Search results

 1. TitleObrazy nepřítele v Československu 1948-1956 / Denisa Nečasová
  Author Nečasová, Denisa, 1974- (Author)
  Another responsib. Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání (projekt) (Publisher)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : NLN, 2020
  Scope235 stran : ilustrace ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Note"Pro Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání vydalo NLN, s.r.o."--Tiráž
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPlatí stále staré rčení, že každý potřebuje svého nepřítele? Pro Československo po únorovém převratu v roce 1948 určitě. Nepřátelé tvoří nedílnou součást dobových narativů, jsou cíleně konstruováni jako nebezpečí ohrožující budovaný systém a zároveň jako protipól, vůči němuž je nutné se vymezit. Kniha se věnuje teoretickému konceptu nepřítele a jeho čtyřem konkrétním typům, které se v letech 1948–1956 nejčastěji objevovaly v mediálním prostoru.
  Výrazy tezauru hromadné sdělovací prostředky * střední třída * duchovenstvo * Spojené státy * Československo * 40. léta 20. století * 50. léta 20. století
  Klasifikační znaky3226 - Komunikace
  2821 - Sociální rámec
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-7422-688-5
  Copy count1, currently available 1
  URLObrazy nepřítele v Československu 1948-1956 (recenze)
  Document kindMonografie
  Obrazy nepřítele v Československu 1948-1956

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89077Poslanecká sněmovna
  Obrazy nepřítele v Československu 1948-1956
 2. TitleSvůdnost sociálního experimentu : nový člověk 20. století / Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Denisa Nečasová a kolektiv
  Author Fasora, Lukáš, 1972- (Author)
  Another authors Hanuš, Jiří, 1963- (Author)
  Nečasová, Denisa, 1974- (Author)
  Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání (projekt) (Publisher)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018
  Scope327 stran : ilustrace ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Portion of titleNový člověk 20. století
  NoteVydáno jako součást řešení projektu Grantové agentury ČR "Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání"
  Anglické resumé
  AnnotationKniha je věnována dobovým koncepcím nového člověka, které se utvářely v souvislosti s projekty sociálního inženýrství v Evropě 20. století. Nový člověk představoval symbol, vzor a zároveň cíl mnoha myšlenkových hnutí a proudů, které chtěly radikálně transformovat společnost a zároveň dosáhnout vyššího stupně humanity. Dobové obrazy nových mužů a žen předkládaly optimistické vize krásné a šťastné budoucnosti a slibovaly brzké překonání všech stávajících obtíží. Současně byly koncipovány jako protipól starých, údajně překonaných ideálů.
  Výrazy tezauru společenská role * kulturní politika * 20. století
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-7422-606-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Svůdnost sociálního experimentu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87716Poslanecká sněmovna
  Svůdnost sociálního experimentu
 3. TitleNový socialistický člověk : Československo 1948-1956 / Denisa Nečasová
  Author Nečasová, Denisa, 1974- (Author)
  IssuePrvní vydání
  PublicationBrno : Host, 2018
  Scope271 stran : ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationKniha staví do centra pozornosti dobové představy o nové, lepší společnosti, stejně jako přísliby vyřešit řadu problémů a povznést jedince na vyšší stupeň lidství. Nový socialistický člověk se stal vzorem hodným následování a symbolem optimistické budoucnosti. Kulturně-historická analýza tohoto fenoménu se zaměřuje na ideové zdroje konceptu nového člověka i na jeho konkrétní podoby.
  Výrazy tezauru společenská role * politická propaganda * socialismus * Československo * 40. léta 20. století * 50. léta 20. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  0406 - Politický rámec
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7577-185-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Nový socialistický člověk

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87709Poslanecká sněmovna
  Nový socialistický člověk
 4. TitleBuduj vlast - posílíš mír! : ženské hnutí v českých zemích 1945-1955 / Denisa Nečasová
  Author Nečasová, Denisa, 1974- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationBrno : Matice moravská, 2011
  Scope411 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Knižnice Matice moravské sv. 34
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationKniha se zabývá fenoménem ženského hnutí v českých zemích, který v daném období let 1945-1955 nacházel svoji realizaci především prostřednictvím organizací žen. Soustřeďuje na jejich formální a obsahové proměny, zvláště na jejich postupnou transformaci v éře komunistické vlády. Organizace žen jsou sledovány z hlediska několika hlavních ukazatelů: procesu a okolností vzniku dané organizace, proklamovaných cílů, reálné pracovní činnosti, organizační podoby, členské základny, kontaktů s mezinárodními organizacemi žen a v poúnorovém období vzájemného vztahu s KSČ. Uvedenou problematiku zasazuje do širšího kontextu první kapitola, zabývající se nástinem ženského hnutí v českých zemích od 19. století do druhé světové války. Poslední část knihy se věnuje obrazům "nové" socialistické ženy, které reprezentují poúnorové změny v symbolické rovině.
  Výrazy tezauru ženské hnutí * rovnost mezi muži a ženami * politická instituce * Československo * 40. léta 20. století * 50. léta 20. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-86488-82-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Buduj vlast - posílíš mír!

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81884externí sklad Měšice