Search results

 1. TitleŽil jsem ve středověku / Jiří Kejř
  Author Kejř, Jiří, 1921-2015 (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Academia, 2012
  Scope266 s., [20] s. obr. příl. : il., portréty, 1 faksim. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Paměť sv. 43
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationVzpomínky historika specializujícího se na právní dějiny středověku. Jiří Kejř vystudoval právnickou fakultu a po celý život působil na několika pracovištích Akademie věd, kde se zabýval svým oborem – právními dějinami středověku. Jeho prostředím je jeho ústav a kruh odborných znalců. V textu vzpomínek se objeví řada jeho kolegů, přátel, ale i významných zahraničních vědců. Jeho život je nerozlučně spojen především s jeho dílem, takže vzpomíná i na některé publikace nebo články, jimiž se zabýval v průběhu úctyhodných téměř šesti desetiletí své práce.
  Výrazy tezauru Kejř, Jiří (1921-) * historie * historie práva * životopis
  Klasifikační znaky3221.2 - Biografie a korespondence
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-200-2046-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMemoáry
  Žil jsem ve středověku

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81959externí sklad Měšice
  Žil jsem ve středověku
 2. TitleVýbor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin / Jiří Kejř
  Author Kejř, Jiří, 1921-2015 (Author)
  IssueVyd. v tomto výboru 1.
  PublicationPraha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, 2012
  Scope485 s. : 1 portrét, faksim. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English ; Italština ; Latin ; Němčina ; Francouzština
  Jazyk resuméFrancouzština, Němčina, English, Italština
  Edition Studie o rukopisech. Monographia sv. 18
  NoteČást. anglický, italský, francouzský, latinský a německý text, francouzská, německá, anglická a italská resumé. Vydáno ve spolupráci s komisí pro soupis a studium rukopisů
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Annotation24 rozprav a studií právního historika, husitologa a kodikologa Doc. JUDr. Jiřího Kejře, DrSc., které jsou průřezem jeho celoživotního díla a představují jeden ze základních vkladů do bibliografie kanonického práva a kodikologie nejen v naší, ale i evropské odborné literatuře. Nalezneme zde rozpravy k základním rukopisným pramenům týkajících se disputací na pražské univerzitě i s nimi souvisejícími sbírkami kvestií. Další skupina prací se zabývá rukopisným dochováním základních kanonicko-právních sbírek - dekretu Gratianova, Dekretálů Řehoře IX. a Klementin. S tím souvisí i komentáře k těmto sbírkám a profily významných kanonistů, jejichž texty jsou v našich sbírkách uloženy. Základní jsou studie věnované summám confessorum a penitenciální literatuře, které jsou často objevné i v celoevropském kontextu. Cenné jsou studie týkající se rozšíření kanonistických rukopisů v českých zemích a bilanční zpráva o příspěvku české kodikologie k právní historii.
  Výrazy tezauru kanonické právo * historie práva * vědecká zpráva * právní věda * historický přehled
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  3221 - Dokumentace
  ISBN978-82-86495-95-8
  Copy count1, currently available 1
  URLVýbor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin (obsah)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82739externí sklad Měšice
 3. TitleJan Hus známý i neznámý : (resumé knihy, která nebude napsána) / Jiří Kejř
  Author Kejř, Jiří, 1921-2015 (Author)
  Another responsib. Univerzita Karlova
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Karolinum, 2009
  Scope137 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteChronologický přehled. Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
  Obsahuje bibliografie a chronologii
  AnnotationAutor vypráví příběh života mistra Jana Husa, systematicky vysvětluje pohnutky jednání tohoto významného myslitele i podstatu jeho individualistického založení. Shrnuje tak své početné práce, které se Husa dotkly nebo zcela zásadně analyzovaly okolnosti jeho procesu u kurie a na koncilu kostnickém. Podává zhuštěně vysvětlení nepřesných či zavádějících tvrzení spojených s Husem, která se objevují ve velmi bohaté odborné i popularizující husovské literatuře. Shrnutí a vyvrácení dosavadních omylů kolem Husa, jeho přátel i protivníků jsou hlavním cílem Kejřovy knihy.
  Výrazy tezauru Hus, Jan (asi 1371-1415) * životopis * teologie * církev * kanonické právo * náboženský konflikt * Čechy (země) * Evropa * 14. století * 15. století
  Klasifikační znaky3221.2 - Biografie a korespondence
  2831 - Kultura a náboženství
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-246-1643-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Jan Hus známý i neznámý (obsah)
  Document kindStudie
  Jan Hus známý i neznámý

  book

  Call numberLocationInfo
  F 78551externí sklad Měšice
  Jan Hus známý i neznámý
 4. TitleZ počátků české reformace / Jiří Kejř
  Author Kejř, Jiří, 1921-2015 (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : L. Marek, 2006
  Scope271 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Deus et gentes sv. 6
  NoteVydáno v rámci výzkumného záměru "Církve v českých zemích a otázka nacionalismu - historické problémy, jejich překonání a výhled směrem k mnohonárodnostní a multikulturní evropské společnosti". 750 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru teologie * protestantismus * církev * občanské právo * křesťan * historie středověku * 14. století * 15. století * Hus, Jan (asi 1371-1415)
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  3611.2 - Historie
  ISBN80-86263-81-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Z počátků české reformace

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75437externí sklad Měšice
  Z počátků české reformace
 5. TitleAus Böhmens Verfassungsgeschichte : Staat, Städtewesen, Hussitentum / Jiří Kejř
  Author Kejř, Jiří, 1921-2015 (Author)
  Another responsib. Filozofický ústav (Akademie věd ČR)
  Issue1. Aufl.
  PublicationPrag : Filosofia, 2006
  Scope517 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageNěmčina
  NoteVydavatel: Filozofický ústav AV ČR
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
  Výrazy tezauru historie práva * ústava * Čechy (země) * středověk * stát
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  3611.2 - Historie
  ISBN80-7007-241-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Aus Böhmens Verfassungsgeschichte

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76393externí sklad Měšice
  Aus Böhmens Verfassungsgeschichte
 6. TitlePrávní život v husitské Kutné Hoře. Část 1 / Jiří Kejř
  Author Kejř, Jiří, 1921-2015 (Author)
  IssueVydání druhé
  PublicationKutná Hora : Kuttna, 2002
  Scope112 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteNázev z obálky
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationMonografie podává obraz dějin, hospodářství a právního systému Kutné Hory za husitské revoluce. Na základě studia archivního materiálu jsou osvětleny sociální poměry, správa města a majetková práva, jak se projevovala v manželství, ve vlastnictví nemovitostí, v závazcích a dědictví. Autor ukazuje, že husitským hnutím nebyl právní řád potlačen. Archivní doklady naopak svědčí o péči, která byla věnována chodu správy, soudnictví a zajišťování soukromých práv.
  Výrazy tezauru město * správní celek * hospodářství * vlastnictví * Středočeský kraj * Čechy (země) * 15. století
  Klasifikační znaky2846 - Urbanismus a výstavba
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  1621 - Hospodářská struktura
  1211 - Občanské právo
  ISBN80-86406-21-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Právní život v husitské Kutné Hoře

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90425Poslanecká sněmovna
 7. TitlePrávní život v husitské Kutné Hoře. Část 2 / Jiří Kejř
  Author Kejř, Jiří, 1921-2015 (Author)
  IssueVydání druhé
  PublicationKutná Hora : Kuttna, 2002
  Scopestrany 113-188 ; 21 cm TTT
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteNázev z obálky
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  ISBN80-86406-21-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Právní život v husitské Kutné Hoře

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90425Poslanecká sněmovna
 8. TitleHusův proces / Jiří Kejř
  Author Kejř, Jiří, 1921-2015 (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Vyšehrad, 2000
  Scope235 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Edice Historica : Vyšehrad
  NoteSeznam zkratek. Bibl.. Rejstřík
  Výrazy tezauru 15. století * církev * duchovenstvo * Hus, Jan (asi 1371-1415) * křesťanství
  Klasifikační znaky3221.2
  3611.2
  ISBN80-7021-387-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Husův proces

  book

  Call numberLocationInfo
  F 69774externí sklad Měšice
  Husův proces
 9. TitleVznik městského zřízení v českých zemích / Jiří Kejř
  Author Kejř, Jiří, 1921-2015 (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Karolinum, 1998
  Scope345 s. : fot.
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteResumé něm.. Sez. zkr.. Bibliogr.. Rejstř.
  Výrazy tezauru Česká republika * historie středověku * město
  Klasifikační znaky2846 - Urbanismus a výstavba
  3611.2 - Historie
  ISBN80-7184-515-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Vznik městského zřízení v českých zemích

  book

  Call numberLocationInfo
  E 13958externí sklad Měšice
  Vznik městského zřízení v českých zemích
 10. TitleHusité / Jiří Kejř ; fot. Jiří Ployhar
  Author Kejř, Jiří, 1921-2015 (Author)
  Another authors Ployhar, Jiří (Illustrator)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Panorama, 1984
  Scope265 s. : [32] s. fot. (některé barev.) ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Stopy, fakta, svědectví
  NoteChronologická tabulka hl. událostí.. Kdo je kdo v husitství.. Pozn. k fot.. Přehl. lit.. Terminologický slovníček.. 30000 výt.. Obálka a vazba Milan Hegar
  Výrazy tezauru 14. století * 15. století * církev * Čechy (země) * dějiny * náboženství
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  F 60655externí sklad Měšice