Search results

 1. TitleRodinné právo - právní postavení dítěte : výklad k právnímu postavení dítěte a výběr z důležitých soudních rozhodnutí v této oblasti / Petra Polišenská, Radka Feberová, Zdeněk Stuchlík
  Author Polišenská, Petra (Author)
  Another authors Feberová, Radka (Author)
  Stuchlík, Zdeněk (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2019
  Scope346 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Musíš znát...
  Portion of titlePrávní postavení dítěte
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace přináší výklad a přehled rozhodovací praxe soudů k úpravě právního postavení dítěte. Autoři předestírají základní vymezení podstatných institutů této právní úpravy, přičemž každý z nich je doplněn stěžejní judikatorní praxí (především českých soudů).
  Výrazy tezauru rodinné právo * dítě * adopce dítěte * rodičovská odpovědnost * ochrana dítěte * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky2806 - Rodina
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7598-442-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Rodinné právo - právní postavení dítěte

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88370PSS - Poslanecká sněmovna
  Rodinné právo - právní postavení dítěte
 2. TitlePozemkové právo a právo životního prostředí : výběr z důležitých soudních rozhodnutí v oblasti pozemkového práva a práva životního prostředí za období leden 2014 až prosinec 2016 / Petra Polišenská, Radka Feberová
  Author Polišenská, Petra (Author)
  Another authors Feberová, Radka (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer , 2017
  Scope188 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Musíš znát...
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationPřehled nejdůležitější judikatury pozemkového práva a práva životního prostředí za období let 2014 až 2016. Jednotlivé judikáty – ponejvíce Nejvyššího správního soudu, ale i Nejvyššího soudu, popřípadě krajských soudů – jsou heslovitě rozčleněny dle svých názvů. Každé heslo je vybaveno autorským komentářem a usouvztažněno se související judikaturou, aby vynikly širší souvislosti a celkový kontext. Svazek je členěn do dvou částí, z nichž každá je vybavena takzvaným ústavním vhledem, tj. důležitými rozhodnutími Ústavního soudu za sledované období.
  Výrazy tezauru katastr nemovitostí * ekologické právo * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  5206 - Ekologická politika
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7552-729-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Pozemkové právo a právo životního prostředí

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86787PSS - Poslanecká sněmovna
  Pozemkové právo a právo životního prostředí
 3. TitleRodinné právo - manželství : výklad k manželství a výběr z důležitých soudních rozhodnutí, zejména Nejvyššího soudu v oblasti rodinného práva podle hlavy I. občanského zákoníku / Petra Polišenská, Radka Feberová, Zdeněk Stuchlík
  Author Polišenská, Petra (Author)
  Another authors Feberová, Radka (Author)
  Stuchlík, Zdeněk (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scope257 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Musíš znát...
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPraktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled o právní úpravě manželství, registrovaného partnerství, jiných forem soužití a zabývá se také manželstvím z pohledu kanonického práva. Na každou část knihy navazuje rozsáhlý výběr nejdůležitější judikatury ke konkrétní problematice.
  Výrazy tezauru rodinné právo * manželské právo * manželství * rodina * registrované partnerství * interpretace práva
  Klasifikační znaky2806 - Rodina
  ISBN978-80-7552-902-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Rodinné právo - manželství

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87210PSS - Poslanecká sněmovna
  Rodinné právo - manželství
 4. TitleObčanské právo hmotné : výběr z důležitých soudních rozhodnutí v občanském právu za období leden 2014 až září 2015 / Petra Polišenská a kolektiv
  Author Polišenská, Petra (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope125 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Musíš znát...
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationStudijní pomůcka přináší přehled nejdůležitější judikatury občanského práva hmotného za období od ledna 2014 do září 2015. Jednotlivé judikáty – ponejvíce Nejvyššího soudu, ale i Ústavního soudu, případně vrchních a krajských soudů – jsou přehledně a heslovitě rozčleněny dle svých názvů. Každé heslo je vybaveno autorským komentářem.
  Výrazy tezauru občanské právo * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7552-098-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Občanské právo hmotné (obsah)
  Document kindUčebnice
  Občanské právo hmotné

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85995PSS - Poslanecká sněmovna
  Občanské právo hmotné
 5. TitleDarování, koupě a směna / sestavili Petr Lavický a Petra Polišenská
  Another authors Lavický, Petr, 1977- (Editor)
  Polišenská, Petra (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope297 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Judikatura k rekodifikaci 9. svazek
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPřehledu judikatury k rekodifikovanému soukromému právu shrnuje rozhodnutí zabývající se darováním, koupí a směnou. V občanském zákoníku je tato materie upravena v § 2055 až § 2188; do přehledu ovšem nebyla zařazena rozhodnutí související s prodejem zboží v obchodě (§ 2158 až § 2174 o. z.), neboť je lze systematicky lépe řadit k ochraně spotřebitele. V knize jsou zařazena nejen rozhodnutí, která byla přijata v době relativně nedávné, ale také rozhodnutí prvorepublikového Nejvyššího soudu z Vážného sbírky. Vybraná rozhodnutí jsou podle přesvědčení autorů nejen alespoň zčásti použitelná i za současného právního stavu, ale mnohdy nabízejí zajímavý, ale i úsměvný příběh. V knize lze nalézt nejen rozhodnutí, ale také relevantní části textů právních předpisů, jakož i důvodovou zprávu k příslušné části občanského zákoníku.
  Výrazy tezauru dar * převod vlastnictví * koupě * obchodní smlouva * rozhodnutí * soukromé právo * Česká republika * interpretace práva * publikace
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7552-180-4
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  URLDarování, koupě a směna (recenze)
  Darování, koupě a směna (obsah)
  Document kindJudikáty
  Darování, koupě a směna

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85980LSJU - legisl.stud. JudikaturaIn-Library Use Only
  Darování, koupě a směna
 6. TitleNájem a pacht / sestavili Petr Lavický a Petra Polišenská
  Another authors Lavický, Petr, 1977- (Redactor)
  Polišenská, Petra (Redactor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope391 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Judikatura k rekodifikaci ; 10. svazek
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationZáklad knihy tvoří rozsudky vydané ještě za účinnosti občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., které jsou podle autorů použitelné i za účinnosti nového soukromoprávního kodexu. Pro inspiraci byla zařazena i rozhodnutí prvorepublikového Nejvyššího soudu z tzv. Vážného sbírky. Tento svazek obsahuje však už i rozhodnutí založená na aplikaci nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Lze v něm nalézt nejen rozhodnutí, ale také relevantní části textů právních předpisů, jakož i důvodovou zprávu k příslušné části občanského zákoníku.
  Výrazy tezauru pronájem nemovitosti * pacht * vlastnictví * Česká republika * interpretace práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7552-181-1
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindJudikáty
  Nájem a pacht

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86212LSJU - legisl.stud. JudikaturaIn-Library Use Only
  Nájem a pacht
 7. TitleObchodní právo : výběr z důležitých soudních rozhodnutí v obchodním právu za období 2009 až 2015 / Petra Polišenská, Marie Hrabalová, Alžbeta Perejdová
  Author Polišenská, Petra (Author)
  Another authors Hrabalová, Marie (Author)
  Perejdová, Alžběta (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope135 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Musíš znát...
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationStudijní pomůcka poskytuje přehled nejdůležitější judikatury obchodního práva za období let 2009 až 2015. Jednotlivé judikáty – ponejvíce Nejvyššího soudu, ale i Ústavního soudu, případně vrchních a krajských soudů – jsou heslovitě rozčleněny dle svých názvů, každé heslo je vybaveno autorským komentářem a usouvztažněno se související judikaturou, aby vynikly širší souvislosti a celkový kontext. Svazek je vybaven rovněž takzvaným ústavním vhledem, tj. důležitými rozhodnutími Ústavního soudu v oblasti obchodního práva za sledované období.
  Výrazy tezauru obchodní právo * obchodní záležitost * interpretace práva * Česká republika * 1. desetiletí 21. století * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7552-347-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Obchodní právo (obsah)
  Document kindUčebnice
  Obchodní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86195PSS - Poslanecká sněmovna
  Obchodní právo
 8. TitlePrávo cenných papírů : výběr z důležitých soudních rozhodnutí v právu cenných papírů za období let 2002 až 2015 / Petra Polišenská, Marie Hrabalová, Alžbeta Perejdová
  Author Polišenská, Petra (Author)
  Another authors Hrabalová, Marie (Author)
  Perejdová, Alžběta (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope109 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Musíš znát...
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru cenné papíry * interpretace práva * Česká republika * 1. desetiletí 21. století * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky2421 - Volný pohyb kapitálu
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7552-350-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Právo cenných papírů (obsah)
  Document kindUčebnice
  Právo cenných papírů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86196PSS - Poslanecká sněmovna
  Právo cenných papírů
 9. TitleTrestní právo hmotné : výběr z důležitých soudních rozhodnutí v trestním právu za období leden 2014 až květen 2015 / Petra Polišenská a kolektiv
  Author Polišenská, Petra (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope207 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Musíš znát...
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru trestní právo * komentář k zákonu * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7552-055-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Trestní právo hmotné (obsah)
  Document kindJudikáty
  Trestní právo hmotné

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85793PSS - Poslanecká sněmovna
  Trestní právo hmotné
 10. TitleObčanské právo procesní : výběr z důležitých soudních rozhodnutí v občanském právu za období leden 2014 až září 2015 / Petra Polišenská a kolektiv
  Author Polišenská, Petra (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope268 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Musíš znát...
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * občanské právo * interpretace práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7552-096-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Občanské právo procesní (obsah)
  Document kindUčebnice
  Občanské právo procesní

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86078PSS - Poslanecká sněmovna
  Občanské právo procesní