Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0057946^"
 1. TitleOnline soudnictví v České republice / Zbyněk Loebl, Pavel Loutocký, Martin Maisner, Michal Matějka, Radim Polčák, Marína Urbániková
  Author Loebl, Zbyněk (Author)
  Another authors Loutocký, Pavel (Author)
  Maisner, Martin, 1959- (Author)
  Matějka, Michal, 1977- (Author)
  Polčák, Radim, 1978- (Author)
  Urbániková, Marína, 1988- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2021
  Scopexiv, 146 stran : ilustrace ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní monografie
  NoteChronologický přehled
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace se zaobírá etickými, právními a rovněž sociologickými aspekty budování online soudnictví v České republice.
  Výrazy tezauru soudní řízení * soudní systém * Internet * informační technologie * Evropa * Česká republika
  Klasifikační znaky1226 - Organizace právního systému
  3226 - Komunikace
  ISBN978-80-7676-131-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Online soudnictví v České republice

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89830PSS - Poslanecká sněmovna
  Online soudnictví v České republice
 2. TitleZáklady sportovního práva / Martin Maisner, Petr Doubrava, Jiří Janák, Barbora Vlachová, Michaela Dombrovská
  Author Maisner, Martin, 1959- (Author)
  Another authors Doubrava, Petr, 1972- (Author)
  Janák, Jiří, 1983- (Author)
  Vlachová, Barbora 1988- (Author)
  Dombrovská, Michaela, 1976- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2019
  Scopexvii, 156 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní praxe
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace přibližuje některé obecné právní aspekty sportovní činnosti (například problematiku dopingu, pojištění ve sportu, řešení sporů či postavení dítěte-sportovce). Zároveň se zaměřuje na právní úpravu a vnitřní organizaci v rámci vybraných sportovních odvětví – fotbalu, bojových sportů, motoristického sportu a jógy.
  Výrazy tezauru sport * profesionální sport * sportovní organizace * dopování * Česká republika
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7400-744-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Základy sportovního práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88270EXH - externí sklad Holešovice
  Základy sportovního práva
 3. TitleZákon o zpracování osobních údajů : komentář / Barbora Vlachová, Martin Maisner
  Author Vlachová, Barbora 1988- (Commentator for written text)
  Another authors Maisner, Martin, 1959- (Commentator for written text)
  Česko. Zákon o zpracování osobních údajů (2019) (Other)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2019
  Scopexvii, 145 stran ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy komentáře
  NoteObsahuje bibliografie a rejstřík
  Výrazy tezauru osobní údaje * ochrana soukromí * ochrana dat * nařízení Společenství * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky3236 - Informatika
  1236 - Práva a svobody
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-760-6
  Copy count3, currently available 1, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o zpracování osobních údajů

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26937LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  G 26937EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until 01.10.2024)
  G 26937EXH - externí sklad Holešovice
  Zákon o zpracování osobních údajů
 4. TitleNařízení eIDAS / Josef Donát, Martin Maisner, Robert Piffl
  Author Donát, Josef, 1981- (Author)
  Another authors Maisner, Martin, 1959- (Author)
  Piffl, Robert, 1967- (Author)
  Česko. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (2016) (Other)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2017
  Scopexvii, 283 stran ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy komentáře
  Spine TitleKomentář - eIDAS
  NotePřehled právních předpisů
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Partial contentsZákon ze dne 24.8.2016 č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
  AnnotationNařízení eIDAS a jeho prováděcí akty si kladou za cíl harmonizaci elektronické identifikace a autentizace, resp. elektronických identit napříč členskými státy, a to upravením dvou klíčových oblastí, tedy oblastí elektronické identifikace a služeb vytvářejících důvěru. Harmonizace na komunitární úrovni sleduje záměr zvýšit průkaznost a důkazní kvalitu dokumentů vytvářených, podepisovaných a přenášených pomocí elektronických prostředků, a umožnit jejich následné dlouhodobé uchovávání.
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * elektronická správa dokumentů * elektronický podpis * zpracování dat * ochrana dat * Česká republika
  Klasifikační znaky3231 - Informace a zpracování informací
  3221 - Dokumentace
  2031 - Uvádění na trh
  ISBN978-80-7400-633-3
  Copy count2, currently available 2
  URL Nařízení eIDAS (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Nařízení eIDAS

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26684EXH - externí sklad Holešovice
  G 26684EXH - externí sklad Holešovice
  Nařízení eIDAS
 5. TitleZákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů : komentář / Miloš Olík, Martin Maisner, Radek Pokorný, Petr Málek, Martin Janoušek
  Author Olík, Miloš 1976- (Author)
  Another authors Maisner, Martin, 1959- (Author)
  Pokorný, Radek (Author)
  Málek, Petr (Author)
  Janoušek, Martin (Author)
  Česko. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (1994, novela 2017) (Other)
  Issue2. vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scopexix, 507 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  Note"Právní stav publikace je ke dni 1.10.2017"--Rub titulní stránky. V tiráži chybně: Vydání první
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Částečně anglický text
  AnnotationKromě komentovaného zákona tato příručka disponuje i rozsáhlou částí věnující se rozhodnutím Rozhodčího soudu a aktuální judikaturou a současně obsahuje i bohatou přílohovou část, do které autoři vybrali všechny důležité (a aktuální) materiály, které čtenář může potřebovat ve vztahu k rozhodčímu řízení.
  Výrazy tezauru rozhodčí řízení * Česká republika * zákon * komentář k zákonu * výkon rozhodnutí * příručka
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7552-736-3
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  URLZákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87168LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
 6. TitleZákon o některých službách informační společnosti : komentář / Martin Maisner
  Author Maisner, Martin, 1959- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2016
  Scopexiv, 209 stran ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy komentáře
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationVzhledem významnému dopadu, který má zákon o některých službách informační společnosti na řadu poskytovatelů služeb informační společnosti a ostatní subjekty podnikající na poli digitální ekonomiky, se tento komentář zaměřuje mimo obecných výkladů především na praktické vysvětlení dopadů a významu zákona.
  Výrazy tezauru informační společnost * informační služba * informační systém * veřejná správa * správní opatření * komentář k zákonu * Česká republika * legislativa
  Klasifikační znaky3231 - Informace a zpracování informací
  3221 - Dokumentace
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7400-449-0
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  URLZákon o některých službách informační společnosti (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o některých službách informační společnosti

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26645LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  G 26645EXH - externí sklad Holešovice
  Zákon o některých službách informační společnosti
 7. TitleZákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů : komentář / Miloš Olík, Martin Maisner, Radek Pokorný, Petr Málek, Martin Janoušek
  Author Olík, Miloš 1976- (Author)
  Another authors Maisner, Martin, 1959- (Author)
  Pokorný, Radek (Author)
  Janoušek, Martin (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scopexv, 440 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  NoteČástečně anglický text. "Právní stav publikace je ke dni 5.11.2014"--Rub titulní strany
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy, přehled souvisejících právních předpisů a rejstřík
  AnnotationNejnovější komentář k zákonu č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, reaguje na legislativní změny účinné od 1. 1. 2014 v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Do výkladu je tak nově zařazena zejména problematika spolkové samosprávy a rozhodčího řízení před rozhodčí komisí spolku.
  Výrazy tezauru Česká republika * komentář k zákonu * rozhodčí řízení * mezinárodní obchodní arbitráž * interpretace práva * Evropská unie
  Klasifikační znaky2021 - Mezinárodní obchod
  1221 - Soudnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7478-714-0
  Copy count2, currently available 2
  URL Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84932EXH - externí sklad Holešovice
  F 84932EXH - externí sklad Holešovice
  Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
 8. TitleŘád rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky : komentář / Martin Maisner, Vojtěch Trapl
  Author Maisner, Martin, 1959- (Author)
  Another authors Trapl, Vojtěch, 1946- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scopexv, 215 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English
  NoteČástečně přeloženo z angličtiny. Částečně anglický text. Přehled souvisejících právních předpisů. "Právní stav publikace je k 1.10.2015"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru rozhodčí řízení * zájmové subjekty zemědělského sektoru * profesní komora * soudní řízení * legislativa * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1226 - Organizace právního systému
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7478-969-4
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  URL Řád rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Řád rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85572LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Řád rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
 9. TitleZákon o kybernetické bezpečnosti : komentář / Martin Maisner, Barbora Vlachová
  Author Maisner, Martin, 1959- (Author)
  Another authors Vlachová, Barbora 1988- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scopexii, 219 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  NotePrávní stav publikace je k 30.4.2015
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  ContentsZákon č. 181/2014 Sb., ze dne 23. července 2014, o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (Zákon o kybernetické bezpečnosti)
  AnnotationZákon upravuje práva a povinnosti osob, jakož i pravomoc a působnost orgánů veřejné moci, a to v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jeho hlavním smyslem je ochrana funkčnosti kybernetického prostoru. S ohledem na vývoj moderních technologií a stále narůstající závislost společnosti na informačních systémech tak tento předpis představuje zcela zásadní úpravu.
  Výrazy tezauru kybernetika * veřejná správa * ochrana dat * počítačová kriminalita * správní opatření * Česká republika * legislativa * zákon * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  3236 - Informatika
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7478-817-8
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o kybernetické bezpečnosti

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85071LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 85071EXH - externí sklad Holešovice
 10. TitlePrávní aspekty outsourcingu / Martin Maisner, Jiří Černý
  Author Maisner, Martin, 1959- (Author)
  Another authors Černý, Jiří (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2012
  Scopexvi, 163 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právní monografie
  NoteAnglické resumé. "Právní stav publikace je k 1.12.2011"--Rub tit. s.
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationSmlouvy o outsourcingu patří v obchodních vztazích k nejsložitějším, protože musí předpokládat a ošetřit všechny problémy, které by mohly nastat. Tato monografie je zaměřena právě na takové problémy. Autoři v knize vysvětlují pojem a význam outsourcingu a analyzují jeho pojetí v legislativě České republiky. Těžiště knihy spočívá v popisu možných forem outsourcingové smlouvy a zejména v analýze konkrétních kroků při její přípravě a uzavírání. Autoři srozumitelně vysvětlují související pojmy, které se ve smlouvách objevují, přehledně popisují strukturu smlouvy a nabízejí též možnosti řešení případných sporů. Vycházejí přitom ze svých mnohaletých zkušeností s uzavíráním outsourcingových smluv a strukturováním outsourcingových vztahů, a to od těch nejjednodušších až po velmi komplikované v rámci telekomunikačních služeb a informačních technologií s mezinárodním prvkem. Kniha obsahuje řadu příkladů z reálných smluv, které mnohdy prošly i soudním či rozhodčím sporem. Ty se mohou stát inspirací pro všechny, kdo se s outsourcingem ve své praxi potkávají.
  Výrazy tezauru outsourcing * Česká republika
  Klasifikační znaky6406 - Výroba
  ISBN978-80-7357-746-9
  Copy count2, currently available 2
  URLPrávní aspekty outsourcingu (obsah)
  Document kindMonografie
  Právní aspekty outsourcingu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81752EXH - externí sklad Holešovice
  F 81752EXH - externí sklad Holešovice
  Právní aspekty outsourcingu

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.