Search results

 1. TitleDomů, a za svobodou : role Československa v migracích obyvatel Polska v letech 1945-1948 / Jiří Friedl
  Author Friedl, Jiří, 1976- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia : Historický ústav AV ČR, 2020
  Scope463 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  Edition 1938-1953 ; svazek 28
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  Anglické a německé resumé
  AnnotationDruhá světová válka způsobila nejen obrovské materiální a lidské ztráty, ale také rozsáhlé migrace obyvatelstva. Repatriace polských občanů představovala tehdy významný mezinárodní problém. Stovky tisíc se jich při tom vracely přes Československo, které se díky své poloze ve středu Evropy stalo důležitou tranzitní zemí. Ve stejnou dobu, kdy do vlasti směřovaly statisíce polských repatriantů, utíkali přes Československo na Západ lidé z Polska nespokojení s politickou či hospodářskou situací, před komunistickou či národnostní perzekucí. Zvlášť významný byl počet židovských uprchlíků, nejčastěji mířících do Palestiny. Kniha na základě studia širokého spektra domácích i zahraničních pramenů a literatury představuje, jak se Československo s těmito migracemi vyrovnávalo.
  Výrazy tezauru uprchlík * žid * migrační politika * zpětná migrace * Československo * Polsko * 40. léta 20. století
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  2811 - Migrace
  ISBN978-80-200-3101-3
  978-80-7286-353-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Domů, a za svobodou

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88969Poslanecká sněmovna
  Domů, a za svobodou
 2. TitleDějiny Polska / Jiří Friedl, Tomasz Jurek, Miloš Řezník, Martin Wihoda ; kapitoly 6.3-7.12.6 z polského originálu Prof. T. Jurka Historia Polski do 1572 přeložil Martin Veselka
  Author Friedl, Jiří, 1976- (Author)
  Another authors Jurek, Tomasz, 1962- (Author)
  Řezník, Miloš, 1970- (Author)
  Wihoda, Martin, 1967- (Author)
  Veselka, Martin, 1987- (Translator)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017
  Scope690 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Dějiny států
  NoteChronologický přehled
  Obsahuje bibliografii a rejstříky
  AnnotationDějiny Polska soustředí svoji pozornost k historickým a symbolickým „uzlovým bodům“, které jsou důležité jak pro vývoj polské společnosti, tak pro pozdější polskou historickou paměť. Na jejich příkladu pak text postihuje základní problémy a souvislosti historického vývoje jednotlivých období. Tímto „zhuštěným“ výkladem se autorům daří vyhnout se schematickému rozčleňování na politické, hospodářské, sociální a kulturní dějiny ve prospěch užší provázanosti různých oblastí. Zvláštní pozornost je věnována otázkám role Polska v regionu a ve světě, regionální různorodosti, proměnám kolektivních identit a historické paměti, historickým formám státnosti, kulturnímu transferu a společenským strukturám.
  Výrazy tezauru Polsko * dějiny
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  7206 - Evropa
  ISBN978-80-7422-306-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Dějiny Polska

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86933Poslanecká sněmovna
  Dějiny Polska
 3. TitleParlamentní volby 1946 a Československo : souvislosti, prognózy, fakta, následky / Jiří Friedl, Blanka Jedličková, Jana Škerlová a kol.
  Author Friedl, Jiří, 1976- (Author)
  Another authors Jedličková, Blanka, 1987- (Author)
  Škerlová, Jana, 1984- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Historický ústav AV ČR, 2017
  Scope492 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Strategie AV21. Špičkový výzkum ve veřejném zájmu
  Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti historici Pragae. Řada A, Monographia
  NoteV souběžném názvu edice na rubu titulní stránky je tisková chyba, správně má být: Opera Instituti Historici Pragae
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  Částečně slovenský text, anglické resumé
  AnnotationČeskoslovenské parlamentní volby z května 1946 měly zásadní vliv na utváření poměrů v tzv. třetí republice a bývají někdy označovány jako poslední svobodné volby před následnou epochou více než čtyřicet let trvajícího komunistického totalitního režimu. Předkládaná publikace nabízí nejnovější výsledky výzkumů, nové pohledy a srovnání s jinými zeměmi a zasazuje první československé poválečné volby do širšího dějinného kontextu.
  Výrazy tezauru parlamentní volby * volební výsledky * politická strana * Československo * Evropa * rok 1945 - 1948
  Klasifikační znaky0416 - Volební proces a hlasování
  0411 - Politická strana
  ISBN978-80-7286-310-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Parlamentní volby 1946 a Československo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87600Poslanecká sněmovna
  Parlamentní volby 1946 a Československo
 4. TitleVojáci - psanci : polská Svatokřížská brigáda Národních ozbrojených sil na českém území v roce 1945 / Jiří Friedl
  Author Friedl, Jiří, 1976- (Author)
  Another responsib. Vojenský historický ústav
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, 2015
  Scope167 stran : ilustrace (některé barevné), 1 mapa, portréty, 1 plán ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Polština
  NoteAnglické a polské resumé. Nad názvem: Vojenský historický ústav
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace o málo známé polské Svatokřížské brigádě Národních ozbrojených sil. Tato jednotka, nacionalistická část polského odboje, se v květnu 1945 ocitla na českém území a snažila se jím projít na západ. Autor popisuje neobvyklou anabázi jednotky a přibližuje tak čtenáři „bílé místo“ v dějinách finální fáze druhé světové války na území Česka. Jak se podařilo více než tisícovce ozbrojených mužů dostat přes okupovaná území až do západních Čech? Proč se rozhodli pro tento pochod na západ? A jak se vyvíjely vztahy českého obyvatelstva k nečekaným hostům? V příběhu Svatokřížské brigády se plně ukazuje tragičnost a neřešitelná složitost geopolitické situace střední Evropy, válcované dvěma totalitními režimy.
  Výrazy tezauru druhá světová válka * armáda * protifašistický odboj * Polsko * Československo * rok 1945
  Klasifikační znaky0816 - Mezinárodní rovnováha
  0821 - Obrana
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7278-671-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Vojáci - psanci (obsah)
  Vojáci - psanci (podrobnosti o publikaci)
  Document kindMonografie
  Vojáci - psanci

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85739externí sklad Měšice
  Vojáci - psanci
 5. TitleČeši a Poláci na Těšínsku 1945-1949 / Jiří Friedl
  Author Friedl, Jiří, 1976- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Historický ústav AV ČR ; Brno : Conditio humana, 2012
  Scope314 s. : il., mapy, portréty ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Němčina, Polština
  Edition Monographiae sv. 1
  NoteAnglické, německé a polské resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationAutor ve své knize poukazuje na to, že v českých zemích – konkrétně na Těšínsku – žili (a dodnes žijí) příslušníci polského etnika, kteří sice na jednu stranu byli podobně jako sudetští Němci obviňováni z neloajality k předválečné ČSR ovšem zbavit se jich stejným způsobem jako německy mluvících obyvatel nebylo z řady důvodů možné. V této práci čtenář nalezne nejen podrobné vysvětlení příčin, proč Poláci nakonec v Československu zůstali, ale také rozbor všech důležitých událostí, které spoluutvářely vztahy mezi Čechy a Poláky na Těšínsku během prvních let po druhé světové válce. Výklad zohledňuje také vliv poměru mezi oběma skupinami obyvatel na vnitropolitickou situaci a soupeření stran Národní fronty. Otázka těšínských Poláků se totiž výrazně promítala do politického boje zejména mezi komunisty a národními socialisty.
  Výrazy tezauru Československo * rok 1945 - 1948 * 40. léta 20. století * Polsko * národnostní menšina * Slezsko (region) * ochrana menšin
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7286-204-7
  978-80-905323-0-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Češi a Poláci na Těšínsku 1945 - 1948 (obsah)
  Document kindMonografie
  Češi a Poláci na Těšínsku 1945-1949

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82743externí sklad Měšice
 6. TitleStátní politika vůči polské menšině na Těšínsku v letech 1945-1949 : výběrová edice dokumentů / editor Jiří Friedl
  Another authors Friedl, Jiří, 1976- (Editor)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Historický ústav Akademie věd České republiky ; Český Těšín : Kongres Poláků v České republice, Dokumentační centrum, 2011
  Scope623 s. : faksim. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Němčina, Polština
  Edition Bibliotheca Tessinensis. V., Series Bohemica 3
  NoteAnglické, německé a polské resumé. 500 výt.
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationVýsledná publikace projektu Grantové agentury ČR č. 409/09/0951 představuje více než 175 dokumentů z českých archivů, které ilustrují vývoj státní politiky vůči polské menšině na Těšínsku během prvních poválečných let. Dokumenty pocházejí z centrálních i regionálních archivů a jsou opatřeny poznámkovým aparátem. Vstupní studie pojednává o česko-polských vztazích na Těšínsku těsně po druhé světové válce.
  Výrazy tezauru Česká republika * Polsko * národnostní menšina * 40. léta 20. století * dokument
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7286-194-1
  978-80-87381-08-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSoubor dokumentů
  Státní politika vůči polské menšině na Těšínsku v letech 1945-1949

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81666externí sklad Měšice
  Státní politika vůči polské menšině na Těšínsku v letech 1945-1949
 7. TitleZe sovětského zajetí do polské armády : vzpomínky Józefa Franka / [z polského originálu ... přeložil, předmluvou a poznámkami opatřil Jiří Friedl]
  Author Franek, Józef, 1920-2007 (Author)
  Another authors Friedl, Jiří, 1976- (Editor) (Translator)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Vyšehrad, 2010
  Scope96 s., [5] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteChybné ISBN uvedeno na rubu titulního listu
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationVzpomínky rodáka z Těšínska Józefa Franka (1920-1997) přibližují osudy příslušníků polské menšiny na území Československa. Odchod do polské armády v srpnu 1939, zajetí v důsledku rusko-německého paktu, obtížné podmínky v internačních táborech na území SSSR, dlouhá cesta přes Střední Východ a výcvik pro boj v polské zahraniční armádě. Konec války pro něj znamenal obtíže jiného druhu – chladné uvítání ze strany československých úřadů a poznání, že život v osvobozené vlasti nebude pro příslušníky menšin nijak jednoduchý.
  Výrazy tezauru Československo * Polsko * druhá světová válka * vojska v zahraničí * životopis
  Klasifikační znaky3221.2 - Biografie a korespondence
  ISBN978-80-7429-053-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindBiografie
  Ze sovětského zajetí do polské armády

  book

  Call numberLocationInfo
  G 25843externí sklad Měšice
  Ze sovětského zajetí do polské armády
 8. TitleRozpačité spojenectví : československo-polské vztahy v letech 1945-1949 / Jiří Friedl, Zdeněk Jirásek
  Author Friedl, Jiří, 1976- (Author)
  Another authors Jirásek, Zdeněk, 1957- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Aleš Skřivan ml., 2008
  Scope399 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteChybné ISBN uvedeno na zadní straně desky
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace seznamuje čtenáře s klikatými cestami vztahů mezi Československem a Polskem těsně po druhé světové válce. Jiří Friedl na základě studia domácích i zahraničních pramenů představuje vývoj vztahů mezi Československem a Polskem v letech 1945-1949. Faktorem, který vzájemné vztahy mezi oběma státy nejvíce ovlivňoval, byly územní spory, z pohledu polské vlády zůstávala nevyřešena rovněž otázka Těšínska. Těchto sporů přitom využíval Sovětský svaz k upevnění své pozice ve střední Evropě, stejně jako komunisté v obou znesvářených zemích. Zdeněk Jirásek pak ve své kapitole čtenáře zasvěcuje do kontaktů mezi polským a československým exilem po druhé světové válce.
  Výrazy tezauru Československo * Polsko * 40. léta 20. století * zahraniční politika * dvoustranné vztahy * exilová vláda
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  ISBN978-80-86493-23-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Rozpačité spojenectví

  book

  Call numberLocationInfo
  F 77513externí sklad Měšice
  Rozpačité spojenectví
 9. TitleZaolzie w śvietle szyfrogramów Polskiej placówki dyplomatycznej w Pradze oraz Ministerstwa spraw zagranicznych w Warszawie (1945-1949) / wydał Jiří Friedl
  Another authors Friedl, Jiří, 1976- (Editor)
  IssueWyd. 1.
  PublicationCzeski Cieszyn : Kongres Polákow w republice Czeskiej, Ośrodek dokumentacnyj, 2007
  Scope335 s. : faksim. ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguagePolština
  Jazyk resuméCzech, English, Němčina
  Edition Bibliotheca Tessinensis. Series Bohemica. 2 3
  NoteČeské, anglické a německé resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru Československo * Polsko * Slezsko (region) * dvoustranná dohoda * diplomatické vztahy * dokument * 40. léta 20. století
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  ISBN978-80-903673-4-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSoubor dokumentů
  Zaolzie w śvietle szyfrogramów Polskiej placówki dyplomatycznej w Pradze oraz Ministerstwa spraw zagranicznych w Warszawie (1945-1949)

  book

  Call numberLocationInfo
  F 76719externí sklad Měšice
  Zaolzie w śvietle szyfrogramów Polskiej placówki dyplomatycznej w Pradze oraz Ministerstwa spraw zagranicznych w Warszawie (1945-1949)
 10. TitleNa jedné frontě : vztahy československé a polské armády (Polskie Siły Zbrojne) za druhé světové války / Jiří Friedl
  Author Friedl, Jiří, 1976- (Author)
  PublicationPraha : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 2005
  Scope384 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR 40
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru armáda * vojenská spolupráce * Československo * Polsko * druhá světová válka * dějiny
  Klasifikační znaky0821 - Obrana
  0800 - Mezinárodní vztahy
  3611.2 - Historie
  ISBN80-7285-061-X
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Na jedné frontě

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75337externí sklad Měšice
  Na jedné frontě