Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0059312^"
 1. TitlePéče o jmění nezletilého dítěte / Jindřich Psutka
  Author Psutka, Jindřich, 1979- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2021
  Scopexix, 476 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právní praxe
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace se zaměřuje na bližší vymezení péče o jmění nezletilého, tedy nesvéprávného dítěte. V rámci výkladu se klade důraz na rodičovskou péči o jmění, která tvoří součást rodičovské odpovědnosti. Stranou pozornosti nezůstává ani péče o jmění nezletilého dítěte jinými osobami
  Výrazy tezauru dítě * nezletilost * dluh * vlastnictví * příbuzenský vztah * poručenství * právo dozoru * Česká republika
  Klasifikační znaky2816 - Demografie a populace
  1211 - Občanské právo
  2806 - Rodina
  ISBN978-80-7400-829-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Péče o jmění nezletilého dítěte

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89951PSS - Poslanecká sněmovna
  Péče o jmění nezletilého dítěte
 2. TitleSoudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku : komentovaný rejstřík judikatury a její použití po rekodifikaci / Petr Bezouška, Milan Hulmák, Jindřich Psutka, Tomáš Doležal
  Author Bezouška, Petr, 1978- (Author)
  Another authors Hulmák, Milan, 1975- (Author)
  Psutka, Jindřich, 1979- (Author)
  Doležal, Tomáš, 1976- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scopexi, 735 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Právní stav publikace je k 31.10.2015
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationDne 1. ledna 2014 se stal účinným zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jenž přinesl do soukromoprávních vztahů změny většího či menšího rozsahu. Vznikly instituty nové, instituty zcela odlišné od předchozí právní úpravy, obnovily se některé instituty dříve známé a došlo i ke změně v právní terminologii. Autoři se v souvislosti s uvedenými změnami zamysleli nad tím, jak se vypořádat s dosavadní judikaturou, jako významným vodítkem pro interpretaci právních předpisů. Výsledkem jejich snahy je monografie, která zpracovává více než tisíc rozhodnutí, která jsou uspořádána do rejstříků tříděných podle různých kritérií. V prvním rejstříku, jenž je tříděn podle ustanovení nového občanského zákoníku, jsou jednotlivá rozhodnutí autory komentována a doplněna o informaci, zda jsou či nejsou použitelná po rekodifikaci. Kritérii pro třídění druhého a třetího rejstříku byla data vydání rozhodnutí a klíčová slova.
  Výrazy tezauru občanské právo * soudní řízení * Česká republika * monografie
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7552-090-6
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  URLSoudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku (obsah)
  Document kindJudikáty
  Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85797EXH - externí sklad Holešovice
  F 85797LSJU - legisl.stud. JudikaturaIn-Library Use Only
  Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku
 3. TitleSpolečné jmění manželů / Jindřich Psutka
  Author Psutka, Jindřich, 1979- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2015
  Scopexvi, 303 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právní instituty
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace pojednává o společném jmění manželů po přijetí nového občanského zákoníku. Jakkoliv je tento institut stále pevně usazen na čelním místě úpravy manželského majetkového práva, i on prodělal v souvislosti s rekodifikací soukromého práva řadu podstatných změn. I v rámci úpravy manželských majetkových vztahů došlo k výraznému zohlednění principu smluvní autonomie, zásadním způsobem byla posílena i ochrana práv třetích osob. Nová monografie se snaží postihnout úpravu institutu společného jmění manželů komplexně. Zpracování vychází v základu ze srovnání předchozí a nové úpravy. Hledá přitom přetrvávající shody i vzájemné odlišnosti obou úprav. Výklad také průběžné vyhodnocuje i použitelnosti dřívější judikatury.
  Výrazy tezauru manželé * vlastnictví * soukromé právo * soukromý majetek * spoluvlastnictví * Česká republika * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky2806 - Rodina
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-565-7
  Copy count1, currently available 1
  URLSpolečné jmění manželů (obsah)
  Document kindMonografie
  Společné jmění manželů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85261EXH - externí sklad Holešovice
  Společné jmění manželů
 4. TitleVěcná břemena : § 151n - § 151r občanského zákoníku : podrobný komentář k jednotlivým ustanovením včetně vybrané judikatury a komentáře k právní úpravě této problematiky v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) / Karel Eliáš, Jindřich Psutka
  Author Eliáš, Karel, 1955- (Author)
  Another authors Psutka, Jindřich, 1979- (Translator)
  PublicationPraha : Linde, 2012
  Scope69 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a odkazy na související právní předpisy
  Výrazy tezauru občanský zákoník * vlastnictví * právní postavení * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7201-893-2
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKomentované zákony
  Věcná břemena

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82041EXH - externí sklad Holešovice
  F 82041EXH - externí sklad Holešovice
  Věcná břemena
 5. TitleSpoluvlastnictví a společné jmění manželů : § 136 - § 151 občanského zákoníku : podrobný komentář k jednotlivým ustanovením včetně vybrané judikatury a komentáře k právní úpravě této problematiky v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) / Michaela Zuklínová, Jindřich Psutka
  Author Zuklínová, Michaela, 1949- (Author)
  Another authors Psutka, Jindřich, 1979- (Interviewer)
  PublicationPraha : Linde, 2012
  Scope161 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy a bibliografii
  Výrazy tezauru manželé * soukromý majetek * komentář k zákonu * spoluvlastnictví
  Klasifikační znaky2806 - Rodina
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-86131-58-0
  Copy count2, currently available 2
  Document kindPříručky
  Spoluvlastnictví a společné jmění manželů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82040EXH - externí sklad Holešovice
  F 82040EXH - externí sklad Holešovice
  Spoluvlastnictví a společné jmění manželů
 6. TitleNájemní smlouva, zvláštní ustanovení o nájmu bytu : § 663 - § 719 občanského zákoníku : podrobný komentář k jednotlivým ustanovením včetně vybrané judikatury a komentáře k právní úpravě této problematiy v tzv. novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) / Michaela Zuklínová, Pavla Schödelbauerová ; [judikaturu k jednotlivým ustanovením vybral a doplnil Jindřich Psutka]
  Author Zuklínová, Michaela, 1949- (Author)
  Another authors Schödelbauerová, Pavla, 1960- (Author)
  Psutka, Jindřich, 1979- (Author)
  PublicationPraha : Linde, 2012
  Scope319 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationAutoři zpracovali pro praktické využití podrobný komentář k jednotlivým ustanovením občanského zákoníku, která upravují nájemní smlouvu obecně a nájem bytu, doplněný vybranou důležitou judikaturou. U každého ustanovení je zároveň komentář k právní úpravě dané problematiky v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) účinném od 1. 1. 2014. Platná právní úprava občanskoprávních vztahů se bude používat na všechny případy vzniklé do doby nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, samozřejmě pokud si strany nedohodnou, že již využijí novou občanskoprávní úpravu. Tyto dohody však nelze v praxi moc předpokládat s ohledem na zcela nové a daleko širší pojetí nové úpravy.
  Výrazy tezauru pronájem nemovitosti * byt * občanský zákoník * komentář k zákonu * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky2846 - Urbanismus a výstavba
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7201-890-1
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKomentované zákony
  Nájemní smlouva, zvláštní ustanovení o nájmu bytu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82173EXH - externí sklad Holešovice
  F 82173EXH - externí sklad Holešovice
  Nájemní smlouva, zvláštní ustanovení o nájmu bytu
 7. TitleOdpovědnost za ekologické škody v občanském právu / Jindřich Psutka
  Author Psutka, Jindřich, 1979- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011
  Scopexiii, 419 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právní monografie
  NoteAnglické resumé. "Právní stav publikace je ke dni 15.9.2011"--Rub tit. s.
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationAutor v knize přistupuje k problematice ekologických škod z pohledu civilního práva a systematicky zpracovává i další, speciální právní úpravy týkající se tohoto tématu, jako je zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.), zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (č. 334/1992 Sb.), zákon o vodách (č. 254/2001 Sb.), zákon o lesích (č. 289/1995 Sb.), zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty (č. 78/2004 Sb.) nebo horní zákon (č. 44/1988 Sb.). Kniha obsahuje obecný výklad o odpovědnosti za škodu v občanském právu, pojmové vymezení ekologické škody, výklad o předpokladech vzniku odpovědnosti za škodu, výklad o povaze jednotlivých složek životního prostředí v občanském právu, pojednání o způsobu a rozsahu náhrady škody, výklad o promlčení a rozbor platné právní úpravy s dodatkem o možných trendech budoucí právní úpravy.
  Výrazy tezauru ekologická odpovědnost * odpovědnost * ekologické právo * občanské právo
  Klasifikační znaky5206 - Ekologická politika
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7357-559-5
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81477EXH - externí sklad Holešovice
  F 81477EXH - externí sklad Holešovice
  Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.