Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0056721^"
 1. TitleZákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech / Petr Ševčík, Jan Malast, Bohumil Poláček a kolektiv
  Author Ševčík, Petr (Commentator for written text)
  Another authors Malast, Jan, 1980- (Commentator for written text)
  Poláček, Bohumil, 1967- (Commentator for written text)
  Česko. Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (2019) (Other)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2023
  Scopexiii, 273 stran ; 18 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Note"Právní stav komentáře je k 1.1.2023"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru znalecký posudek * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7676-729-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

  book

  Call numberLocationInfo
  G 27410PSS - Poslanecká sněmovna
  Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
 2. TitleGeneze kodifikací mezinárodního práva soukromého : soukromoprávní úpravy mezinárodních poměrů / Květoslav Růžička, Bohumil Poláček, Petr Dostalík
  Author Růžička, Květoslav, 1946- (Author)
  Another authors Poláček, Bohumil, 1967- (Author)
  Dostalík, Petr, 1979 - (Author)
  Československo. Zákon o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o právním postavení cizinců v oboru práva soukromého (1948) (Other)
  Česko. Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním (1963, novela 2012) (Other)
  Česko. Zákon o mezinárodním právu soukromém (2012, novela 2016) (Other)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope335 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktik
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Content noteZákon o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o právním postavení cizinců v oboru práva soukromého -- Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním -- Zákon o mezinárodním právu soukromém
  AnnotationPublikace zachycuje novodobé kodifikace v oblasti mezinárodního práva soukromého včetně důvodových zpráv, případně i komentáře. Dále se podrobně věnuje vývoji čtyř institutů, které prostupují všemi dosavadními moderními kodifikacemi: právní jednání, cizinec, poručenství a věcná práva.
  Výrazy tezauru mezinárodní právo soukromé * dějiny * Československo * Česká republika
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-7502-330-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88272EXH - externí sklad Holešovice
  Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého
 3. TitleVliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu / Květoslav Růžička, Bohumil Poláček, Radek Novák, Petr Dostalík
  Author Růžička, Květoslav, 1946- (Author)
  Another authors Poláček, Bohumil, 1967- (Author)
  Novák, Radek, 1960- (Author)
  Dostalík, Petr, 1979 - (Author)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2018
  Scopexv, 203 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Právní monografie
  NoteKniha je dostupná také v systému ASPI a v elektronické podobě
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace se soustřeďuje na styčné plochy či vlivy práva římského na instituty moderního práva mezinárodního obchodu, konkrétně na oblast práva závazkového a na řešení sporů v oblasti rozhodčího řízení jako reprezentanta tzv. nestátního způsobu řešení, tedy řešení sporů soukromými osobami.
  Výrazy tezauru římské právo * mezinárodní obchodní právo * smlouva o dopravě * obchodní smlouva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-7598-143-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87934EXH - externí sklad Holešovice
  Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu
 4. TitlePrávo mezinárodního obchodu / Bohumil Poláček
  Author Poláček, Bohumil, 1967- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scope336 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Note"Právní stav publikace je k 1.7.2017"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru mezinárodní obchod * obchodní právo
  Klasifikační znaky2021 - Mezinárodní obchod
  2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7552-770-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Právo mezinárodního obchodu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86982EXH - externí sklad Holešovice
  Právo mezinárodního obchodu
 5. TitleKapitoly z mezinárodního dopravního práva III / Bohumil Poláček
  Author Poláček, Bohumil, 1967- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scope445 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní monografie
  NoteKniha je dostupná také v systému ASPI
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  ContentsE. Silniční právo -- F. Multimodální právo
  AnnotationMezinárodní dopravní právo lze zařadit pod právo mezinárodního obchodu, které lze vymezit jako účelově uspořádaný soubor právních norem různého původu a z různých právních odvětví, které spojuje jejich společný účel upravovat právní vztahy vznikající při uskutečňování mezinárodního obchodu a mezinárodního hospodářského styku vůbec. Právní normy uplatňující se při úpravě mezinárodního obchodu jsou tedy normami různé povahy (veřejnoprávní a soukromoprávní) a různého původu (vnitrostátní, evropské i mezinárodní). Vzhledem ke značné šíři materie se kniha zaměřuje pouze na problematiku stěžejních témat z oblastí dopravního práva, a to zejména na odpovědnost, úpravu právního režimu dopravní cesty, ochranu před protiprávními činy a na státní správu v daném typu dopravy. Jednotlivá témata jsou zpracována v kontextu evropského práva (práva Evropské unie), které je v mnoha ohledech významným mezistupněm mezi vnitrostátní a mezinárodní úpravou.
  Výrazy tezauru mezinárodní doprava * silniční doprava * kombinovaná doprava * mezinárodní právo * vnitrostátní právo * mezinárodní dohoda * monografie
  Klasifikační znaky4811 - Organizace dopravy
  4816 - Pozemní doprava
  1231 - Mezinárodní právo
  0806 - Mezinárodní politika
  ISBN978-80-7552-789-9
  Copy count2, currently available 2
  URLKapitoly z mezinárodního dopravního práva III (obsah)
  Document kindMonografie
  Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86419EXH - externí sklad Holešovice
  F 86419EXH - externí sklad Holešovice
  Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III
 6. TitleKapitoly z mezinárodního dopravního práva I / Bohumil Poláček
  Author Poláček, Bohumil, 1967- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope386 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní monografie
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  ContentsA. Říční právo -- B. Letecké právo
  Výrazy tezauru dopravní právo * mezinárodní právo * říční přeprava * letecké právo
  Klasifikační znaky4806 - Dopravní politika
  1231 - Mezinárodní právo
  4821 - Vodní doprava
  ISBN978-80-7552-133-0
  Copy count2, currently available 2
  URL Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (obsah)
  Document kindMonografie
  Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86419EXH - externí sklad Holešovice
  F 86419EXH - externí sklad Holešovice
  Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I
 7. TitleKapitoly z mezinárodního dopravního práva II / Bohumil Poláček
  Author Poláček, Bohumil, 1967- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope454 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní monografie
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  ContentsC. Železniční právo -- D. Námořní právo
  Výrazy tezauru dopravní právo * mezinárodní právo * železniční doprava * námořní právo
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  4806 - Dopravní politika
  4816 - Pozemní doprava
  4821 - Vodní doprava
  ISBN978-80-7552-424-9
  Copy count2, currently available 2
  URL Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (obsah)
  Document kindMonografie
  Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86419EXH - externí sklad Holešovice
  F 86419EXH - externí sklad Holešovice
  Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II
 8. TitlePraktikum mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu / Bohumil Poláček
  Author Poláček, Bohumil, 1967-
  PublicationPlzeň : Čeněk, 2012
  Scope240 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Partial contentsZákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
  AnnotationStěžejní část učebnice tvoří příklady a příslušná judikatura z oblasti mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu. Cvičebnice je určena především pro praktickou výuku v seminárních předmětech na právnických fakultách.
  Výrazy tezauru mezinárodní právo soukromé * mezinárodní právo * mezinárodní obchod * zákon
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  2021 - Mezinárodní obchod
  ISBN978-80-7380-400-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Praktikum mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82277EXH - externí sklad Holešovice
  Praktikum mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu
 9. TitleMezinárodní říční doprava / Bohumil Poláček
  Author Poláček, Bohumil, 1967- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationV Praze : C. H. Beck, 2012
  Scopexix, 563 s. : faksim. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Němčina
  Edition Beckova edice právo a hospodářství
  NoteČást. souběžný německý text
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AudiencePub. je určena právníkům a studentům práv, a dále všem, kteří se zajímají o říční plavbu ať laicky, či profesionálně.
  AnnotationMonografie zabývající se tematikou mezinárodní říční dopravy v našich podmínkách nebyla řadu desetiletí komplexně zpracována. Od publikování posledního díla, meziválečného Voštova, došlo ve sledované úpravě k dynamickému vývoji na úrovni mezinárodní a posléze i unijní. Cílem této knihy je proto alespoň částečně přispět ke zmírnění tohoto deficitu a nabídnout systematické zpracování této problematiky z hlediska historického vývoje i současného stavu. Vzhledem ke značné šíři tématu se publikace zaměřuje na předmětnou úpravu především z pohledu České republiky coby subjektu mezinárodního práva veřejného. Přednostně se tak věnuje mezinárodním smlouvám ratifikovaným Českou republikou a vnitrostátní právní úpravě říční plavby na našem území. Patřičný prostor je věnován rovněž dimenzi tématu v právu Evropské unie, které je z pohledu již mnohasetletého vývoje právní úpravy tohoto subodvětví zcela novým fenoménem. Publikace usiluje rovněž o přehlednou komentovanou prezentaci stěžejních obsahových výstupů z vybraných dokumentů.
  Výrazy tezauru doprava po plavební cestě * mezinárodní doprava * mezinárodní dohoda
  Klasifikační znaky4821 - Vodní doprava
  4811 - Organizace dopravy
  ISBN978-80-7400-258-8
  Copy count2, currently available 2
  URLMezinárodní říční doprava (náhled do publikace / Google Books)
  Document kindMonografie
  Mezinárodní říční doprava

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81460EXH - externí sklad Holešovice
  F 81460EXH - externí sklad Holešovice
  Mezinárodní říční doprava
 10. TitleAktuální otázky rozhodčího řízení / Jan Kocina, Bohumil Poláček a kolektiv
  Author Kocina, Jan, 1960- (Author)
  Another authors Poláček, Bohumil, 1967- (Author)
  Západočeská univerzita. Právnická fakulta
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011
  Scope200 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  NoteČást. anglický a slovenský text, anglické resumé. Na obálce nad názvem: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationRozhodčí řízení je vedle řízení před obecnými soudy další možností, jak řešit majetkové spory mezi fyzickými či právnickými osobami ve vztazích vnitrostátních nebo mezinárodních pomocí nezávislých rozhodců. Některé aspekty rozhodčího řízení v České republice jsou již dlouho předmětem oprávněné kritiky. Jde zejména o důslednou realizaci práva na spravedlivý proces a o potřebu eliminovat případy zneužívání rozhodčího řízení ke škodě slabší strany, typicky ve spotřebitelských vztazích. Monografie v komparativním kontextu a s poukazem na nové trendy ukazuje, jak lze jednotlivé problémy s rozhodčím řízením spojené řešit, a to jak novelizací právní úpravy, tak zejména změnou postupů v praxi.
  Výrazy tezauru rozhodčí řízení
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7380-349-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Aktuální otázky rozhodčího řízení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81690EXH - externí sklad Holešovice
  Aktuální otázky rozhodčího řízení

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.