Search results

 1. TitleCivilní proces : casebook / Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová a kolektiv
  Author Hamuľáková, Klára, 1981- (Author)
  Another authors Křiváčková, Jana, 1983- (Author)
  Šínová, Renáta, 1978- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2019
  Scope486 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace představuje civilní právo v podobě casebooku. Rozdělena je do čtyř částí – nalézací sporné řízení, řízení exekuční, řízení dle zákona o zvláštních řízeních soudních a řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem. Každá z jednotlivých kapitol se věnuje výkladu daného tématu, který je doplněn soudními rozhodnutí, diskuzí nad konkrétními navazujícími otázkami a v závěru nabízí návod k dalšímu uvažování o tématu prostřednictvím otázek a odkazů na další relevantní judikaturu.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * civilní soud * soudní systém * rozsudek * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky1226 - Organizace právního systému
  1221 - Soudnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7598-248-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Civilní proces

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88166PSS - Poslanecká sněmovna
  Civilní proces
 2. TitlePraktikum civilního procesu. 1. část / Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová, Marek Juráš, Petr Podrazil, Ondřej Šmíd
  Author Hamuľáková, Klára, 1981- (Author)
  Another authors Křiváčková, Jana, 1983- (Author)
  Šínová, Renáta, 1978- (Author)
  Juráš, Marek (Author)
  Podrazil, Petr, 1986- (Author)
  Šmíd, Ondřej (Author)
  PublicationPraha : Leges, 2016
  Scope240 stran : ilustrace, faksimile, 1 plán ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * občanské právo * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-121-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Praktikum civilního procesu (obsah)
  Document kindUčebnice
  Praktikum civilního procesu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82162EXH - externí sklad Měšice
  Praktikum civilního procesu
 3. TitleK pojetí člověka a věci v novém soukromém právu / Jana Křiváčková, Klára Hamuľáková, Tomáš Tintěra a kolektiv
  Author Křiváčková, Jana, 1983- (Author)
  Another authors Hamuľáková, Klára, 1981- (Author)
  Tintěra, Tomáš, 1984- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2015
  Scopexxiii, 241 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právní instituty
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace reaguje na změny, které přineslo přijetí nového občanského zákoníku a související procesní legislativy. Zabývá se otázkami právní osobnosti člověka, jeho svéprávnosti a ochranou jeho integrity. Zvláštní pozornost je věnována i právnímu jednání nezletilých, včetně institutu přiznání svéprávnosti nezletilému. Další části knihy tvoří pojednání o hlavních změnách v právním pojetí věci a držby. Součástí publikace je i podrobné zpracování procesněprávních aspektů veškeré výše uvedené problematiky.
  Výrazy tezauru občanské právo * soukromé právo * rozvoj osobnosti * legislativa * Česká republika * monografie
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-294-6
  Copy count2, currently available 2
  URLK pojetí člověka a věci v novém soukromém právu (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84807PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84807PSS - Poslanecká sněmovna
  K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu
 4. TitleCivilní proces. Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem / Renáta Šínová, Jana Petrov Křiváčková a kolektiv
  Author Šínová, Renáta, 1978- (Author)
  Another authors Křiváčková, Jana, 1983- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2015
  Scopexxix, 349 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Academia iuris
  Portion of titleŘízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem
  NoteČeské a anglické resumé. Další autoři: Klára Hamuľáková, Miluše Hrnčiříková, Marek Juráš, Ingrid Kovářová Kochová, Petr Podrazil, Jana Přibylová, Karel Svoboda, Ondřej Šmíd, Lucia Valentová, Jakub Vraník
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AudiencePublikace je vhodnou pomůckou při studiu práva, v každodenní praxi advokátů, soudců, státních zástupců, soudních exekutorů či správních úřadů.
  AnnotationPublikace přináší podrobné pojednání o nesporném soudnictví v České republice, a to jak o jeho teoretickoprávních východiscích, tak o jeho konkrétní aktuálně platné a účinné právní regulaci. Rozsáhlé a komplexní zpracování jednotlivých řízení, která jsou v současné době upravena v zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, je pro přehlednost sestaveno do jednotné struktury výkladu každého řízení a doplněno praktickými příklady a rozšiřujícími poznámkami. Ve své další části publikace poskytuje odborné výklady o rozhodčím řízení, které v České republice nyní představuje jedinou formu alternativního řešení sporu, jejímuž výsledku zákon přiznává účinky prostřednictvím státního donucení vykonatelného rozhodnutí. Věnuje se především rozsáhlé judikatuře k zákonu č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Poslední část publikace se s ohledem na rostoucí počet případů zahrnujících mezinárodní prvek věnuje objasnění pramenů tato řízení regulujících a postupů, kterými jsou civilněsoudní řízení s přeshraničními přesahy ovládána.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * rozhodčí řízení * mezinárodní právo
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7400-594-7
  Copy count2, currently available 2
  URL Civilní proces (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Civilní proces

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85598PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85598PSS - Poslanecká sněmovna
  Civilní proces
 5. TitlePraktikum civilního procesu. 2. část / Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová a kolektiv
  Author Hamuľáková, Klára, 1981- (Author)
  Another authors Křiváčková, Jana, 1983- (Author)
  Šínová, Renáta, 1978- (Author)
  PublicationPraha : Leges, 2015
  Scope223 stran : ilustrace, 1 faksimile ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteDruhá část je zpracována k právnímu stavu ke dni 1.7.2015
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AudienceUčebnice je určena především jako pomůcka ke studiu civilního procesu studentům magisterských a bakalářských studijních programů zaměřených na právo a právní vědu, může sloužit i k přípravě na advokátní či jiné profesní zkoušky.
  AnnotationPraktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu od nápravy vadných rozhodnutí, přes nesporná řízení, správní soudnictví až po exekuční řízení, řízení insolvenční a rozhodčí. Každá kapitola obsahuje modelově zpracovaný řešený příklad a další příklady tematicky související. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny i o seznam literatury a judikatury k tématu a jsou zakončeny kontrolními otázkami a testy. Součástí praktika jsou i vzorová zadání odvolání a klauzurních prací, která jsou opatřena stručným řešením.
  Výrazy tezauru občanské právo * občanskoprávní řízení * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7502-086-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Praktikum civilního procesu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82162EXH - externí sklad Měšice
  Praktikum civilního procesu
 6. TitlePraktikum civilního procesu / Klára Hamuľáková, Jana Křiváčková, Renáta Šínová
  Author Hamuľáková, Klára, 1981- (Author)
  Another authors Křiváčková, Jana, 1983- (Author)
  Šínová, Renáta, 1978- (Interviewee)
  Issue2. aktualiz. a rozš. vyd.
  PublicationPraha : Leges, 2012
  Scope248 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografie
  AudiencePub. je určena nejen studentům magisterských a bakalářských studijních programů zaměřených na právní vzdělávání, ale též začínajícím advokátům, notářům, asistentům soudců, vyšším soudním úředníkům a jiným osobám vykonávajícím právnickou profesi.
  AnnotationPraktikum k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Ke kapitolám je doplněna mj. další doporučená literatura a relevantní judikatura. K ověření znalostí slouží vzorová zadání např. pro sepsání žalob, odvolání, vzory soudních rozhodnutí apod.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * výkon rozhodnutí
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-87576-23-6
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Praktikum civilního procesu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82162EXH - externí sklad Měšice
  F 82162EXH - externí sklad Měšice
  Praktikum civilního procesu