Search results

 1. TitleObchodní smlouvy / Jakub Dohnal, Miroslav Galvas, Jakub Oliva
  Author Dohnal, Jakub, 1984- (Author)
  Another authors Galvas, Miroslav, 1988- (Author)
  Oliva, Jakub, 1990- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2016
  Scopexvi, 214 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní praxe
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPříručka pro praxi a upozornění na problémy, které přinášejí současné kontrakty, od vyjednávání smlouvy až po vymáhání pohledávek, které ze smlouvy plynou.
  Výrazy tezauru obchodní smlouva * Česká republika
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7400-489-6
  Copy count2, currently available 2
  URL Obchodní smlouvy (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Obchodní smlouvy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85986PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85986PSS - Poslanecká sněmovna
  Obchodní smlouvy
 2. TitleNáhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku : komentář k § 2894 až § 2971 : metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví / Blanka Vítová, Jakub Dohnal, Jan Kotula
  Author Vítová, Blanka (Author)
  Another authors Dohnal, Jakub, 1984- (Author)
  Kotula, Jan (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationOlomouc : ANAG, 2015
  Scope335 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právo
  NoteOdkazy na související právní předpisy a bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace řeší náhradu škody a náhradu nemajetkové újmy v soukromém právu. Jedná se o poznámkové vydání právní úpravy odpovědnosti za škodu v novém občanském zákoníku s vytyčením změn, které byly v novém občanském zákoníku zavedeny oproti stávající úpravě.
  Výrazy tezauru náhrada škody * závazková odpovědnost * odpovědnost * občanské právo * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7263-940-3
  Copy count1, currently available 1
  URLNáhrada majetkové a nemajetkové újmy (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84915EXH - externí sklad Měšice
  Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku
 3. TitleSousedské spory z hlediska práva soukromého / Jakub Dohnal
  Author Dohnal, Jakub, 1984- (Author)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Právnická fakulta
  Issue1. vyd.
  PublicationOlomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014
  Scope167 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Monografie
  NoteNa obálce pod názvem: Právnická fakulta
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace se zabývá oblastí sousedských sporů z hlediska práva soukromého. V souvislosti s novým občanským zákoníkem, který nabyl účinnosti 1. 1. 2014, se tato monografie snaží shrnout nové pojetí problematiky a předkládá rovněž judikaturu dříve platného občanského zákoníku, která bude použitelná i po účinnosti nových předpisů. Jelikož se jedná o téma velmi aktuální a živé, zabývá se i procesními aspekty řešení těchto sporů s přesahy do občanského soudního řízení.
  Výrazy tezauru soukromé právo * občanský zákoník * Česká republika * monografie
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-244-4041-5
  Copy count1, currently available 1
  URLSousedské spory z hlediska práva soukromého (obsah)
  Document kindMonografie
  Sousedské spory z hlediska práva soukromého

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84814EXH - externí sklad Měšice
  Sousedské spory z hlediska práva soukromého
 4. TitleSpotřebitel : jak být úspěšný v reklamačním řízení a bránit svá práva před soudem / [Jakub Dohnal, Tomáš Šperka]
  Author Dohnal, Jakub, 1984- (Author)
  Another authors Šperka, Tomáš (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2013
  Scope56 s. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Additional Variant TitlesPraktický sešit - Spotřebitel
  NoteNázev z obálky. Název v tiráži: Praktický sešit - Spotřebitel
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace seznámí čtenáře s postavením spotřebitele při nákupu zboží a sjednávání služeb, přináší užitečné informace o tom, jak postupovat a chovat se v soudním řízení, a poradí, jak se zachovat při případné exekuci. Zohledňuje již i úpravu v novém občanském zákoníku. Zabývá se nově i nakupováním na předváděcích akcích, po internetu, spotřebitelským úvěrem atd.
  Výrazy tezauru Česká republika * ochrana spotřebitele * smlouva * soudní řízení * spotřebitel * obchodní smlouva * vypovědění smlouvy
  Klasifikační znaky2026 - Spotřeba
  1221 - Soudnictví
  2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7357-399-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Spotřebitel

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16429EXH - externí sklad Měšice
  Spotřebitel
 5. TitleSpotřebitelský úvěr : praktická příručka s příklady a judikaturou / Jakub Dohnal
  Author Dohnal, Jakub, 1984- (Author)
  PublicationPraha : Leges, 2011
  Scope128 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktik
  NoteAnglické resumé. Podnázvy na obálce: zákon o spotřebitelském úvěru - nesplněná očekávání, nové povinnosti věřitelů, odstoupení od úvěrové smlouvy, úroky z úroků, procesní zvláštnosti ve spotřebitelsko-úvěrových sporech, rozhodčí doložky ve spotřebitelských úvěrech, vliv nového občanského zákoníku na spotřebitelské úvěry, jak se obchází zákon?
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPraktická příručka nabízí čtenáři ucelený pohled na problematiku spotřebitelského úvěru, která přesahuje do několika právních předpisů, a hodnotí dílčí právní problémy z pohledu teorie. Zatímco advokáty a soudce bude zajímat, zda spotřebitel může prodloužit promlčecí dobu dle obchodního zákoníku, či zda lze smluvně stanovit fikci doručení mezi stranami tak, aby se spotřebitel nedozvěděl o odstoupení od smlouvy, spotřebitelé se mohou dozvědět, jak je to opravdu se smluvně stanovenými úroky z prodlení, či odkazem na obchodní podmínky umístěným na internetu. Právní oddělení bank může díky této publikaci připravit své vedení na novou situaci, která v oblasti vyvstane v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. Výklad není pouhým přepisem zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ale praktickým pohledem na danou problematiku, který má přesahy i do chystané kompletní změny civilního práva. U každého dílčího problému je uvedena četná judikatura a praktický příklad.
  Výrazy tezauru spotřební úvěr
  Klasifikační znaky2416 - Úvěrové a finanční instituce
  ISBN978-80-87212-76-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Spotřebitelský úvěr (obsah)
  Document kindPříručky
  Spotřebitelský úvěr

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80917EXH - externí sklad Měšice
  Spotřebitelský úvěr