Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0057041^"
 1. TitlePraktikum civilního procesu. 2. část / Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová, Iveta Vankátová a kolektiv
  Author Hamuľáková, Klára, 1981- (Author)
  Another authors Křiváčková, Jana, 1983- (Author)
  Šínová, Renáta, 1978- (Author)
  Vankátová, Iveta (Author)
  Issue2. aktualizované vydání
  PublicationPraha : Leges, 2023
  Scope238 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationPraktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v sobě zahrnují tradiční instituty civilního procesu od vymezení pojmu civilní proces, základních zásad civilního procesu a organizace soudnictví, pravomoc a příslušnost soudů, subjekty civilního procesu až po rozhodnutí a náklady řízení. Publikace je doplněna o vzorová zadání žalob a klauzurních prací, která jsou opatřena stručným řešením.
  Výrazy tezauru občanské právo * občanskoprávní řízení * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7502-682-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Praktikum civilního procesu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 91515PSS - Poslanecká sněmovna
  Praktikum civilního procesu
 2. TitleCivilní proces. Obecná část a sporné řízení / Renáta Šínová, Klára Hamuľáková a kolektiv
  Author Šínová, Renáta, 1978- (Author)
  Another authors Hamuľáková, Klára, 1981- (Author)
  Issue2. vydání
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2020
  Scopexxvi, 474 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Academia iuris
  Portion of titleObecná část a sporné řízení
  NoteKolektiv autorů: Marek Juráš, Jana Petrov Křiváčková, Zdeněk Pulkrábek, Marek Števček
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace přináší komplexní výklad o základních institutech civilněprocesního práva a o civilním soudním řízení sporné povahy. Představuje první díl učebnicové řady věnované civilnímu právu procesnímu a jako taková slouží jak studentům magisterských programů v oblasti práva, tak představitelům odborných právnických profesí pro jejich samostudium nebo profesní zkoušky. Z hlediska své struktury je kniha rozdělena na základní text přinášející obecné poznatky o civilním právu procesním, který je doplněný o praktické příklady a rozšiřující poznámky. Tyto usnadňují orientaci v tématu, upozorňují na možné výkladové problémy týkající se jednotlivých institutů, jakož i na jejich řešení prostřednictvím existující judikatury. V duchu moderních učebních pomůcek je kniha též doplněna o odkazy na rozšiřující odbornou literaturu a tam, kde je to pro pochopení institutu vhodné, též o informace o relevantní právní úpravě zahraniční.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7400-787-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Civilní proces

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88984EXH - externí sklad Holešovice
  Civilní proces
 3. TitleCivilní proces : casebook / Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová a kolektiv
  Author Hamuľáková, Klára, 1981- (Author)
  Another authors Křiváčková, Jana, 1983- (Author)
  Šínová, Renáta, 1978- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2019
  Scope486 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace představuje civilní právo v podobě casebooku. Rozdělena je do čtyř částí – nalézací sporné řízení, řízení exekuční, řízení dle zákona o zvláštních řízeních soudních a řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem. Každá z jednotlivých kapitol se věnuje výkladu daného tématu, který je doplněn soudními rozhodnutí, diskuzí nad konkrétními navazujícími otázkami a v závěru nabízí návod k dalšímu uvažování o tématu prostřednictvím otázek a odkazů na další relevantní judikaturu.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * civilní soud * soudní systém * rozsudek * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky1226 - Organizace právního systému
  1221 - Soudnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7598-248-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Civilní proces

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88166EXH - externí sklad Holešovice
  Civilní proces
 4. TitlePraktikum civilního procesu. 1. část / Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová, Marek Juráš, Petr Podrazil, Ondřej Šmíd
  Author Hamuľáková, Klára, 1981- (Author)
  Another authors Křiváčková, Jana, 1983- (Author)
  Šínová, Renáta, 1978- (Author)
  Juráš, Marek (Author)
  Podrazil, Petr, 1986- (Author)
  Šmíd, Ondřej (Author)
  PublicationPraha : Leges, 2016
  Scope240 stran : ilustrace, faksimile, 1 plán ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * občanské právo * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-121-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Praktikum civilního procesu (obsah)
  Document kindUčebnice
  Praktikum civilního procesu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82162EXH - externí sklad Holešovice
  Praktikum civilního procesu
 5. TitlePraktikum civilního procesu. 2. část / Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová a kolektiv
  Author Hamuľáková, Klára, 1981- (Author)
  Another authors Křiváčková, Jana, 1983- (Author)
  Šínová, Renáta, 1978- (Author)
  PublicationPraha : Leges, 2015
  Scope223 stran : ilustrace, 1 faksimile ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteDruhá část je zpracována k právnímu stavu ke dni 1.7.2015
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AudienceUčebnice je určena především jako pomůcka ke studiu civilního procesu studentům magisterských a bakalářských studijních programů zaměřených na právo a právní vědu, může sloužit i k přípravě na advokátní či jiné profesní zkoušky.
  AnnotationPraktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu od nápravy vadných rozhodnutí, přes nesporná řízení, správní soudnictví až po exekuční řízení, řízení insolvenční a rozhodčí. Každá kapitola obsahuje modelově zpracovaný řešený příklad a další příklady tematicky související. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny i o seznam literatury a judikatury k tématu a jsou zakončeny kontrolními otázkami a testy. Součástí praktika jsou i vzorová zadání odvolání a klauzurních prací, která jsou opatřena stručným řešením.
  Výrazy tezauru občanské právo * občanskoprávní řízení * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7502-086-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Praktikum civilního procesu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82162EXH - externí sklad Holešovice
  Praktikum civilního procesu
 6. TitleK pojetí člověka a věci v novém soukromém právu / Jana Křiváčková, Klára Hamuľáková, Tomáš Tintěra a kolektiv
  Author Křiváčková, Jana, 1983- (Author)
  Another authors Hamuľáková, Klára, 1981- (Author)
  Tintěra, Tomáš, 1984- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2015
  Scopexxiii, 241 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právní instituty
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace reaguje na změny, které přineslo přijetí nového občanského zákoníku a související procesní legislativy. Zabývá se otázkami právní osobnosti člověka, jeho svéprávnosti a ochranou jeho integrity. Zvláštní pozornost je věnována i právnímu jednání nezletilých, včetně institutu přiznání svéprávnosti nezletilému. Další části knihy tvoří pojednání o hlavních změnách v právním pojetí věci a držby. Součástí publikace je i podrobné zpracování procesněprávních aspektů veškeré výše uvedené problematiky.
  Výrazy tezauru občanské právo * soukromé právo * rozvoj osobnosti * legislativa * Česká republika * monografie
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-294-6
  Copy count2, currently available 2
  URLK pojetí člověka a věci v novém soukromém právu (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84807EXH - externí sklad Holešovice
  F 84807EXH - externí sklad Holešovice
  K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu
 7. TitleCivilní proces : obecná část a sporné řízení / Karel Svoboda, Renáta Šínová, Klára Hamuľáková a kolektiv
  Author Svoboda, Karel, 1973- (Author)
  Another authors Šínová, Renáta, 1978- (Author)
  Hamuľáková, Klára, 1981- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2014
  Scopexxvi, 432 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Academia iuris
  NoteČeské a anglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha se v úvodu zabývá instituty, které jsou společné jak spornému řízení, tak tzv. nesporným řízením. Poté se podrobně věnuje civilnímu sporu. Výklad procesních norem doprovází praktické ukázky jejich aplikace. Kniha se zaměřuje na změny, k nimž v civilním procesu došlo v posledních pěti letech.
  Výrazy tezauru soudní systém * občanskoprávní řízení * občanské právo * civilní soud * soudní řízení
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7400-279-3
  Copy count3, currently available 3
  URL Civilní proces (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Civilní proces

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84337EXH - externí sklad Holešovice
  F 84337EXH - externí sklad Holešovice
  F 84337EXH - externí sklad Holešovice
  Civilní proces
 8. TitlePraktikum civilního procesu / Klára Hamuľáková, Jana Křiváčková, Renáta Šínová
  Author Hamuľáková, Klára, 1981- (Author)
  Another authors Křiváčková, Jana, 1983- (Author)
  Šínová, Renáta, 1978- (Interviewee)
  Issue2. aktualiz. a rozš. vyd.
  PublicationPraha : Leges, 2012
  Scope248 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografie
  AudiencePub. je určena nejen studentům magisterských a bakalářských studijních programů zaměřených na právní vzdělávání, ale též začínajícím advokátům, notářům, asistentům soudců, vyšším soudním úředníkům a jiným osobám vykonávajícím právnickou profesi.
  AnnotationPraktikum k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Ke kapitolám je doplněna mj. další doporučená literatura a relevantní judikatura. K ověření znalostí slouží vzorová zadání např. pro sepsání žalob, odvolání, vzory soudních rozhodnutí apod.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * výkon rozhodnutí
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-87576-23-6
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Praktikum civilního procesu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82162EXH - externí sklad Holešovice
  F 82162EXH - externí sklad Holešovice
  Praktikum civilního procesu
 9. TitleZásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení / Klára Hamuľáková
  Author Hamuľáková, Klára, 1981- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Leges, 2010
  Scope191 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Teoretik
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AudiencePub. je určena odborníkům v oblasti civilního práva procesního, praktikujícím právníkům (především soudcům a advokátům) a posluchačům právnických fakult s hlubším zájmem o tuto problematiku.
  AnnotationPublikace se věnuje uplatnění zásady koncentrační v civilním soudním řízení a institutům souvisejícím s touto problematikou. Jejím cílem je analýza nové právní úpravy této oblasti, zavedené souhrnnou novelou občanského soudního řádu (zák. č. 7/2009 Sb.) včetně jejího kritického zhodnocení a návrhů de lege ferenda. Základní otázkou, na niž tato práce v závěru přináší odpověď, je, zda současná právní úprava civilního soudního řízení a v ní ve stále větší míře zaváděné prvky koncentrace řízení opravdu slouží ke sledovanému účelu, tj. k urychlení řízení, a zda tak není v určitých aspektech činěno příliš drakonicky nebo s nepřiměřenou razancí, nebo dokonce s primárním cílem sankcionování účastníků. Další související otázkou je, zda současná formalistická a rigidní právní úprava odpovídá moderním trendům civilního soudnictví a zda by nebylo na místě ponechat větší volnost, prostor k uvážení a odpovědnost za rychlé a efektivní rozhodování soudcům samotným. Práce je rozdělena do tří částí: První část je zaměřena na teoretická a historická východiska zásady koncentrace řízení v civilním soudním řízení. Druhá, stěžejní část práce je věnovaná projevům zásady koncentrace v civilním soudním řízení. Postupně jsou akcentovány instituty kvalifikované výzvy dle § 114b o. s. ř., koncentrace řízení dle § 118b o. s. ř., soudcovské koncentrace řízení a jejího možného uplatnění v civilním soudním řízení, koncentrace řízení dle § 119a o. s. ř. a uplatnění principu neúplné apelace v odvolacím řízení, a také otázka porušení povinností soudu spojených s koncentrací řízení a právních konsekvencí takového porušení. Třetí část práce nabízí rozbor uplatnění koncentrační zásady ve vybraných zahraničních právních úpravách a v pravidlech nadnárodního civilního procesu.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * civilní soud
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-87212-51-6
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80073EXH - externí sklad Holešovice
  F 80073EXH - externí sklad Holešovice
  Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.