 20. století * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  0411 - Politická strana
  ISBN978-80-87348-25-3
  978-80-7285-186-7
  Copy count1, currently available 1
  URL Za svobodu, spravedlnost a solidaritu (obsah)
  Document kindKatalogy
  Za svobodu, spravedlnost a solidaritu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86004EXH - externí sklad Holešovice
  Za svobodu, spravedlnost a solidaritu
 4. TitleRodina v zájmu státu : populační růst a instituce manželství v českých zemích 1918-1989 / Jakub Rákosník, Radka Šustrová
  Author Rákosník, Jakub, 1977- (Author)
  Another authors Šustrová, Radka, 1986- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny, 2016
  Scope281 stran : ilustrace, faksimile ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Knižnice Dějin a současnosti 60. svazek
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha se zabývá rodinou jako základním prvkem společnosti a objektem zájmu státu na poli sociálního inženýrství. V prostoru českých zemí ji v časovém období 1918–1989 ovlivňovaly nejen vnější ekonomické determinanty, ale v rostoucí míře také charakter angažmá státu v politikách, které můžeme vymezit na škále od chudinské péče, přes rasové a eugenické přístupy až po univerzalistické projekty pod heslem „všem a rovným dílem“. Kniha popisuje vývojové tendence v dlouhém časovém horizontu, analyzuje roli aktérů na poli rodinné politiky a nevynechává ze zřetele ani expertní diskurzy ve vztahu ke klíčovým problémům právní regulace rodiny.
  Výrazy tezauru rodinná politika * populační politika * sociální politika * manželství * Česká republika * 20. století * monografie
  Klasifikační znaky2806 - Rodina
  2816 - Demografie a populace
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7422-378-5
  Copy count1, currently available 1
  URLRodina v zájmu státu (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Rodina v zájmu státu

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26651EXH - externí sklad Holešovice
  Rodina v zájmu státu
 5. TitleČeská paměť : národ, dějiny a místa paměti / Radka Šustrová, Luba Hédlová (eds.)
  Another authors Šustrová, Radka, 1986- (Editor)
  Hédlová, Luba, 1978- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia ; Lidice : Památník Lidice, 2014
  Scope457 stran ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  Edition Historie
  NoteAnglické a německé resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKolektivní monografie autorských textů renomovaných historiků se ve třech různých rovinách zabývá zkoumáním paměti v souvislosti s českými dějinami. Otevírá otázku paměti a historického vědomí v kontextu národní pospolitosti, jež nabízí prostor k hlubším úvahám o vztahu minulosti a současnosti. V první části se autoři zaměřují na české dějiny v paměťové kultuře a pojmenovávají specifické historické příběhy, které český národní příběh vytvářejí, nebo jsou z něj naopak vyloučeny. Rovněž politika paměti a kulturní politika jsou neodmyslitelnou součástí výzkumu paměti a představují legitimní pole pro nejrůznější formy a strategie vyrovnávání se s minulostí. Příspěvky ve druhé tematické části tak poskytují vhled do světa na pomezí historie, politiky a sociologie. Interakci paměti a její úlohy ve společnosti nabízí třetí část knihy, jež je věnována minulým a současným formám prezentace moderních dějin širší veřejnosti v podobě muzejních expozic a jejich vlivu na utváření národní identity.
  Výrazy tezauru historický přehled * národní nezávislost * trestný čin proti lidskosti * dějiny * Česká republika * archív * monografie
  Klasifikační znaky3221 - Dokumentace
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-200-2411-4
  Copy count1, currently available 1
  URLČeská paměť (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Česká paměť

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26524EXH - externí sklad Holešovice
  Česká paměť
 6. TitlePod ochranou protektorátu : Kinderlandverschickung v Čechách a na Moravě: politika, každodennost a paměť 1940-1945 / Radka Šustrová
  Author Šustrová, Radka, 1986- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2012
  Scope315 s. : il., mapy, faksim. ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  Edition Fontes sv. 7
  Note1 ex. dar senátora P. Pitharta. Anglické a německé resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationLetecké bombardování Německa spojeneckými silami v roce 1940 podnítilo nacistické představitele k obnovení projektu, jenž vešel do povědomí pod názvem Erweiterte Kinderlandverschickung („vysílání dětí na venkov“, KLV). Velká část dětí přijížděla do Protektorátu Čechy a Morava, kde žila ve zvláštních výchovných zařízeních pod vedením Hitlerjugend. Kniha se snaží postihnout třemi různými úhly pohledu projekt, který zasáhl přibližně 2,3 milionu německých dětí. Politické pozadí realizace projektu na říšské a protektorátní úrovni doplňují témata z každodenního života, sociálně historická sonda přibližující realitu výchovného zařízení a dětské válečné prožitky.
  Výrazy tezauru Německo * dějiny * druhá světová válka * Protektorát Čechy a Morava * dítě * sociální péče * sociální politika
  Klasifikační znaky2816 - Demografie a populace
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7308-424-0
  Copy count2, currently available 2
  URLPod ochranou protektorátu (obsah)
  Document kindMonografie
  Pod ochranou protektorátu

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26137EXH - externí sklad Holešovice
  G 26137EXH - externí sklad Holešovice
  Pod ochranou protektorátu


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.