Search results

 1. TitleMedicínské právo / Jolana Těšinová, Tomáš Doležal, Radek Policar
  Author Těšinová, Jolana, 1969- (Author)
  Another authors Doležal, Tomáš, 1976- (Author)
  Policar, Radek, 1977- (Author)
  Issue2. vydání
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2019
  Scopexxxiii, 460 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AudiencePublikace je určena posluchačům lékařských fakult, lékařům i ostatním zdravotnickým pracovníkům, poskytovatelům zdravotních služeb, jakož i studentům práv a právníkům řešícím ve své praxi medicínskoprávní otázky. Užitečné informace poskytne také představitelům správních úřadů zabývajících se problematikou zdravotnictví.
  AnnotationPublikace podává systematický přehled, ale i výklad základních právních institutů a právních vztahů regulujících poskytování zdravotních služeb, resp. zdravotní péče v České republice. Zaměřuje se především na oblast autonomie pacienta a její limitace při poskytování zdravotní péče, informovaný souhlas a odmítnutí péče, vedení zdravotnické dokumentace a nakládání s ní, ochranu a poskytování informací ve zdravotnictví, odmítnutí přijetí pacienta do péče a ukončení léčby. Zdůrazněny jsou také právní aspekty specifických zdravotních služeb, zejména zásahy do reprodukčních orgánů, výzkum ve zdravotnictví, lékařská genetika, nakládání s lidským tělem a oblast transplantací. Pozornost je věnována též základním podmínkám k poskytování zdravotních služeb, předpokladům způsobilosti k výkonu lékařského povolání, oblasti léčiv a zdravotnických prostředků. Samostatně je zpracována problematika právní odpovědnosti lékaře a poskytovatele zdravotních služeb.
  Výrazy tezauru zdravotnická legislativa * Česká republika
  Klasifikační znaky2841 - Zdraví
  ISBN978-80-7179-318-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Call numberLocationInfo
  F 88088PSS - Poslanecká sněmovna
  Medicínské právo
 2. TitleMetodika odškodňování imateriálních újem na zdraví / Roman Žďárek, Jolana Těšinová, Marta Škárová, Robert Waltr, František Púry a kolektiv
  Author Žďárek, Roman, 1973- (Author)
  Another authors Těšinová, Jolana, 1969- (Author)
  Škárová, Marta, 1948- (Author)
  Waltr, Robert, 1960- (Author)
  Púry, František, 1958- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2015
  Scopexiv, 164 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní praxe
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationNový občanský zákoník bez náhrady zrušil vyhlášku, která stanovovala bodové ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění. Došlo tak k zásadní změně právní úpravy v odškodňování nemateriálních újem na zdraví – bolestného a náhrady za ztížení společenského uplatnění. Publikace je především praktickým návodem, jak aplikovat Metodiku, kterou Nejvyšší soud České republiky přijal jako reakci na proběhlou legislativní změnu. Věnuje se též teoretickým východiskům, související hmotněprávní úpravě a také procesním aspektům – uplatnění nároku jak v občanskoprávním, tak případně v trestním (adhezním) řízení.
  Výrazy tezauru škoda * zdraví veřejnosti * odškodnění * občanskoprávní žaloba * přístup k zaměstnání * publikace * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  2841 - Zdraví
  ISBN978-80-7400-280-9
  Copy count1, currently available 0
  URLMetodika odškodňování imateriálních újem na zdraví (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Call numberLocationInfo
  F 85265PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until *14.11.2019)
  Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví
 3. TitleMedicínské právo / Jolana Těšinová, Roman Žďárek, Radek Policar
  Author Těšinová, Jolana, 1969- (Author)
  Another authors Žďárek, Roman, 1973- (Author)
  Policar, Radek, 1977- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2011
  Scopexxxiii, 414 s. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy mezioborové učebnice
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AudiencePublikace je určena posluchačům lékařských fakult, lékařům a ostatním zdravotnickým pracovníkům vykonávajícím své povolání, managmentu zdravotnických zařízení, studujícím práv a právníkům přicházejícím ve své praxi do styku s medicínským právem; užitečné informace poskytne i představitelům správních úřadů zabývajících se problematikou zdravotnictví.
  AnnotationKomplexní pohled na právní vztahy vznikající při poskytování zdravotní péče s akcentem na ústřední vztah medicínského práva, jímž je vztah mezi poskytovatelem zdravotní péče a pacientem. Publikace podává systematický přehled základních práv a povinností zdravotnických pracovníků a pacientů při poskytování zdravotní péče, ale i řádný výklad základních právních institutů. Zaměřuje se především na oblast informovaného souhlasu pacienta, odmítnutí zdravotní péče, vedení zdravotnické dokumentace, poskytování informací ve zdravotnictví, ukončení léčby. Zdůrazněny jsou i právní aspekty specifických zdravotních výkonů, a to zejména zásahů do reprodukčních orgánů, výzkumu ve zdravotnictví, nakládání s lidským tělem a transplantací. Pozornost je věnována i postavení zdravotnického zařízení a základním předpokladům způsobilosti k výkonu lékařského povolání. Samostatně je zpracována problematika právní odpovědnosti lékaře a zdravotnického zařízení.
  Výrazy tezauru zdravotnická legislativa * Česká republika
  Klasifikační znaky2841 - Zdraví
  ISBN978-80-7400-050-8
  Copy count3, currently available 3
  URL Medicínské právo (obsah)
  Document kindUčebnice
  Call numberLocationInfo
  F 80766EXH - externí sklad Měšice
  F 80766EXH - externí sklad Měšice
  F 80766EXH - externí sklad Měšice
  Medicínské právo