Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0059764^"
 1. TitleDvory a rezidence v proměnách času / Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka, František Záruba a kolektiv
  Author Dvořáčková-Malá, Dana, 1972- (Author)
  Another authors Zelenka, Jan, 1978- (Author)
  Záruba, František, 1977- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia : Historický ústav AV ČR, v.v.i., 2023
  Scope441 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Historie
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace je rozdělena do tří hlavních kapitol (Prameny a metodika, Prostor a čas a Lidé a území), v nichž jsou předestřeny historiografické výsledky a metodologické problémy dvorského bádání (např. v otázkách výpovědi pramenů, ceremoniálních aktů, rezidenčních sídel či role aristokracie, rodin i rodů nebo výchovy a kléru).
  Výrazy tezauru hlava státu * Čechy (země) * Evropa * středověk
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-200-3476-2
  978-80-7286-416-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Dvory a rezidence v proměnách času

  book

  Call numberLocationInfo
  F 91649PSS - Poslanecká sněmovna
  Dvory a rezidence v proměnách času
 2. TitleBeneficium et feudum : podoba a proměny lenního institutu / Jan Zelenka
  Author Zelenka, Jan, 1978- (Author)
  PublicationPraha : Historický ústav, 2016
  Scope227 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i.. Řada A, Monographia = Opera Instituti Historici Pragae. Series A, Monographia svazek 66
  NoteČeský text, anglické resumé
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha se v první části věnuje rozboru latinské terminologie spjaté s lenním institutem, jež je dochována v listinném materiálu i narativních pramenech saské provenience z období cca 10–14. století. Analýza vychází primárně z pramenů širšího regionu, který vymezuje pětice biskupství – Míšeň, Naumburg, Hildesheim, Halberstadt a Merseburg. V této oblasti došlo k sepsání právního zrcadla, jež výrazným způsobem ovlivňuje vnímání lenního institutu odbornou literaturou – tzv. Saského zrcadla (Sachsenspiegel). Rozbor především diplomatických pramenů by měl poskytnout vhodný korektiv k „teoretizujícímu“ textu zrcadla i pohled na praktickou podobu lenního institutu a jeho případný vývoj. Druhá část knihy se věnuje českému prostředí. Shrnuje diskusi k problematice beneficiárního (lenního) zřízení, přináší rozbor latinské terminologie a výsledky dosažené v předchozí části práce zasazuje do kontextu s výpovědí domácích pramenů.
  Výrazy tezauru vlastnictví * vlastnický podíl * zemědělská nemovitost * katastr nemovitostí * nemovitý majetek * východní Evropa * terminologie * historie * Čechy (země) * Německo * historický přehled * dokument * středověk
  Keywordslatina
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  5616 - Systémy hospodaření
  3221 - Dokumentace
  ISBN978-80-7286-264-1
  Copy count1, currently available 1
  URLBeneficium et feudum (obsah)
  Document kindMonografie
  Beneficium et feudum

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86041EXH - externí sklad Holešovice
  Beneficium et feudum
 3. TitleŽeny a děti ve dvorské společnosti / Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka a kolektiv
  Author Dvořáčková-Malá, Dana, 1972- (Author)
  Another authors Zelenka, Jan, 1978- (Author)
  PublicationPraha : Historický ústav, 2015
  Scope198 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia svazek 52
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace Ženy a děti ve dvorské společnosti se věnuje opomíjenému tématu domácí historiografie. Cílem této kolektivní monografie je proto představit pestrost tématu i jeho rozsah v maximální možné šíři, a tím nastínit možnosti dalšího výzkumu. Kniha je rozdělena do čtyř kapitol, které na jednotlivých příkladech ilustrují postavení žen a dětí v rámci rodiny a dvorské společnosti. Konkrétně v rovině názorů na výchovu, vzdělání, sňatkové aliance, manželský či vdovský stav, přičemž kniha místy záměrně překračuje dvorské prostředí a hledá paralely či kontinuitu v raném novověku.
  Výrazy tezauru dítě * žena * vzdělávání * Evropa * společenská role * společenský status * 12. století * 13. století * 14. století * 15. století * 16. století * Čechy (země) * manželství * účelové manželství * monografie
  Klasifikační znaky2816 - Demografie a populace
  3206 - Vzdělávání a výchova
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7286-236-8
  Copy count1, currently available 1
  URLŽeny a děti ve dvorské společnosti (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Ženy a děti ve dvorské společnosti

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85301EXH - externí sklad Holešovice
  Ženy a děti ve dvorské společnosti
 4. TitlePřemyslovský dvůr : život knížat, králů a rytířů ve středověku / Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka a kolektiv
  Author Dvořáčková-Malá, Dana, 1972- (Author)
  Another authors Zelenka, Jan, 1978- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Historický ústav Akademie věd České republiky, 2014
  Scope626 s. : il. (převážně barev.), mapy, plány, faksim. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  AnnotationKniha přináší barvitý pohled na dvorskou společnost. Sleduje přemyslovský dvůr od 10. do 14. století. V centru pozornosti stojí dvorská kultura a její každodenní či sváteční projevy a chvíle. Čtenář se seznámí se životem panovnické rodiny, s vývojem ideálu dvorného rytíře, s různými podobami turnaje a dvorské lásky. Kniha se věnuje též složení dvora, sídlům, cestování, péči o tělo, astrologii, dvorské literatuře a mecenášství.
  Výrazy tezauru Čechy (země) * středověk * Přemyslovci (rod) * hlava státu * horní třída * kultura * společenský život
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  2826 - Sociální vztahy
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-7422-276-4
  978-80-7286-230-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Přemyslovský dvůr (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Přemyslovský dvůr

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84353EXH - externí sklad Holešovice
  Přemyslovský dvůr
 5. TitleCuria ducis, curia regis : panovnický dvůr za vlády Přemyslovců / Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka
  Author Dvořáčková-Malá, Dana, 1972- (Author)
  Another authors Zelenka, Jan, 1978- (Author)
  PublicationPraha : Historický ústav, 2011
  Scope309 s., [8] s. obr. příl. : barev. faksim. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti historici Pragae. Řada A, Monographia sv. 35
  NoteČeský text, anglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha o panovnickém dvoře přemyslovských knížat a králů nabízí rozsáhlý pohled na život dvorské společnosti v širokém chronologickém záběru od 10. do počátku 14. století i v kontextu evropského vývoje. Zachycuje jak život každodenní, tak slavnostní, rozebírá příchod a rozkvět dvorské-rytířské kultury, včetně poutavých výpovědí literárních památek. Souvisle s tím autoři zachytili řadu kariérních osudů, vývoj jednotlivých úřadů, nebo informace o služebných postech, jejich náplni či významu. Obsáhle se rovněž věnují postavení žen a dětí na dvoře a v dvorské domácnosti. Nechybí ani pojednání o ideálu rytířství, módní turnajové zábavě, fenoménu dvorské lásky či výklad o možnostech a zvycích při cestování dvorské suity.
  Výrazy tezauru Přemyslovci (rod) * hlava státu * zosobnění moci * kultura * středověk * Čechy (země) * dějiny
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-7286-182-8
  Copy count1, currently available 1
  URLCuria ducis, curia regis (obsah)
  Document kindMonografie
  Curia ducis, curia regis

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81798EXH - externí sklad Holešovice
  Curia ducis, curia regis


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.