Search results

 1. TitleZvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby / Václav Pilík, Dalibor Nový, Petr Dobiáš, Miroslav Sedláček, Martina Kostková, Rostislav Kolář, Jakub Maur
  Author Pilík, Václav 1984- (Author)
  Another authors Nový, Dalibor, 1977- (Author)
  Dobiáš, Petr (Author)
  Sedláček, Miroslav (Author)
  Kostková, Martina (Author)
  Kolář, Rostislav (Author)
  Maur, Jakub (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2020
  Scope260 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právo prakticky
  Note"Právní stav publikace je k 30.11.2019"--Rub titulní strany. Obsah této publikace naleznete také v ASPI
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationJednostranné sliby přináší systematické zpracování dvou specifických oblastí závazkového práva, jejichž souvislost je užší, než se z prvního pohledu zdá. První část se věnuje zvláštním způsobům uzavírání smluv nejen v rozsahu dražby, veřejné soutěže a veřejné nabídky, ale i zvláštních modalit kontraktace stanovených na jiných místech občanského zákoníku nebo ujednaných stranami. Druhá část podává (v naší literatuře dosud chybějící) výklad o jednostranných slibech, a to od „obecného“ slibu, přes veřejný příslib a slib odškodnění, po slib daru a příslib zaměstnání. Text autoři doplnili o přílohy, v nichž nabízejí vzory vybraných právních jednání a editovanou klíčovou judikaturu
  Výrazy tezauru závazkové právo * záruka * ustanovení smlouvy * smlouva
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7598-530-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88743PSS - Poslanecká sněmovna
  Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby
 2. TitleNáhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona / David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, Jan Tuláček
  Author Elischer, David, 1980- (Author)
  Another authors Kobliha, Ivan, 1950- (Author)
  Dobiáš, Petr (Author)
  Kottnauer, Antonín (Author)
  Hunjan Koblihová, Radka (Author)
  Tuláček, Jan (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2020
  Scopexvi, 381 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktik
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace pojednává o náhradě škody a odčinění nemajetkové újmy v soukromém právu po rekodifikaci se zřejmým důrazem na jejich uplatňování v praxi. V první části se autoři věnují úpravě v občanském zákoníku, který je základem úpravy civilních deliktů vůbec. Nabízejí prakticky zaměřený výklad jak obecných skutkových podstat civilní odpovědnosti, tak jednotlivých případů zvláštní povinnosti k náhradě újmy, dále se zabývají specifiky náhrad v obchodních a pracovněprávních vztazích. Pozornost věnují rovněž náhradě škody ve sporech vzniklých v důsledku ohrožení nebo porušení práv průmyslového vlastnictví. Problematice náhrady škody podle autorského zákona je věnována závěrečná část publikace.
  Výrazy tezauru škoda * odpovědnost * náhrada škody * občanské právo * pracovní právo * autorské právo * průmyslové vlastnictví * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  4426 - Pracovně-právní vztahy
  6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  ISBN978-80-7502-382-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88761PSS - Poslanecká sněmovna
  Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona
 3. TitleObchodní podmínky v mezinárodním obchodním styku / Petr Dobiáš, Michal Malacka
  Author Dobiáš, Petr (Author)
  Another authors Malacka, Michal, 1973- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope405 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Praktik
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace popisuje normy mezinárodního práva soukromého, které souvisí s problematikou všeobecných obchodních podmínek, a také s aspekty případného řešení sporů, vyplývajících ze soukromoprávních poměrů s mezinárodním prvkem. Sporné aspekty mohou vzniknout při uzavírání smluv, při užívání obchodních podmínek a při jejich adekvátním zahrnutí do soukromoprávního poměru a při rozlišování situací, které souvisí s realizací obchodu mezi podnikateli a s účastí spotřebitelů v mezinárodních soukromoprávních poměrech.
  Výrazy tezauru obchodní dohoda * obchodní právo * mezinárodní obchod
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  2021 - Mezinárodní obchod
  ISBN978-80-7502-296-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Obchodní podmínky v mezinárodním obchodním styku

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88134PSS - Poslanecká sněmovna
  Obchodní podmínky v mezinárodním obchodním styku
 4. TitlePojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem / Petr Dobiáš
  Author Dobiáš, Petr (Author)
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope324 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace přináší rozbor klíčových aspektů mezinárodního soukromého pojistného práva. Kniha je primárně zaměřena na pojištění podnikatelů, reflektuje však i specifika mezinárodních smluvních pojistných poměrů, které vznikají mezi podnikatelem a spotřebitelem. Kromě analýzy teoretických aspektů zkoumané problematiky obsahuje i řešení otázek, které vznikají v právní praxi v rámci mezinárodního hospodářského styku. Význam mezinárodní právní úpravy pojištění demonstruje autor na recentní judikatuře Soudního dvora Evropské unie a vnitrostátních soudů. Samostatná kapitola je věnována pojištění kybernetické bezpečnosti, které je mimo jiné jedním ze způsobů přesunu podnikatelského rizika spojeného s kybernetickými útoky na pojišťovny.
  Výrazy tezauru pojištění * pojistné právo * podnikavost * mezinárodní právo soukromé * rozhodčí řízení * interpretace práva
  Klasifikační znaky2431 - Pojišťovnictví
  4006 - Organizace podniku
  1231 - Mezinárodní právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-348-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88376PSS - Poslanecká sněmovna
  Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem
 5. TitleDědické právo : kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního : praktická příručka / Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš
  Author Šešina, Martin (Author)
  Another authors Muzikář, Ladislav (Author)
  Dobiáš, Petr (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scopexiii, 882 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle aktuální úpravy hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva.
  Výrazy tezauru dědictví * dědické právo * mezinárodní právo * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-7502-345-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Dědické právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88373PSS - Poslanecká sněmovna
  Dědické právo
 6. TitleSbírka příkladů z mezinárodního práva soukromého / Petr Dobiáš ... [et al.]
  Author Dobiáš, Petr (Author)
  PublicationPraha : Leges, 2014
  Scope126 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru mezinárodní právo soukromé
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-87576-81-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Sbírka příkladů z mezinárodního práva soukromého (obsah)
  Document kindUčebnice
  Sbírka příkladů z mezinárodního práva soukromého

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83813EXH - externí sklad Měšice
  Sbírka příkladů z mezinárodního práva soukromého
 7. TitleSoučasné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení / Petr Dobiáš a kolektiv
  Author Dobiáš, Petr (Author)
  Another responsib. Západočeská univerzita. Právnická fakulta
  IssueVyd. 1.
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
  Scope218 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Na obálce nad názvem: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationV knize jsou rozebírány klady a zápory rozhodčího řízení před stálými rozhodčími soudy především v porovnání s řízením soudním a mediačním. Výhody rozhodčího řízení se projevují mimo jiné při řešení zvláštních druhů sporů (například spory sportovní, spotřebitelské, směnečné a pracovní), a proto je okruhu sporů věnováno několik kapitol. Dále se autoři zaměřili na výhody, které přinášejí sporným stranám nová flexibilní pravidla obsažená v Rozhodčím řádu Mezinárodního rozhodčího soudu při Hospodářské komoře Rakouska z roku 2013 a Rozhodčích pravidlech Belgického centra pro mediaci a arbitráž z roku 2013. Stranou zájmu autorů nezůstaly ani výhody rozhodčího řízení spočívající v možnosti uznání cizích rozhodčích nálezu na základě Newyorské úmluvy z roku 1958.
  Výrazy tezauru rozhodčí řízení * mezinárodní arbitráž * řešení sporů * arbitrážní soud * rozhodčí doložka
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  0816 - Mezinárodní rovnováha
  ISBN978-80-7380-468-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84190PSS - Poslanecká sněmovna
  Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení
 8. TitleRecentní aspekty vnitrostátní a mezinárodní arbitráže / Petr Dobiáš a kolektiv
  Author Dobiáš, Petr (Author)
  Another responsib. Západočeská univerzita. Právnická fakulta
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013
  Scope167 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglická resumé. Na obálce nad názvem: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AudienceKniha je určena rozhodcům, advokátům, soudcům, studentům právnických fakult a všem, kteří se chtějí seznámit s aktuálními trendy v oboru rozhodčího řízení.
  AnnotationPublikace přináší teoretickou a praktickou komparativní analýzu recentních otázek z oblasti vnitrostátní a mezinárodní soukromoprávní arbitráže.
  Výrazy tezauru rozhodčí řízení * mezinárodní arbitráž
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  0816 - Mezinárodní rovnováha
  ISBN978-80-7380-415-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Recentní aspekty vnitrostátní a mezinárodní arbitráže

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82819EXH - externí sklad Měšice
  Recentní aspekty vnitrostátní a mezinárodní arbitráže
 9. TitleZákon o mezinárodním právu soukromém : komentář : podle právního stavu k 1. lednu 2014 / Petr Dobiáš ... [et al.]
  Author Dobiáš, Petr (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Leges, 2013
  Scope528 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  NoteDalší autoři: Pavel Dobiáš ml., Pavel Dobiáš st., Markéta Hálová, Zdeněk Kovařík
  Obsahuje bibliografie a odkazy na související právní předpisy
  AnnotationZákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, vstupuje v účinnost 1. ledna 2014, stejně jako nový občanský zákoník, na který navazuje
  Výrazy tezauru mezinárodní právo soukromé * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-87576-94-6
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  Document kindMonografie
  Zákon o mezinárodním právu soukromém

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83565LSMPEU - legisl. stud. Mezinárodní právo a právo EUIn-Library Use Only
  F 83565EXH - externí sklad Měšice
  Zákon o mezinárodním právu soukromém
 10. TitleMezinárodní pojistné právo se zřetelem k řešení pojistných sporů v rozhodčím řízení : (vybrané kapitoly) / Petr Dobiáš
  Author Dobiáš, Petr (Author)
  PublicationPraha : Leges, 2011
  Scope268 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktik
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy a bibliografii
  AudiencePub. je určena pojišťovnám, advokátům, soudcům, studentům právnických fakult, jakož i všem, kteří se v praxi setkávají s problematikou mezinárodního pojistného práva.
  AnnotationAutor se zaměřil především na oblast evropského mezinárodního práva soukromého a procesního v pojistných věcech. Výklad je doplněn o relevantní judikaturu Soudního dvora EU. Spory v mezinárodních pojistných věcech jsou řešeny také v rozhodčím řízení, a proto je věnována samostatná kapitola zákonné úpravě spotřebitelské a pojistné arbitráže ve vybraných evropských státech a průběhu rozhodčího řízení před specializovanými stálými rozhodčími soudy (ARIAS UK, ARIAS US a CEFAREA).
  Výrazy tezauru mezinárodní právo soukromé * pojistné právo * pojistné plnění * pojistná smlouva * rozhodčí řízení * soudní řízení * pojištění zákonné odpovědnosti * pojištění motorových vozidel * dopravní pojištění * ochrana spotřebitele * rozsudek Soudního dvora ES
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  1221 - Soudnictví
  1231 - Mezinárodní právo
  2431 - Pojišťovnictví
  ISBN978-80-87576-04-5
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Mezinárodní pojistné právo se zřetelem k řešení pojistných sporů v rozhodčím řízení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81504EXH - externí sklad Měšice
  F 81504EXH - externí sklad Měšice
  Mezinárodní pojistné právo se zřetelem k řešení pojistných sporů v rozhodčím řízení