Search results

 1. TitleInsolvenční praxe : problémy a výzvy pro léta dvacátá / Schönfeld, Kuděj, Havel, Sprinz a kol.
  Author Schönfeld, Jaroslav (Author)
  Another authors Kuděj, Michal (Author)
  Havel, Bohumil, 1975- (Author)
  Sprinz, Petr (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2020
  Scopexxii, 208 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Česká a anglická resumé
  AnnotationKniha obsahuje patnáct vzájemně provázaných studií zabývajících se různými aspekty insolvenčního práva. Jednotlivé příspěvky jsou cíleně tematicky zaměřeny na otázky, které budou klíčovými oblastmi diskusí o insolvenčním právu ve dvacátých letech našeho století. To znamená, že texty reflektují silnou novelizační aktivitu roku 2019 a analyzují její dopad na budoucí vývoj, předjímají také směry úvah o dalším vývoji insolvenční legislativy. Velká pozornost je proto věnována nové evropské směrnici o restrukturalizaci a insolvenci a její implementaci do českého právního systému.
  Výrazy tezauru solventnost * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7400-780-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Insolvenční praxe

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89000PSS - Poslanecká sněmovna
  Insolvenční praxe
 2. TitleTransformace a restrukturalizace podniku / Jaroslav Schönfeld a kol.
  Author Schönfeld, Jaroslav (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2018
  Scopexxx, 422 stran : ilustrace ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Beckova edice ekonomie
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Česká a anglické resumé
  AnnotationKolektiv autorů předkládá detailní pohled na otázky transformace a restrukturalizace podniku doplněné o rozsáhlé případové studie konkrétních podniků, které se dostaly do ekonomické krize. Kniha je navíc obohacena o méně obvyklý pohled na tuto oblast z hlediska behaviorální ekonomie. Autoři sledují problematiku nejen ze strany věřitelů, ale i očima dlužníků, hledají motivace manažerů, insolvenčních správců i soudu.
  Výrazy tezauru výrobní politika * správa podniku * solventnost * vedení společnosti
  Klasifikační znaky6406 - Výroba
  4006 - Organizace podniku
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7400-690-6
  Copy count1, currently available 1
  URLTransformace a restrukturalizace podniku (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Transformace a restrukturalizace podniku

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87388PSS - Poslanecká sněmovna
  Transformace a restrukturalizace podniku
 3. TitleInsolvenční řízení : (očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona) / Luboš Smrčka, Jan Plaček, Jaroslav Schönfeld, Lee Louda
  Author Smrčka, Luboš (Author)
  Another authors Plaček, Jan (Author)
  Schönfeld, Jaroslav (Author)
  Louda, Lee (Author)
  IssuePrvní vydání
  Publication[Praha] : Professional Publishing, 2016
  Scope308 stran : barevné ilustrace ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteČeské a anglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy, rejstřík a přehled souvisejících právních předpisů
  AnnotationKomplexní pohled na vývoj insolvenčních řízení v České republice v letech 2008 až 2015, tedy po celou dobu účinnosti Insolvenčního zákona číslo 182/2006, Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení. Publikace poskytuje pohled jak z ekonomické strany, tak i potřebné právní analýzy, zaobírá se postupem novelizací zákona a dalšími okolnostmi fungování celého insolvenčního systému. Detailně jsou rozebírány např. šikanózní návrhy, rozhodovací praxe jednotlivých insolvenčních soudů, doba trvání insolvenčních řízení, výnosy z těchto řízení pro jednotlivé typy věřitelů a řada dalších skutečností. Publikace se zabývá i problematikou kriminálních činů, provázejících insolvenční řízení.
  Výrazy tezauru solventnost * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7431-151-2
  Copy count2, currently available 2
  URL Insolvenční řízení (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Insolvenční řízení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86177PSS - Poslanecká sněmovna
  F 86177PSS - Poslanecká sněmovna
  Insolvenční řízení
 4. TitleModerní pohled na oceňování pohledávek : problém aktiv zvláště v insolvenčním řízení / Jaroslav Schönfeld
  Author Schönfeld, Jaroslav (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2011
  Scopexv, 169 s. : il. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition C. H. Beck pro praxi
  NoteTerminologický slovník
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPodniky v České republice se stále častěji setkávají s problematikou vzniku rizikových pohledávek. Vznik problémových či nedobytných pohledávek se přitom nevyhýbá ani takovým institucím, jako jsou banky. K řešení problémových pohledávek věřitelé volí různé strategie. Text obsahuje nejen ekonomický, ale i právní pohled na oceňování pohledávek. Zabývá se také způsoby řešení úpadku, oceněním a zpeněžením majetkové podstaty a možnostmi uspokojení věřitelů. Zvláštní kapitoly jsou věnovány způsobům simulace insolvenčního řízení a také novým možnostem a přístupům v oceňování pohledávek.
  Výrazy tezauru pohledávka * solventnost
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7400-302-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Moderní pohled na oceňování pohledávek

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81244EXH - externí sklad Měšice
  Moderní pohled na oceňování pohledávek