Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0057014^"
 1. TitleMakroekonomie : makroekonomický přehled / Josef Brčák, Bohuslav Sekerka, Lucie Severová, Dana Stará
  Author Brčák, Josef, 1949- (Author)
  Another authors Sekerka, Bohuslav, 1937-2019 (Author)
  Severová, Lucie, 1980- (Author)
  Stará, Dana, 1984- (Author)
  Issue2.vydání
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018
  Scope262 stran : ilustrace ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace nabízí vysvětlení ekonomických souvislostí, makroekonomických veličin a ukazatelů užívaných v praxi. Znalost makroekonomického vývoje umožňuje nejen tvůrcům hospodářské politiky, ale také podnikatelským subjektům a domácnostem objektivnější a informovanější rozhodování, před kterým stojí v podstatě neustále. Text knihy rozebírá témata, jako jsou například nezaměstnanost, inflace, výkonnost ekonomiky, trh peněz, počínání České národní banky, nakládání s veřejnými financemi či mezinárodní toky zboží a výrobních faktorů. Jsou zde také popsány základní ekonomické modely, model produkt-výdaje, model IS-LM a model agregátní poptávky a nabídky (AD-AS). Nedílnou součástí knihy jsou i kapitoly přibližující hospodářskou politiku a její nástroje. V knize je uveden i stručný vývoj dějin ekonomických teorií, jsou zde popsány základní ekonomické školy a jejich hlavní představitelé.
  Výrazy tezauru makroekonomie
  Klasifikační znaky1631 - Ekonomická analýza
  ISBN978-80-7380-831-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Makroekonomie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89414PSS - Poslanecká sněmovna
  Makroekonomie
 2. TitleMakroekonomie - teorie a praxe / Josef Brčák, Bohuslav Sekerka, Dana Stará
  Author Brčák, Josef, 1949- (Author)
  Another authors Sekerka, Bohuslav, 1937-2019 (Author)
  Stará, Dana, 1984- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
  Scope223 s. : il. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru makroekonomie
  Klasifikační znaky1631 - Ekonomická analýza
  ISBN978-80-7380-492-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Makroekonomie - teorie a praxe

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83982EXH - externí sklad Holešovice
  Makroekonomie - teorie a praxe
 3. TitleEkonomie trochu jinak / Bohuslav Sekerka, Josef Brčák, Antonín Kučera
  Author Sekerka, Bohuslav, 1937-2019 (Author)
  Another authors Brčák, Josef, 1949- (Author)
  Kučera, Antonín (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
  Scope351 s. : il. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationPublikace představuje ekonomii jako součást společensko-sociálních věd. Popisuje její postavení v životě současného člověka, který žije v euroatlantském prostoru. Nejprve se zaměřuje na determinanty chování ekonomických subjektů a vztahy mezi nimi. Jde především o samotného člověka a jeho postavení ve společnosti a o jeho chování. Proto se kniha zabývá státem, politikou a etikou. Nejsou opomenuty problémy vztahu člověka a náboženství. Poměrně rozsáhlá část publikace je věnována penězům a problematice s nimi spojenou. Výklad se zaměřuje na vývoj různých pojetí a názorů. Postupně jsou uváděny, názory na lichvu, úrok a úrokovou míru, mezinárodní měnové instituce, bankovnictví a banky a peněžní a měnové kurzy, mezinárodní měnové trhy a návaznost měn ve světě. Kniha se též zaměřuje na základní ekonomické jevy a rocesy. Čtenáři otevírá pohled na ekonomický systém a jeho prvky a vztahy mezi nimi. Ukazuje význam pojmů jako produkce, produkt, hrubý domácí produkt a další. Pozornost je věnována cenové hladině, a na ní navazující agregátní poptávce a agregátní nabídce. Dále se výklad zaměřen na daně, ceny, inflaci a její měření, práci, zaměstnanost a nezaměstnanost a vztahy mezi produktem, zaměstnaností a inflací. Nejsou opomenuty měny a měnové kurzy a jejich návaznosti na ekonomiku. Pozornost je též věnována problematice kapitálu, státního dluhu, hospodářských cyklů, hospodářské politiky a mezinárodních obchodů, majících odraz v platební bilanci. Kde je to vhodné, je výklad ilustrován pomocí statistických údajů.
  Výrazy tezauru ekonomie
  Klasifikační znaky3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-7380-534-0
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Ekonomie trochu jinak

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84545EXH - externí sklad Holešovice
  F 84545EXH - externí sklad Holešovice
  Ekonomie trochu jinak
 4. TitleČeská republika ve světle ekonomických teorií / Josef Brčák ... [et al.]
  Author Brčák, Josef, 1949- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012
  Scope206 s. : il. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace je zaměřena na ekonomické dění, které se týká agregovaného pohledu na národní hospodářství České republiky a částečně jejího začlenění do světové ekonomiky. Společenské dění je odrazem ekonomického dění. V poslední době jsou v naší společnosti nebývale často rozebírány takové termíny, otázky a problémy, jako je vývoj ekonomiky, nezaměstnanost, zadluženost, kurz české koruny, euro a jeho postavení, možnosti přijetí eura Českou republikou, možnosti fiskální a monetární politiky atd. Autoři si nekladli za cíl zpracovat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem, cílem je poukázat na základní aspekty vývoje ekonomiky.
  Výrazy tezauru ekonomie * makroekonomie * Česká republika
  Klasifikační znaky1631 - Ekonomická analýza
  3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-7380-369-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Česká republika ve světle ekonomických teorií

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81694EXH - externí sklad Holešovice
  Česká republika ve světle ekonomických teorií
 5. TitleMikroekonomie / Josef Brčák, Bohuslav Sekerka
  Author Brčák, Josef, 1949- (Author)
  Another authors Sekerka, Bohuslav, 1937-2019 (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010
  Scope261 s. : il. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace přibližuje problematiku moderního ekonomického myšlení, které významnou měrou ovlivňuje chování jednotlivců, skupin či každé organizace, a tedy i politické dění ve státě. Zabývá se zejména obrazem ekonomického dění, jež se týká ekonomických subjektů nebo specifických množin subjektů, produktů, výrobních faktorů a trhů, a to v souvislosti s pojmy jako poptávka, nabídka, výnosy, náklady, zisk apod. Při výkladu je vyzdvihován především aspekt vztahový. Tento přístup vede k používání matematiky při formulaci a řešení problémů a rovněž umožňuje kvantitativní analýzy. Autoři publikace zachovávají užívaný pojmový aparát, avšak zdůrazňují nutnost jeho revidování. Text publikace je doplněn grafy, které napomáhají lepšímu porozumění dané problematiky.
  Výrazy tezauru mikroekonomie
  Klasifikační znaky1631 - Ekonomická analýza
  ISBN978-80-7380-280-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Mikroekonomie (obsah)
  Document kindMonografie
  Mikroekonomie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 80024EXH - externí sklad Holešovice
  Mikroekonomie


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.