Search results

 1. TitleLidská práva v praxi obecných soudů / Jan Kratochvíl
  Author Kratochvíl, Jan (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2020
  Scope142 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationKniha se věnuje používání základních práv v rozhodovací praxi obecných soudů, především soudů první a druhé instance. V první části autor rozebírá způsoby aplikace základních práv obecnými soudy. Výklad neopomíjí ani problematiku mezinárodních smluv, které jsou důležitým právním pramenem v oblasti základních práv. Tato část knihy bude pro soudní praxi zvlášť přínosná. Ve druhé části knihy jsou prezentovány výsledky empirické analýzy stovek rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů. Autor zde zkoumá, jak tyto soudy ve skutečnosti základní práva používají a jaký to má vliv na rozhodování Ústavního soudu. Analyzovány jsou také faktory, které ovlivňují používání lidských práv obecnými soudy.
  Výrazy tezauru lidská práva * ochrana práv a svobod * mezinárodní dohoda * obecný soud * trestní soud * princip subsidiarity * Česká republika
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  0806 - Mezinárodní politika
  1226 - Organizace právního systému
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-7502-441-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Lidská práva v praxi obecných soudů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88955PSS - Poslanecká sněmovna
  Lidská práva v praxi obecných soudů
 2. TitleZákladní práva / Michal Bartoň, Jan Kratochvíl, Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Jiří Jirásek, Ondřej Svaček
  Author Bartoň, Michal, 1976- (Author)
  Another authors Kratochvíl, Jan (Author)
  Kopa, Martin, 1985- (Author)
  Tomoszek, Maxim, 1979- (Author)
  Jirásek, Jiří (Author)
  Svaček, Ondřej (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2016
  Scope608 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationPublikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv. Po uvedení do teorie základních práv, tedy do otázek týkajících se terminologie, původu těchto práv, jejich obsahových specifik, forem působení, i subjektů oprávněných a povinných, se práce dále zabývá interpretačními a aplikačními specifiky základních práv, zejm. otázkami souvisejícími s omezováním těchto práv a standardy přezkumu případných omezení. Prostor je věnován i samotnému právnímu zakotvení v pozitivním právu a s tím související vymahatelnosti základních práv, jakož i vnitrostátnímu, mezinárodnímu a evropskému mechanismu právní ochrany. Zabývá se ústavní stížnosti a stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva. Monografie se podrobně a strukturovaně věnuje jednotlivým základním právům, počínaje obecným zákazem diskriminace a právem národnostních menšin, přes jednotlivá osobní, politická a hospodářská a sociální práva, až po právo na právní ochranu (spravedlivý proces).
  Výrazy tezauru lidská práva * ochrana práv a svobod * práva menšin * práva jednotlivce * právo na spravedlnost * hospodářské právo veřejné * sociální právo * právo na kulturu * ústavní právo * správní právo * monografie * Česká republika * členský stát EU
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1236 - Práva a svobody
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7502-128-1
  Copy count2, currently available 2
  URLZákladní práva (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Základní práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85868PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85868PSS - Poslanecká sněmovna
  Základní práva
 3. TitleSociální práva v Evropské úmluvě na ochranu lidských práv v mezinárodním paktu o občanských a politických právech / Jan Kratochvíl
  Author Kratochvíl, Jan (Author)
  PublicationPraha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta v nakl. Eva Rozkotová, 2010
  Scope224 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Prameny a nové proudy právní vědy no. 46
  Note200 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru lidská práva * sociální práva * politická práva * Evropská úmluva o ochraně lidských práv * Charta lidských práv
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-87146-38-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Sociální práva v Evropské úmluvě na ochranu lidských práv v mezinárodním paktu o občanských a politických právech (obsah)
  Document kindMonografie
  Sociální práva v Evropské úmluvě na ochranu lidských práv v mezinárodním paktu o občanských a politických právech

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80536EXH - externí sklad Měšice
  Sociální práva v Evropské úmluvě na ochranu lidských práv v mezinárodním paktu o občanských a politických právech