Search results

 1. TitleGlobal governance? : historické, politické a teologické perspektivy světového řádu / Roman Míčka
  Author Míčka, Roman, 1976- (Author)
  IssuePrvní vydání
  PublicationBrno : Barrister & Principal, 2018
  Scope443 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationKniha se zabývá historickými i aktuálními aspekty ideálu jednoty lidstva a hledání globální politické organizace. Následně systematicky představuje náboženské podněty k tématice mezinárodního řádu a koncepce tzv. světové politické autority, zejména z oblasti katolicky orientovaného sociálního myšlení a ze strany tzv. sociálního učení církve. Celkově je téma zasazeno i do kontextu paradigmat v oblasti teorie mezinárodních vztahů a rozličných konceptů tzv. globálního vládnutí (global governance). Kniha se kriticky se vyrovnává s určitou ambivalencí globální moci v politické teorii, katolickém sociálním myšlení, dalších křesťanských tradicích i jiných velkých světových náboženstvích. Určité řešení nalézá v rezignaci na požadavek světového státu, silně pojatého globálního vládnutí i příliš expanzivního chápání konceptu lidských práv.
  Výrazy tezauru globalizace * teologie * náboženství * politická moc
  Klasifikační znaky1606 - Hospodářská politika
  2831 - Kultura a náboženství
  0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-7364-078-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Global governance?

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88009PSS - Poslanecká sněmovna
  Global governance?
 2. TitleZnovu jsme se ujali dědictví otců-- : konzervativní politický katolicismus v USA na pozadí komparace Michaela Novaka a Patricka Buchanana / Roman Míčka
  Author Míčka, Roman, 1976- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2014
  Scope269 s. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Politika a společnost
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha se věnuje americkým podobám politického katolicismu, jejich dějinnému kontextu a rozličným variacím, přičemž důraz je kladen obzvláště na konzervativní proudy. Následně je na komparaci politického myšlení dvou reprezentativních představitelů konzervativního politického katolicismu – Michaela Novaka a Patricka J. Buchanana – představena a reflektována široká variabilita přístupů, problémů a otazníků. Komparace je orientována na pět tematických okruhů – otázku demokracie a amerického politického systému, postoje k ekonomickým otázkám, zahraniční politice, vztahu ke katolicismu a pozici ve sporu o podstatu a perspektivu konzervatismu
  Výrazy tezauru náboženství * politická ideologie * konzervatismus * katolicismus * politická filozofie * Spojené státy * monografie
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-7325-348-6
  Copy count1, currently available 1
  URLZnovu jsme se ujali dědictví otců (recenze)
  Znovu jsme se ujali dědictví otců (obsah)
  Document kindStudie
  Znovu jsme se ujali dědictví otců--

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26448PSS - Poslanecká sněmovna
  Znovu jsme se ujali dědictví otců--
 3. TitleCírkev a společnost : Karlovi Skalickému k 80. narozeninám / uspořádali František Štěch a Roman Míčka
  Another authors Štěch, František, 1980- (Editor)
  Míčka, Roman, 1976- (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationČeské Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, 2014
  Scope301 s. : il., portréty, faksim. ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglická resumé. 300 výt., z toho 30 výt. s vloženým grafickým listem Marie Štěchové Žákové
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationKarel Skalický je mužem církve i společnosti. Jeho život se odehrává v hraničním pásmu těchto světů, v němž usiluje o intenzivní kontakt a dialog. Do sborníku přispělo 26 autorů různých vědních oborů i různých náboženských vyznání. Publikace je členěna do čtyř částí; první tři obsahují recenzované studie z oboru teologie, filosofie, politiky, ekonomie, historie a literárních věd. Čtvrtá část sborníku má osobní esejistický charakter.
  Výrazy tezauru křesťan * křesťanství * katolicismus * vztah mezi církví a státem * církev * společenská činnost * literatura * Česká republika * 20. století * 21. století
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7394-452-0
  Copy count1, currently available 1
  URLCírkev a společnost (obsah)
  Document kindSborníky
  Církev a společnost

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26416PSS - Poslanecká sněmovna
  Církev a společnost
 4. TitleMichael Novak a jeho projekt teologie demokratického kapitalismu / Roman Míčka
  Author Míčka, Roman, 1976- (Author)
  Another responsib. Univerzita Karlova. Husitská teologická fakulta
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : L. Marek, 2009
  Scope312 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Deus et gentes sv. 12
  NoteAnglické resumé. Pub. byla vydána v rámci řešení výzkumného záměru MSM 0021620803 Církve v českých zemích a otázka nacionalismu - historické problémy, jejich překonání a výhled směrem k mnohonárodnostní a multikulturní evropské společnosti. Vydavatel: Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru Novak, Michael (1939- ) * teologie * demokracie * tržní ekonomika * konzervatismus * životopis * katolicismus * ekonomie * Spojené státy * 20. století * 21. století
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  3611 - Humanitní vědy
  2831 - Kultura a náboženství
  3221.2 - Biografie a korespondence
  ISBN978-80-87127-15-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Michael Novak a jeho projekt teologie demokratického kapitalismu (obsah)
  Document kindMonografie
  Michael Novak a jeho projekt teologie demokratického kapitalismu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 79946EXH - externí sklad Měšice
  Michael Novak a jeho projekt teologie demokratického kapitalismu