Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0057836^"
 1. TitleSocial transformations and revolutions : reflections and analyses / edited by Johann P. Arnason and Marek Hrubec
  Another authors Árnason, Jóhann Páll, 1940- (Editor)
  Hrubec, Marek, 1968- (Editor)
  DistributionEdinburgh : Edinburgh University Press : Centrum im. Willy Brandta, [2016]
  Copyright notice date©2016
  Scopevi, 202 stran ; 24 cm
  CountryUnited Kingdom
  LanguageEnglish
  Edition Annual of European and global studies
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPrompted by the 25th anniversary of the Soviet collapse, this volume reflects on revolutions and transformations around the collapse of the Soviet Bloc, the political transformations after 9/11, the important changes following the global economic crisis, and the revolutionary transformations of India and China.
  Výrazy tezauru společenská změna * změna politického režimu * světová politika * 21. století
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  ISBN978-1-4744-1534-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Social transformations and revolutions

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86629EXH - externí sklad Holešovice
  Social transformations and revolutions
 2. TitleMezi náboženstvím a politikou / Milan Hanyš, Johann P. Arnason (eds.)
  Another authors Hanyš, Milan (Editor)
  Árnason, Jóhann Páll, 1940-
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Togga, spol. s r.o. ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Fakultou humanitních studií, 2016
  Scope393 stran ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Scholia 25. svazek
  NoteAnglické resumé. Autoři: J. P. Arnason, P. Barša, K. Černý, T. Doležal, M. Hanyš, J. Homolka, M. Jaluška, P. Kratochvíl, Z. R. Nešpor, J. Sokol, M. Šimsa
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationKolektiv sociologů, filosofů, historiků a politologů zkoumá vztahy mezi náboženstvím a politikou z rozmanitých teoretických, metodologických a disciplinárních hledisek. Autoři pojednávají o složitých souvislostech vztahů mezi náboženstvím a modernitou a pokaždé z jiného zorného úhlu téma začleňují do širších perspektiv antropologických, filosofických a historicko-sociologických. Dotýkají se aktuálních diskuzí o nábožensko-politických vztazích a pojednávají o problematice islámu a demokracie, roli náboženství v liberálně-demokratickém diskursu a vztahu mezi monoteismem a násilím. Analyzují vybrané historické i současné případy nábožensko-politických konfigurací (EU, česká společnost, arabské jaro, středověká Galicie) a na konkrétním materiálu ukazují jejich rozmanitost a dynamičnost.
  Výrazy tezauru náboženství * sekularismus * náboženský konflikt * politický život * vztah mezi církví a státem * dějiny * demokratizace
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-7476-102-7
  978-80-87398-91-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Mezi náboženstvím a politikou (obsah)
  Mezi náboženstvím a politikou (recenze)
  Document kindKolektivní monografie
  Mezi náboženstvím a politikou

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26663EXH - externí sklad Holešovice
  Mezi náboženstvím a politikou
 3. TitleMitteleuropa? : zwischen Realität, Chimäre und Konzept / Johann P. Arnason, Petr Hlaváček, Stefan Troebst et al.
  Author Árnason, Jóhann Páll, 1940- (Author)
  Another authors Hlaváček, Petr, 1974- (Author)
  Troebst, Stefan, 1955- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta : Filosofia, 2015
  Scope204 stran : mapy ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageNěmčina ; English
  Edition Europaeana Pragensia 7
  Additional Variant TitlesMitteleuropa? - zwischen Realität, Chimäre und Konzept
  NoteČástečně anglický text
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationExistuje ještě kulturně-politický fenomén "Mitteleuropa"? Jakou úlohu by mohly středoevropské státy hrát v rámci Evropské unie? Jak středoevropské tradice rezonují na východě a západě Evropy? Německo-anglická kolektivní monografie nahlíží na mnohovrstevnatý fenomén střední Evropy z české, rakouské, německé, maďarské, polské i globální perspektivy.
  Výrazy tezauru státy střední a východní Evropy * stát * politický život * dějiny
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-7308-549-0
  978-80-7007-432-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Mitteleuropa? (obsah)
  Document kindSborníky
  Mitteleuropa?

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85343EXH - externí sklad Holešovice
  Mitteleuropa?
 4. TitleDějinnost, nadcivilizace a modernita : studie k Patočkově konceptu nadcivilizace / Johann P. Arnason, Ladislav Benyovszky, Marek Skovajsa (eds.)
  Another authors Árnason, Jóhann Páll, 1940- (Editor)
  Benyovszky, Ladislav, 1958- (Editor)
  Skovajsa, Marek, 1974- (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Togga ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2010
  Scope334 s. ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Scholia
  NoteAnglické resumé. Koedice: Fakulta humanitních studií UK. Praha - ISBN neuvedeno
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationPatočkův esej Nadcivilizace a její vnitřní konflikt, vytvořený zřejmě v padesátých letech 20. století, patří k jeho nejbohatším a nejaktuálnějším textům; mezi filosofickými diagnózami doby, napsanými ve 20. století, zaujímá nesporně jedno z čelných míst. Patří však do složité, doposud málo prozkoumané a nejméně veřejné fáze jeho filosofické tvorby. Argumentace, kterou Patočka používá, je kromě jiného pokusem o porozumění komunismu, a jejím historickým východiskem je stupeň krize, která se měla ještě prohlubovat a tak či onak trvat až do zhroucení komunistických režimů ve východní Evropě. Na tuto krizi reagoval marxistický revizionismus ve východní a střední Evropě a také názory západních liberálů, od nichž se však Patočkův výklad kriticky distancuje. Koncept nadcivilizace odpovídá na přímou historickou zkušenost a současně pokračuje v argumentaci naznačené už v Patočkových prvních významnějších pracích. Monografie, jejíž iniciací byla a materiálový základ vytvořila konference uskutečněná v Lipnici ve dnech 12. a 13. června 2009, se zmíněným esejem zabývá ze tří různých úhlů pohledu: v první části se hovoří o pojmu a problematice nadcivilizace (Johann P. Arnason, Ilja Šrubař, Marek Skovajsa), druhá nabízí filosofické souvislosti konceptu nadcivilizace (Hynek Janoušek, Ivan Chvatík, Václav Bělohradský, Martin Ritter) a třetí část tvoří stati Karla Müllera, Jiřího Tourka, Milana Hanyše, Zdeňka Pince a Jana Bouzka, zkoumající historické perspektivy konceptu nadcivilizace.
  Výrazy tezauru Patočka, Jan (1907-1977) * civilizace * politický režim * politická ideologie * politická filozofie
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-8725-8446
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Dějinnost, nadcivilizace a modernita

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25952EXH - externí sklad Holešovice
  Dějinnost, nadcivilizace a modernita
 5. TitleKultury, civilizace, světový systém / Jiří Šubrt, Jóhann Páll Árnason (eds.)
  Another authors Šubrt, Jiří, 1958- (Editor)
  Árnason, Jóhann Páll, 1940- (Editor)
  Univerzita Karlova
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Karolinum, 2010
  Scope230 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  NoteČást. slovenský text. Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationKniha přináší aktuální pohledy na otázky, které jsou kladeny v rámci historické sociologie, zejména té její části, jež je označována termínem civilizační analýza. Klíčová témata práce jsou spojena s koncepty civilizace a kultury v singuláru i plurálu. Autoři sledují problematiku různorodých, historicky se proměňujících přístupů k vymezení základních teoretických rámců a badatelských orientací v interdisciplinární perspektivě. Jednotlivé kapitoly seznamují s vývojem diskusí zaměřených na obsah a vzájemný vztah pojmů civilizace a kultura, představují osobnosti, které soudobý diskurs o civilizační analýze významně ovlivnily (Norberta Eliase, Arnolda J. Toynbeeho, Shmuela N. Eisenstadta), ale i některé módní nebo méně známé autory (Alvina Tofflera, Alexandra S. Panarina). Značná pozornost je věnována tematice modernizace, globalizace, světového systému, kulturních rozdílů, rozmanitosti modernit a civilizačních střetů. Rozebírány jsou koncepce Immanuela Wallersteina, Görana Therborna, Francise Fukuyamy a Samuela P. Huntingtona. Projekt civilizační analýzy chápou editoři této publikace nejen jako specifickou oblast badatelského zájmu, ale také jako cestu k formulaci nového sociálně-historického paradigmatu.
  Výrazy tezauru kultura * civilizace
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-246-1822-7
  Copy count1, currently available 1
  URLKnihy. ABZ (obsah)
  Document kindMonografie
  Kultury, civilizace, světový systém

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80883EXH - externí sklad Holešovice
  Kultury, civilizace, světový systém


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.