Search results

 1. TitleTransformace venkova : turismus jako forma rozvoje / Hana Horáková, Dana Fialová
  Author Horáková, Hana (Author)
  Another authors Fialová, Dana , 1966- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
  Scope398 s. : il., mapy ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha je výsledkem několikaletého zkoumání postsocialistické transformace venkovského prostoru perspektivou sociální antropologie a sociální geografie, který je od konce 90. let spoluutvářen specifickou formou mezinárodního turismu pod názvem „holandské vesničky“. Komplexní srovnávací analýza transformace a strategie rozvoje, založená na datech z terénních výzkumů ve čtyřech venkovských obcích (Čistá, Stárkov, Stupná, Lipno nad Vltavou), odhaluje dilemata, napětí a konfl ikty, které s sebou proces komodifi kace venkovských zdrojů vlivem turismu přináší. Ukazuje se, že migrace Nizozemců do dotčených obcí výrazně ovlivnila tamní sociální realitu. Zejména prohloubila kulturní polarizaci místních společenství.
  Výrazy tezauru Česká republika * venkovský region * regionální rozvoj * cestovní ruch * přírodní turistika * etnografie * společenská struktura * humánní geografie * společenská změna
  Klasifikační znaky1616 - Regiony a regionální politika
  2826 - Sociální vztahy
  3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-7380-537-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Transformace venkova : turismus jako forma rozvoje (obsah)
  Document kindMonografie
  Transformace venkova

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84730PSS - Poslanecká sněmovna
  Transformace venkova
 2. TitleKultura jako všelék? : kritika soudobých přístupů / Hana Horáková
  Author Horáková, Hana (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2012
  Scope318 s. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationKniha je výsledkem několikaleté badatelské práce autorky na téma kultura z antropologického hlediska. Reaguje na převahu postmodernistického diskurzu o kultuře v akademickém prostředí i veřejném prostoru a nabízí kritický pohled na roli kultury v obou těchto oblastech. Vytyčuje několik zásadních problémů, které se týkají nejen konceptu kultury na poli terminologie, epistemologie a metodologie, ale souvisejí i s přesahem a průnikem kultury do dalších sfér sociální reality, zejména do oblasti moci a politiky. Autorka kriticky zkoumá soudobé paradigma kultury v souvislosti s jeho politizací a následným vznikem nových akademických disciplín založených na pojetí kultury jako kolektivní identity. Kniha klade řadu závažných otázek, kterými by se měla zabývat nejen sociální a kulturní antropologie, ale i ostatní společenské vědy, ve kterých je pojem kultury používán, a naznačuje možné odpovědi na tyto otázky.
  Výrazy tezauru kultura * společenský život * humanitní vědy
  Klasifikační znaky3611 - Humanitní vědy
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-7419-103-9
  Copy count1, currently available 1
  URLKultura jako všelék? (obsah)
  Kultura jako všelék? (recenze)
  Document kindMonografie
  Kultura jako všelék?

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82116EXH - externí sklad Měšice
  Kultura jako všelék?