Search results

 1. TitleČeský lidový a církevní rok / Alena Vondrušková
  Author Vondrušková, Alena, 1955- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationBrno : MOBA, 2015
  Scope304 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteTerminologické slovníky
  Obsahuje bibliografii
  AnnotationPublikace přináší přehled českých a moravských svátků spojených s církevním rokem i s hospodářským a společenským životem. Hlavní část, Kalendárium postupně představuje svátky a slavnosti v době adventu, vánoc, předjaří, velikonoc, na jaře, v době letnic, sklizně, na podzim a v době poutí. Zachyceny jsou nejen svátky spojené s křesťanstvím, ale i máje, jízdy králů, dožínky, vinobraní, posvícení apod. V rámečcích jsou stručně vysvětleny některé podrobnosti (např. svatební věštby, ozdoby vánočních stromečků, koledy apod.). Podrobněji jsou popsána některá poutní místa v Čechách a na Moravě. Druhá část, Křesťanské nebe představuje některé biblické postavy a křesťanské světce - patrony.
  Výrazy tezauru lidová kultura * regionální kultura * lidové umění * křesťanství * zvyky a tradice * Čechy (země) * Morava (region) * Slezsko (region)
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-243-6761-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Český lidový a církevní rok (obsah)
  Document kindMonografie
  Český lidový a církevní rok

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85917PSS - Poslanecká sněmovna
  Český lidový a církevní rok
 2. TitleŘemesla a výroba / Alena a Vlastimil Vondruškovi
  Author Vondrušková, Alena, 1955- (Author)
  Another authors Vondruška, Vlastimil, 1955- (Author)
  IssueVydání první
  Publication[Praha] : Vyšehrad, 2015
  Scope199 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Průvodce českou historií
  NoteObsahuje bibliografii
  AnnotationKniha je věnována přehlednému vývoji domácké, řemeslné a manufakturní výroby od nejstarších dob až po nástup průmyslové revoluce. Jednotlivé kapitoly, rozdělené podle surovin a zpracovávaných materiálů, popisují základní řemeslnické technologie a organizaci výroby v cechu i mimo něj. Všímají si postavení mistrů a tovaryšů, rozebírají dobové právní systémy a obecné hospodářské souvislosti řemeslnické výroby. Knihu doplňuje několik set fotografií.
  Výrazy tezauru řemeslo * výroba * pracovní síla * profesní organizace * živnost * řemeslná výroba * Čechy (země) * dějiny
  Klasifikační znaky6806 - Průmyslová politika a struktura
  6406 - Výroba
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7429-634-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Řemesla a výroba (obsah)
  Document kindEncyklopedie
  Řemesla a výroba

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85768PSS - Poslanecká sněmovna
  Řemesla a výroba
 3. TitleCírkev / Alena a Vlastimil Vondruškovi
  Author Vondrušková, Alena, 1955- (Author)
  Another authors Vondruška, Vlastimil, 1955- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Vyšehrad, 2014
  Scope199 s. : il. (převážně barev.), faksim. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Průvodce českou historií
  Additional Variant TitlesPrůvodce českou historií - církev
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationAutoři se věnují církevním stavbám, např. kostelům, kaplím, konventům, zvonicím, jejich interiérům, vybavení a předmětům z církevního prostředí. Jednotlivé pojmy jsou vysvětleny a doplněny barevnými fotografiemi. V knize najdeme i nejvýznamnější církevní stavby v regionech.
  Výrazy tezauru křesťanství * církev * duchovenstvo * dějiny * stavební památky * kulturní majetek * Čechy (země)
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-7429-441-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Církev (obsah)
  Document kindEncyklopedie
  Církev

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84861PSS - Poslanecká sněmovna
  Církev
 4. TitleVesnice / Alena a Vlastimil Vondruškovi
  Author Vondrušková, Alena, 1955- (Author)
  Another authors Vondruška, Vlastimil, 1955- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Vyšehrad, 2014
  Scope199 s. : barev. il., faksim. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Průvodce českou historií
  NoteObsahuje bibliografii
  AnnotationKniha se věnuje proměnám venkova od počátků zemědělství, přičemž důraz klade na období od středověku do nástupu industrializace. Autoři sledují vývoj sídlištních typů, proměny usedlostí a jednotlivých vesnických staveb. Podrobně se zabývají regionálními rozdíly lidové architektury, popisují nejvýznamnější technické stavby spojené se životem venkova a také dějiny zemědělství.
  Výrazy tezauru venkovská aglomerace * stavba * kvalita života * dějiny * Čechy (země)
  Klasifikační znaky2846 - Urbanismus a výstavba
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7429-362-7
  Copy count1, currently available 1
  URL Vesnice (obsah)
  Document kindEncyklopedie
  Vesnice

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84212PSS - Poslanecká sněmovna
  Vesnice
 5. 5.Město

  TitleMěsto / Alena a Vlastimil Vondruškovi
  Author Vondrušková, Alena, 1955- (Author)
  Another authors Vondruška, Vlastimil, 1955- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Vyšehrad, 2013
  Scope199 s. : barev. il. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Průvodce českou historií
  NoteObsahuje bibliografii
  AnnotationPrvní díl nové řady o životě v našich zemích od vzniku českého státu až po současnost je věnován vzniku a vývoji měst od doby hradištní do konce feudalismu a nástupu industriální urbanizace. Kromě stavebního a funkčního vývoje městských celků a jednotlivých staveb se věnuje i historii všedního života měšťanů se všemi jeho náležitostmi, jako je společnost, denní režim města, obchod, řemesla, zábava a další.
  Výrazy tezauru stavební památky * stavba * město * urbanizace * městské obyvatelstvo * Čechy (země) * dějiny
  Klasifikační znaky2846 - Urbanismus a výstavba
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7429-346-7
  Copy count1, currently available 1
  URLMěsto (obsah)
  Document kindEncyklopedie
  Město

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83123EXH - externí sklad Měšice
  Město
 6. TitleJařmo, parkán, trdlice, aneb, Výkladový slovník historických pojmů, které upadají v zapomnění / Alena Vondrušková
  Author Vondrušková, Alena, 1955- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Grada, 2012
  Scope199 s. : barev. il. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru dějiny * lidová kultura * etnografie * církev * horní třída * terminologie * čeština
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-247-3946-5
  Copy count1, currently available 1
  URLJařmo, parkán, trdlice (náhled do publikace / Google Books)
  Jařmo, parkán, trdlice (recenze)
  Document kindSlovníky jazykové výkladové
  Jařmo, parkán, trdlice, aneb, Výkladový slovník historických pojmů, které upadají v zapomnění

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81915EXH - externí sklad Měšice