Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0057641^"
 1. TitleZákladní vzdělávání prakticky / Monika Puškinová, Šárka Dušková, Jan Fiala, Adam Hlaváč, Petr Konečný, Lucie Obrovská
  Author Puškinová, Monika, 1969- (Author)
  Another authors Dušková, Šárka (Author)
  Fiala, Jan (Author)
  Hlaváč, Adam (Author)
  Konečný, Petr (Author)
  Obrovská, Lucie, 1981- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2021
  Scope360 stran : ilustrace ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Řízení školy
  NoteObsahuje bibliografii
  AnnotationPublikace zodpovídá desítky dotazů spojených s problematickými situacemi, s nimiž se musejí vypořádávat především vedoucí pracovníci základních škol. Výklad ve formě otázek a odpovědí, doplněný o shrnující schémata a přehledy, zpracovalo šest odborníků na příslušnou oblast práva. V odpovědích na dotazy a schématech čtenář nalezne jak rozbor vztahů, ve kterých se uskutečňuje vlastní základní vzdělávání (např. používané učebnice, účast žáka na škole v přírodě, poskytování podpůrných opatření, ukládání kázeňských opatření), tak širší rovinu činností bezprostředně souvisejících (např. zajištění dohledu, podávání léků, zpracování osobních údajů, spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků, OSPOD, policií). Seznámí se tak nejen s aplikací „školských“ právních předpisů (školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících apod.), ale i např. GDPR, občanského zákoníku, zákona o sociálně-právní ochraně dětí nebo autorského zákona.
  Výrazy tezauru školství * základní vzdělání * školní docházka * Česká republika
  Klasifikační znaky3211 - Školství
  3216 - Organizace školství
  ISBN978-80-7598-388-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Základní vzdělávání prakticky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89629PSS - Poslanecká sněmovna
  Základní vzdělávání prakticky
 2. TitleZástupce ředitele, aneb, Život mezi mlýnskými kameny / Václav Trojan, Irena Trojanová, Monika Puškinová
  Author Trojan, Václav (Author)
  Another authors Trojanová, Irena, 1964- (Author)
  Puškinová, Monika, 1969- (Annotator)
  Issue2., aktualizované vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2018
  Scope134 stran : barevné ilustrace ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Řízení školy
  Portion of titleŽivot mezi mlýnskými kameny
  NotePřehled souvisejících právních předpisů
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationNa zástupci ředitele často spočívá chod školy, jeho tíha a každodenní ovlivňování. Zástupce stojí v pozadí pouze zdánlivě, jde o krásnou, avšak o poměrně nevděčnou a komplikovanou funkci. Publikace Zástupce ředitele aneb Život mezi mlýnskými kameny chce poučit i přesvědčit k zamyšlení. Čtenáři zde naleznou vyváženou směsici teoretických poznatků, vymezení zástupce na různých školách, kompetenční modely společně s inspirativními příklady z více druhů škol.
  Výrazy tezauru výchovně vzdělávací zařízení * organizace školství * vedení školy
  Klasifikační znaky3211 - Školství
  3216 - Organizace školství
  ISBN978-80-7478-854-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Zástupce ředitele, aneb, Život mezi mlýnskými kameny

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87776EXH - externí sklad Holešovice
  Zástupce ředitele, aneb, Život mezi mlýnskými kameny
 3. TitleSprávní řízení v praxi škol a školských zařízeních / Monika Puškinová, Filip Rigel
  Author Puškinová, Monika, 1969- (Author)
  Another authors Rigel, Filip, 1981- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scope619 stran : ilustrace ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Řízení školy
  NoteObsahuje přehled souvisejících právních předpisů, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationAutoři rozebírají jednotlivé činnosti správního orgánu a vysvětlují je na konkrétních příkladech. Důraz je kladen na vyčlenění specifických momentů průběhu správního řízení v jednotlivých druzích škol a školských zařízení. Druhá část publikace obsahuje příklady typických meritorních rozhodnutí jednotlivých druhů škol a školských zařízení. Připojené podrobné a praktické poznámky přispívají k náležité aplikaci příkladů, jak rozhodovat v konkrétních situacích jednotlivých škol a školských zařízení.
  Výrazy tezauru školství * správní právo * správní řízení * struktura státní správy * Česká republika * příručka
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  3211 - Školství
  ISBN978-80-7552-121-7
  Copy count1, currently available 1
  URLSprávní řízení v praxi škol a školských zařízeních (obsah)
  Document kindPříručky
  Správní řízení v praxi škol a školských zařízeních

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86599EXH - externí sklad Holešovice
  Správní řízení v praxi škol a školských zařízeních
 4. TitlePrávo pro ředitele škol v kostce / Monika Puškinová
  Author Puškinová, Monika, 1969- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2014
  Scope323 s. : il. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Řízení školy
  Note"Právní stav publikace k 1.1.2014. Text publikace je v souladu s novým občanským zákoníkem"--Preliminária
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPráva a povinnosti ředitele veřejné školy nebo školského zařízení jsou nejčastěji uvedeny v podobě přehledných výčtů nebo tabulek. V rámci každého tématu jsou jednotlivé činnosti řazeny chronologicky s uvedením předepsaných lhůt nebo dob. Popis činností, které nejčastěji vyvolávají při práci ředitelů obtíže, je doplněn příklady nebo vzory či výpočty. Každá kapitola je uzavřena shrnujícím výčtem práv a povinností, dob a lhůt s nimi spojených, interních předpisů školy nebo školského zařízení a zdrojů informací.
  Výrazy tezauru školství * veřejné školství * management * školská legislativa * pracovní právo * příručka * Česká republika
  Klasifikační znaky3206 - Vzdělávání a výchova
  4426 - Pracovně-právní vztahy
  ISBN978-80-7478-397-5
  Copy count1, currently available 1
  URLPrávo pro ředitele škol v kostce (obsah, ukázka)
  Právo pro ředitele škol v kostce (obsah)
  Document kindPříručky
  Právo pro ředitele škol v kostce

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84592EXH - externí sklad Holešovice
  Právo pro ředitele škol v kostce
 5. TitleVnitřní předpisy, směrnice a řády ve školství : návody, správná i chybná řešení, vzory / Jan Mikáč, Monika Puškinová
  Author Mikáč, Jan, 1951- (Author)
  Another authors Puškinová, Monika, 1969- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011
  Scope239 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePrávní stav pub. k 1.6.2011
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationÚčelem publikace je dát řediteli příspěvkové organizace do ruky jednoduchou, srozumitelnou a účelnou pomůcku pro řízení, prohloubit jeho právní vědomí a snížit rizika, která provázejí výkon jeho funkce. Nabízí nejrůznější vzory směrnic a vnitřních předpisů, a navíc vždy zdůvodňuje, proč by je měla škola nebo školské zařízení vydat.
  Výrazy tezauru školství * management * směrnice * nařízení * příručka
  Klasifikační znaky3211 - Školství
  1206 - Prameny a odvětví práva
  4021 - Management
  ISBN978-80-7357-635-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Vnitřní předpisy, směrnice a řády ve školství (obsah)
  Document kindPříručky
  Vnitřní předpisy, směrnice a řády ve školství

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83992EXH - externí sklad Holešovice
  Vnitřní předpisy, směrnice a řády ve školství
 6. TitleRozhodování ředitele školy a školského zařízení ve správním řízení a mimo správní řízení : postupy, správná řešení, vzory správních rozhodnutí / Monika Puškinová, Jan Mikáč
  Author Puškinová, Monika, 1969- (Author)
  Another authors Mikáč, Jan, 1951- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2010
  Scope214 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePrávní stav pub. je k 1.11.2010
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace je určena především ředitelům všech typů škol a školských zařízení a zabývá se všemi aspekty správního řízení - před jeho zahájením, v jeho průběhu i ukončení. Upozorňuje na záludnosti správního řízení, popisuje nejčastější pochybení ředitelů škol. Přináší vzory pro všechna rozhodnutí ředitele školy prováděná ve správním řízení a také pro jeho rozhodování mimo správní řízení. Celkem obsahuje 58 vzorů.
  Výrazy tezauru školství * správní řízení * Česká republika
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  3211 - Školství
  ISBN978-80-7357-595-3
  Copy count1, currently available 1
  URL Rozhodování ředitele školy ... (obsah)
  Document kindMonografie
  Rozhodování ředitele školy a školského zařízení ve správním řízení a mimo správní řízení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80529EXH - externí sklad Holešovice
  Rozhodování ředitele školy a školského zařízení ve správním řízení a mimo správní řízení


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.