Search results

 1. TitleZástavní právo / Lukáš Vymazal
  Author Vymazal, Lukáš (Author)
  Issue3. vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2019
  Scopexiv, 589 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní monografie
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace obsahuje podrobný výklad právní úpravy zástavního práva. Ačkoliv jádrem publikace je detailní rozbor úpravy zástavního práva v platném občanském zákoníku, věnuje se i některým obecným otázkám zástavního práva a v neposlední řadě srovnává novou úpravu také s úpravou v předchozím občanském zákoníku. Součástí knihy je i výběr judikatury publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek vztahující se k zástavnímu právu.
  Výrazy tezauru závazkové právo * vlastnictví * záruka * hypotéka * pohledávka * výkon rozhodnutí * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7598-516-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Zástavní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88496PSS - Poslanecká sněmovna
  Zástavní právo
 2. TitleZástavní právo v novém občanském zákoníku / Lukáš Vymazal
  Author Vymazal, Lukáš (Author)
  Issue2., doplněné a upravené vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scopexiii, 501 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní monografie
  NoteSeznam zkratek právních předpisů
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy a rejstřík
  AudiencePublikace je určena především advokátům, soudcům, notářům, exekutorům, insolvenčním správcům, korporátním i vůbec všem praktikujícím právníkům, stejně tak jako širší podnikatelské veřejnosti, pracovníkům realitních kanceláří, studentům vysokých škol s právním zaměřením i dalším zájemcům o problematiku zajištění dluhů zástavním právem.
  AnnotationKniha obsahuje podrobný výklad úpravy zástavního práva v novém občanském zákoníku, a to včetně vybrané – nadále použitelné – judikatury.
  Výrazy tezauru občanské právo * závazkové právo * záruka * vlastnictví * hypotéka * pohledávka * výkon rozhodnutí
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7478-996-0
  Copy count2, currently available 2
  URL Zástavní právo v novém občanském zákoníku (obsah)
  Document kindMonografie
  Zástavní právo v novém občanském zákoníku

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85444PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85444PSS - Poslanecká sněmovna
  Zástavní právo v novém občanském zákoníku
 3. TitleZástavní právo v novém občanském zákoníku : (zákon č. 89/2012 Sb) / Lukáš Vymazal
  Author Vymazal, Lukáš (Author)
  PublicationPraha : Linde, 2014
  Scope495 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Monografie
  NoteObsahuje odkazy na související právní předpisy, bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationMonografie podrobně vykládá jednotlivá ustanovení o zástavním právu a upozorňuje na přínosy i nedostatky nové úpravy. Autor se přitom zaměřuje na praktické dopady nové úpravy zástavního práva, poukazuje na možné výkladové problémy a nabízí jejich řešení. Nová úprava je také srovnávána s úpravou v předchozím občanském zákoníku i s některými zahraničními úpravami.
  Výrazy tezauru občanské právo * závazkové právo * záruka * vlastnictví * hypotéka * pohledávka * výkon rozhodnutí
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7201-950-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Zástavní právo v novém občanském zákoníku

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84241PSS - Poslanecká sněmovna
  Zástavní právo v novém občanském zákoníku
 4. TitleZástavní právo : (§ 152-§ 172 občanského zákoníku) : podrobný komentář k jednotlivým ustanovením včetně vybrané judikatury / Lukáš Vymazal
  Author Vymazal, Lukáš (Author)
  PublicationPraha : Linde, 2012
  Scope270 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AudiencePub. určena především advokátům, soudcům, rozhodcům, právníkům v soukromé sféře, ve státní správě a samosprávě a studentům vysokých škol s právním zaměřením.
  AnnotationAutor zpracoval pro praktické využití podrobný komentář k jednotlivým ustanovením občanského zákoníku, která upravují zástavní právo, doplněný vybranou důležitou judikaturou. U každého ustanovení je zároveň komentář k právní úpravě dané problematiky v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) účinném od 1. 1. 2014. Platná právní úprava občanskoprávních vztahů se bude používat na všechny případy vzniklé do doby nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, samozřejmě pokud si strany nedohodnou, že již využijí novou občanskoprávní úpravu. Tyto dohody však nelze v praxi moc předpokládat s ohledem na zcela nové a daleko širší pojetí nové úpravy. Výše uvedená situace naznačuje, že předkládaný podrobný komentář k platné úpravě zástavního práva bude v teorii i soudní praxi dobrým pomocníkem ještě řadu let a navíc získá čtenář pro srovnání představu, jak jsou konkrétní vztahy v této oblasti upraveny od 1. 1. 2014.
  Výrazy tezauru záruka * pohledávka * komentář k zákonu * občanský zákoník * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7201-894-9
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKomentované zákony
  Zástavní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81862EXH - externí sklad Měšice
  F 81862EXH - externí sklad Měšice
  Zástavní právo