Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0057234^"
 1. TitlePolitiky a strategie pro regionální a udržitelný rozvoj v místním kontextu / Jiří Dušek a kol.
  Author Dušek, Jiří, 1980- (Author)
  PublicationČeské Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú., 2021
  Scope207 stran : ilustrace, 1 mapa ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English ; Slovenština
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Studia
  Note200 výtisků
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Částečně anglický a slovenský text, české a anglické resumé
  AnnotationPublikace se zabývá v teoretické i praktické rovině tématy spojenými s vybranými problémy regionálního rozvoje (udržitelný rozvoj v regionech a obcích, strategické plánování jako nástroj rozvoje území, environmentální a právní aspekty cestovního ruchu, dopady vybraných veřejných politik na regionální rozvoj apod.). Čtenáře uvádí do široce pojaté problematiky vybraných lokálních i globálních problémů.
  Výrazy tezauru regionální rozvoj * regionální politika * vládní politika * územní samospráva * průmyslové plánování * cestovní ruch * Česká republika
  Klasifikační znaky1616 - Regiony a regionální politika
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  6806 - Průmyslová politika a struktura
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7556-103-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Politiky a strategie pro regionální a udržitelný rozvoj v místním kontextu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90355PSS - Poslanecká sněmovna
  Politiky a strategie pro regionální a udržitelný rozvoj v místním kontextu
 2. TitleElektronická evidence tržeb : v přehledech / Jiří Dušek
  Author Dušek, Jiří, 1980- (Author)
  Another responsib. Česko. Zákon o evidenci tržeb (2016, novela 2019) (Other)
  Česko. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb (2016) (Other)
  Issue3. aktualizované vydání
  PublicationPraha : Grada Publishing, 2020
  Scope119 stran : ilustrace ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Účetnictví a daně
  Spine TitleElektronická evidence tržeb v přehledech
  Partial contentsZákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb -- Zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
  AnnotationPublikace v přehledech podává jednoduchou a srozumitelnou formou problematiku zavedení zákona EET. Najdete zde EET v širších souvislostech, které v zákoně ani v důvodové zprávě k zákonu nenajdete. Je zde podrobně popsán nový zvláštní režim. Vše o papírové evidenci. Publikace uvádí, v čem je EET jako kontrola naprosto odlišná oproti všem doposud známým kontrolám ze strany státní správy. Jsou zde důležité praktické zkušenosti z předešlé fáze najetí EET. Dozvíte se, že se kdokoliv může stát kontrolorem EET, a to i za odměnu v účtenkové loterii. Jsou zde informace nejen pro ty, kterých se EET povinně týká, ale i pro uživatele EET (zákazníky).
  Výrazy tezauru příjem - platba * elektronická správa dokumentů * daňové orgány * legislativa * Česká republika
  Klasifikační znaky4026 - Účetnictví
  2446 - Daňová soustava
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-271-2927-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Elektronická evidence tržeb

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88734EXH - externí sklad Holešovice
  Elektronická evidence tržeb
 3. TitleKapitál v 21. století - teoretické a praktické aspekty / Jiří Dušek a kol.
  Author Dušek, Jiří, 1980- (Author)
  PublicationČeské Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú., 2018
  Scope144 stran : ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Ruština ; Slovenština
  Jazyk resuméCzech, English, Slovenština
  Note200 výtisků
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Částečně slovenský a ruský text, české, anglické a slovenská resumé
  AnnotationSborník příspěvků k aktuálním trendům výzkumu teoretických a praktických aspektů kapitálu v jeho různých významech ve veřejném i soukromém sektoru. Soubor relativně různorodých pohledů na kapitál a jeho podoby v ekonomice, pohledů na teorie a koncepce oceňování podniků, veřejné finance, veřejný sektor a na hospodářský řád a hospodářský proces v středoevropském regionu. Příspěvky jsou od českých, slovenských a ukrajinských odborníků z různých vysokých škol a odborných pracovišť. V první části se autoři orientují na jednotlivé podoby kapitálu, jeho mobilitu a kapitálové trhy. Druhá část je věnovaná vybraným problémům finančního kapitálu (audit, oceňování podniků atd). Další část se zabývá aktuálními trendy ve veřejném sektoru a sektoru veřejných financí, tj. zejména dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. V poslední části se příspěvky zabývají problematikou cenových strategií v rámci hospodářské soutěže EU a konkurenceschopnosti vybraných průmyslových odvětví.
  Výrazy tezauru kapitálový trh * veřejné finance * veřejný sektor * soukromý sektor * Evropská unie * Slovensko * Česká republika
  Klasifikační znaky2421 - Volný pohyb kapitálu
  2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika
  1621 - Hospodářská struktura
  4011 - Druhy podniků
  ISBN978-80-7556-031-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Kapitál v 21. století - teoretické a praktické aspekty

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87977EXH - externí sklad Holešovice
  Kapitál v 21. století - teoretické a praktické aspekty
 4. TitleEkonomické, finanční a právní perspektivy rozvoje regionů / Jiří Dušek a kol.
  Author Dušek, Jiří, 1980- (Author)
  PublicationČeské Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú., 2017
  Scope165 stran : ilustrace, mapy ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Studia
  Note200 výtisků
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Částečně slovenský text, české a anglické resumé
  Výrazy tezauru regionální rozvoj * regionální politika * rozvojová politika * strukturální politika * Česká republika * členský stát EU * 21. století
  Klasifikační znaky1606 - Hospodářská politika
  1616 - Regiony a regionální politika
  ISBN978-80-7556-019-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Ekonomické, finanční a právní perspektivy rozvoje regionů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87079EXH - externí sklad Holešovice
  Ekonomické, finanční a právní perspektivy rozvoje regionů
 5. TitleUdržitelný rozvoj v kontextu rozvoje regionů, obcí a států / Jiří Dušek a kol.
  Author Dušek, Jiří, 1980- (Author)
  PublicationČeské Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014
  Scope228 s. : il., mapy ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English ; Ruština ; Slovenština
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Studia
  NoteČást. anglický, ruský a slovenský text, české a anglické resumé. 200 výt.
  Obsahuje bibliografie
  AnnotationMonografie má celkem čtyři stěžejní části: Determinanty konkurenceschopnosti a rozvoje regionů, Místní samospráva jako aktér regionálního rozvoje, Udržitelný rozvoj jako nástroj rozvoje regionů a Rozvojové nástroje regionů, v rámci nichž se zaměřuje na jednotlivé aspekty a vybrané problémy udržitelného regionálního rozvoje.
  Výrazy tezauru trvale udržitelný rozvoj * regionální rozvoj * regionální politika * místní orgány státní správy * konkurenceschopnost
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1606 - Hospodářská politika
  1616 - Regiony a regionální politika
  ISBN978-80-87472-71-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Udržitelný rozvoj v kontextu rozvoje regionů, obcí a států (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Udržitelný rozvoj v kontextu rozvoje regionů, obcí a států

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84823EXH - externí sklad Holešovice
  Udržitelný rozvoj v kontextu rozvoje regionů, obcí a států
 6. TitleReflexe evropského integračního procesu po roce 2004 / Jiří Dušek, Lubomír Pána a kol.
  Author Dušek, Jiří, 1980- (Author)
  Another authors Pána, Lubomír, 1951- (Author)
  PublicationČeské Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014
  Scope114 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Studia
  NoteČást. slovenský text, české a anglické resumé
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationV roce 2014 uplynulo deset let od vstupu České republiky do Evropské unie. Monografie významných českých a slovenských autorů, věnována tomuto výročí, se interdisciplinárně zabývá evropským integračním procesem v uplynulých deseti letech a jeho dopady.
  Výrazy tezauru evropská integrace * Česká republika * Slovensko * výzkum
  Klasifikační znaky1016 - Struktura Společenství
  ISBN978-80-87472-67-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Reflexe evropského integračního procesu po roce 2004 (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Reflexe evropského integračního procesu po roce 2004

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84826EXH - externí sklad Holešovice
  Reflexe evropského integračního procesu po roce 2004
 7. TitleUdržitelný rozvoj a funkce moderního evropského státu / Jiří Dušek, Lubomír Pána, Roman Svatoš a kol.
  Author Dušek, Jiří, 1980- (Author)
  Another authors Pána, Lubomír, 1951- (Author)
  Svatoš, Roman, 1958- (Author)
  PublicationČeské Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012
  Scope368 s. : il., mapy ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English ; Ruština ; Slovenština
  Edition Studia
  NoteČást. anglický, ruský a slovenský text. 200 výt.. Pod názvem: Vysoká škola evropských a regionálních studií, Jihočeská pobočka České společnosti pro politické vědy
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationTato odborná monografie navazuje na předchozí úspěšnou publikaci Udržitelný rozvoj v evropských regionech z roku 2010 a Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize z roku 2011 a opět shromažďuje soubor relativně různorodých příspěvků a pohledů, které se snaží různými způsoby nastínit možnosti a východiska udržitelného rozvoje v mnoha oblastech života. Autorsky se na příspěvcích podílelo více než padesát odborníků z celé České republiky i ze zahraničí, zejména ze Slovenska, Ukrajiny a Ruska.
  Výrazy tezauru trvale udržitelný rozvoj * rozvojová politika * hospodářská politika * veřejná bezpečnost * obranná politika
  Klasifikační znaky1606 - Hospodářská politika
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  0821 - Obrana
  ISBN978-80-87472-20-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropského státu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82476EXH - externí sklad Holešovice
 8. TitleUdržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize / Jiří Dušek, Jan Gregor a kol.
  Author Dušek, Jiří, 1980- (Author)
  Another authors Gregor, Jan, 1979- (Author)
  Česká společnost pro politické vědy. Jihočeská pobočka
  PublicationČeské Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2011
  Scope420 s. : il. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština ; English ; Ruština
  Edition Studia 1/2011
  NoteČást. slovenský, anglický a ruský text. 200 výt.. Pod názvem: Vysoká škola evropských a regionálních studií, Jihočeská pobočka české společnosti pro politické vědy
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationOdborná monografie navazuje na předchozí publikaci ""Udržitelný rozvoj v evropských regionech"" z roku 2010 a opět shromažďuje soubor relativně různorodých příspěvků a pohledů, které se snaží různými způsoby nastínit možnosti a východiska trvale udržitelného rozvoje v mnoha oblastech. Monografie má celkem pět stěžejních částí - všeobecná východiska udržitelného rozvoje, socioekonomické, bezpečnostní a environmentální aspekty trvale udržitelného rozvoje, nově se publikace zaměřuje i na oblast kulturologických a edukačních aspektů udržitelného rozvoje. Autorsky se na příspěvcích podílelo více než padesát odborníků z celé České republiky i zahraničí.
  Výrazy tezauru hospodářská recese * hospodářská politika * trvale udržitelný rozvoj * kvalita života
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  1606 - Hospodářská politika
  1611 - Hospodářská situace
  ISBN978-80-87472-04-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81426EXH - externí sklad Holešovice
  Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize
 9. TitleHistorie a organizace Evropské unie / Jiří Dušek
  Author Dušek, Jiří, 1980- (Author)
  Issue2., přeprac. a dopl. vyd.
  PublicationČeské Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2011
  Scope284 s. : il., mapy, portréty ; 26 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Vysokoškolská učebnice
  NoteChronologický přehled. 150 výt.
  Obsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru Evropská unie * Společná zahraniční a bezpečnostní politika * evropské organizace * evropská integrace * evropská sociální politika * hospodářská a sociální soudržnost * rozšiřování Evropské unie * právo Evropské unie
  Klasifikační znaky1016 - Struktura Společenství
  1006 - Orgány EU a evropská veřejná služba
  ISBN978-80-86708-95-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Historie a organizace Evropské unie (obsah)
  Document kindUčebnice
  Historie a organizace Evropské unie

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16295EXH - externí sklad Holešovice
  Historie a organizace Evropské unie
 10. TitleUdržitelný rozvoj v evropských regionech / Jiří Dušek, Lubomír Pána a kol.
  Author Dušek, Jiří, 1980- (Author)
  Another authors Pána, Lubomír, 1951- (Author)
  Česká společnost pro politické vědy. Jihočeská pobočka
  PublicationČeské Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2010
  Scope400 s. : il., mapy ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Studia 1/2010
  NoteČást. anglický a slovenský text, anglické resumé. Pod názvem: Vysoká škola evropských a regionálních studií, Jihočeská pobočka České společnosti pro politické vědy
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationOdborná monografie shromažďuje soubor relativně různorodých pohledů, které se snaží různými způsoby nastínit možnosti a východiska trvale udržitelného rozvoje v různých oblastech. Má čtyři části: všeobecná východiska, socioekonomické aspekty, politologické a bezpečnostní aspekty trvale udržitelného rozvoje. Autorsky se na publikaci podílelo na šedesát odborníků z České republiky i zahraničí.
  Výrazy tezauru trvale udržitelný rozvoj * regionální politika * evropský region
  Klasifikační znaky1606 - Hospodářská politika
  1616 - Regiony a regionální politika
  ISBN978-80-86708-90-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Udržitelný rozvoj v evropských regionech (obsah)
  Document kindMonografie
  Udržitelný rozvoj v evropských regionech

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80238EXH - externí sklad Holešovice
  Udržitelný rozvoj v evropských regionech


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.